ביטול שלילת רישיון נהיגה

שלילת רישיון הנהיגה הינה סנקציה קשה ומאיימת עבור נהגים רבים; ולא בכדי, שכן עבור רבים, משמש הרכב לצרכי עבודה ומעבר לכך, מאפשר להם חירות בתנועה. עם זאת, שלילת רישיון הנהיגה אינה גזירה משמיים; ולמעשה, ישנן לא מעט דרכים ואפשרויות העומדות בפניכם כדי להמתיק את הגלולה המרה. 

רישיון נהיגה – מי רשאי לפסול אותו לנהג?

במדינת ישראל יכולים אך ורק 3 גופים לפסול את רישיון הנהיגה של נהג. הגופים הללו הם משרד הרישוי, משטרת ישראל וכמובן, בית המשפט. עם זאת, אופני פסילת הרישיון על ידי כל אחד מהגופים הללו שונים זה מזה. לכן, את חלק זה של המאמר נקדיש לצורך ההסבר מי יכול לפסול את רישיון הנהיגה שלכם, כיצד ומתי.

 

משרד הרישוי

משרד הרישוי כמובן רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלכם במידה וסטיתם מדרך הישר בעת הנהיגה על הכביש. משרד הרישוי יפסול את רישיון הנהיגה שלכם כאשר הגעתם לכמות גבוהה של נקודות; למעשה, החל מ- 36 נקודות ומעלה, רישיון הנהיגה של הנהג ייפסל לתקופה יחסית קצרה של 3 חודשים.

יחד עם זאת, במקרה שנהג צבר מספר נקודות רב יותר; קרי, החל מ- 72 נקודות ומעלה, יפסול משרד הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה ארוכה יותר של 9 חודשי פסילה.

נהג יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו בתום תקופת הפסילה רק כאשר ביצע את אמצעי התיקון שנדרש לעשות. ביניהם, מעבר מבחן עיוני – "תאוריה", מעבר מבחן נהיגה מעשי "טסט", מעבר קורס נהיגה מונעת ואף ביצוע בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים – המרב"ד.

להרחבה בעניין זה, אנא קראו את מאמרנו "שלילת רישיון הנהיגה" ו- "שיטת הניקוד".

 

בית המשפט לתעבורה

שלילת רישיון הנהיגה יכולה גם להידרש על ידי בית המשפט לתעבורה. ככל שיגיע מקרה שנושאו עבירת תנועה לבית המשפט, מוסמך בית המשפט להחליט על שלילת רישיון הנהיגה של הנהג, זאת בהתאם לחומרת העבירה ונסיבות המקרה. להרחבה בעניין זה, אנא קראו מאמרנו בנושא "שלילה רישיון הנהיגה".

 

פסילה על ידי המשטרה

קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של נהג שביצע עבירה, באופן מנהלי, לתקופה של עד 90 ימים, תלוי בחומרת העבירה שבוצעה.

 

פסילה ל- 30 ימים

בביצוע עבירות מסוימות, כמו נהיגה בשכרות, רשאי קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג עובר העבירה למשך תקופה של עד 30 ימים. כדי לראות את יתר עבירות התנועה המקימות לקצין המשטרה סמכות זו, אנא קראו את מאמרנו "שלילת רישיון הנהיגה".

 

פסילה ל- 60 ימים

אם עבירת התנועה הובילה להתרחשותה של תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש, יוכל קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג המעורב עד ל- 60 ימים.

 

פסילה ל- 90 ימים

במקרים בהם התרחשה תאונת דרכים בה נהרג אדם, רשאי קצין המשטרה לפסול בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה של הנהג המעורב בתאונה לתקופה של עד 90 ימים. כדי לראות הרחבה בעניין זה, אנא קראו את מאמרנו "שלילת רישיון הנהיגה".

 

 

ביטול שלילת רישיון נהיגה, איך זה אפשרי?

במקרה שנפסל הרישיון על ידי משרד הרישוי

כאמור לעיל, אם צברתם לחובתכם כמות נקודות גבוהה של מעל 36 נקודות, ישלח אליכם משרד הרישוי הודעה המבשרת לכם על שלילת רישיון הנהיגה שלכם. ניתן להקטין את הנזק ולקצר את תקופת הפסילה בשתי דרכים אפשריות:

 

שימוע

ניתן לבקש שימוע בו תעמדו מול פקיד משרד הרישוי. במהלך השימוע יוכל הנהג לטעון לזכותו – מדוע שלילית רישיון הנהיגה שלו דינה להיות מבוטלת.

בשלב זה, מומלץ כי במהלך השימוע תיוצגו על ידי עורך דין המתמחה בדיני תעבורה כדי שתוכלו להגביר את סיכויכם לבטל את הפסילה.

מדוע? עורך דין המתמחה בתחום יוכל לטעון טיעונים מקצועיים שהאדם הסביר פחות בקיא בהם – כך, ייתכן ותבוטל שלילת רישיון הנהיגה שלכם או שתקוצר התקופה בה נדרש רישיון הנהיגה שלכם להיפסל.

 

ביטול הדו"ח

נהג יצבור לחובתו נקודות תעבורה לאחר שיבצע עבירות תנועה. עם זאת, עד שלא ישלם את דו"ח התנועה, או שלא יורשע בבית המשפט, נקודות התעבורה לא יזקפו לחובתו.

כלומר, אם הינכם יודעים שאתם קרובים ל- 36 נקודות תעבורה או במקרים חמורים יותר, ל- 72 נקודות תעבורה; כדאי יהיה לשקול בחיוב ערעור על דו"ח התנועה או לחלופין, לבקש להישפט בגינו.

גם לעניין זה, כדאי לשקול בחיוב את שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה, זאת כדי שתוכלו להגדיל את הסיכוי שיבוטל דו"ח התנועה.

מדוע? עורך הדין עשוי להעלות טיעונים מקצועיים שהאדם הממוצע שאינו מתמחה בתחום, פשוט לא יידע לטעון במהלך המשפט או הערעור על הדו"ח – כך, יקטן הסיכוי לביטולו.

 

במקרה שנפסל הרישיון בפסילה מנהלית

כאמור לעיל, בביצוע עבירות תנועה מסוימות ו\או במקרים של תאונת דרכים קטלנית, רשאי קצין המשטרה, לאחר ביצוע שימוע, לשלול את רישיון הנהיגה שלכם. הימצאותו של עורך דין תעבורה בשימוע עם קצין המשטרה עשויה להניב פירות רבים.

כפי שהוזכר לעיל, עורך דין המתמחה בדיני תעבורה עשוי לטעון טיעונים שיגדילו את הסיכוי שלכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

 

הגשת ערר על פסילה מנהלית

אדם שנפסל רישיונו במסגרת פסילה מנהלית, רשאי להגיש ערר על פסילת רישיון הנהיגה שלו. גם לעניין זה, מומלץ לשקול ייעוץ בעורך דין לתעבורה, שכן הגשת ערר ללא ביסוס מקצועי וראוי עשויה לרדת לטמיון.

 

ייצוג בבית המשפט לטובת ביטול שלילת רישיון נהיגה

בית המשפט הוא  כבר נושא אחרי לגמרי, כמובן שאינכם חייבים להיות מיוצגים על ידי עורך דין בכלל או עורך דין המתמחה בדיני תעבורה בפרט; אך, בלשון המעטה, נוכחותו בדיון, העלאת טיעונים משפטיים ומקצועיים וקבלת ייעוץ מבעל מקצוע שכזה עשויה להטות את הכף בדיון בבית המשפט.

כלומר, אם הינכם מואשמים בעבירת תנועה חמורה; או לחלופין, הינכם מואשמים בעבירת תנועה שתזכה אתכם במספר נקודות שיגרור שלילת רישיון הנהיגה שלכם, מומלץ מראש לשקול שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני התעבורה.

 

ביטול שלילת רישיון נהיגה: ערעור לבית המשפט המחוזי

שלילת רישיון הנהיגה על ידי בית המשפט לתעבורה אינה גזירה משמיים; ניתן להגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר – בית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי עשוי לדחות את הכרעת הדין ולקבוע כי אינכם אשמים בעבירה המיוחסת לכם; או לחלופין, לקבוע כי הינכם אשמים בעבירה המיוחסת שלכם אך לשנות את גזר הדין – קרי, לקבוע לכם עונש אחר.

כמו כן, כמובן, שיכול בית המשפט המחוזי לדחות את ערעורכם מכל וכל. ערעור לבית המשפט המחוזי הינו ערעור בזכות. כלומר, אתם רשאים להגישו כרצונכם.

עם זאת, עליכם להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי עד 45 ימים ממועד מתן פסק הדין על ידי הערכאה הנמוכה יותר שפסקה כנגדכם.

 

ביטול שלילת רישיון נהיגה ע"י עו"ד תעבורה

שלילת רישיון הנהיגה אינה גזירה משמיים, כפי שראיתם במאמר זה, עומדות בפניכם אפשרויות רבות לטיפול בנושא. בנוסף, רצוי לשקול בחיוב שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה, כדי שתוכלו להגדיל את סיכויכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם או לפחות להקטין את תקופת שלילת רישיון הנהיגה.

 

 

 

 

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן