נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל. עם זאת, ולמרות שעברת את מבחן הנהיגה המעשי המלחיץ, עליך לעבור תקופה נוספת של מבחן – שתוכיח שהנך ראוי וזכאי לנהוג על הכבישים. חשוב שתדע מה הן החובות הטמונות בתקופת הנהג החדש כדי שתוכל להפיק ממנה את המיטב ולעבור אותה בשלום.

נהג חדש – רקע

נהג חדש הינו כל נהג שקיבל רישיון נהיגה על כלי רכב מנועי בשנתיים האחרונות. חשוב לציין כי אדם שהינו בעל רישיון נהיגה על אופנוע אשר יוציא רישיון נהיגה על מכונית בפעם הראשונה, יחשב נהג חדש על רכב לכל דבר ועניין. תקופת הנהג החדש, כאמור, תימשך לתקופה של שנתיים בכפוף לכך שעברה כשורה.

 

ההבדל בין נהג חדש לנהג צעיר

לא כל הנהגים החדשים הינם בהכרח נהגים צעירים. למעשה, נהג צעיר הינו נהג אשר טרם מלאו לו 24. כך שיכול להיות מצב בו קיים אדם שהוציא רישיון נהיגה בגיל 18 ואילו בגיל 20 יוגדר כנהג צעיר, אך לא כנהג חדש. הבדלים אלו רלוונטיים בעיקר לתקופת הליווי שתורחב בהמשך.

 

יחס שונה לנהגים חדשים

מבחינה סטטיסטית, מעורבים נהגים חדשים ביותר תאונות דרכים בכלל ותאונות קטלניות בפרט, זאת עקב חוסר ניסיונם, גילם הצעיר וכו'. הרצון הוא להרתיע נהגים חדשים מפעילויות פזיזות ומסוכנות והן למנוע את התרחשותן. בהתאם, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, מוגבלים הנהגים החדשים יותר מאשר יתר אוכלוסיות הנהגים.

 

 נהג חדש והציפייה

מנהג חדש מצופה לבצע כמה וכמה פעולות אשר לא נדרשות מכלל ציבור הנהגים, זאת בהתאם להבנה כי נהגים חדשים הינם חסרי ניסיון ומשכך נתונים בסיכון רב יותר לעצמם ולאחרים כאשר הינם נוהגים על הכביש.

 

התקנתו של שלט "נהג חדש"

נהג חדש נדרש, על פי חוק, להתקין שלט נהג חדש אשר יוצמד אל השמשה האחורית של הרכב. חשוב לשים לב כי השלט ימוקם בחלקה התחתון של השמשה ולא באמצע, למעלה וכו'.

על שלט זה להיות בגודל של 12 על 20 סנטימטרים, בעוד גובהן של האותיות על פני שלט הנהג החדש להיות 40 מילימטרים כאשר צבעם שחור על רקע צהוב מחזיר אור.

 

תקופת ליווי

כאשר תקבלו את רישיון הנהיגה הנכסף, ולא מלאו לכם 24 שנים, לא תוכלו לעלות ישר על ההגה ולנסוע לבדכם אל אשר תחפוץ נפשכם. זאת משום שהמחוקק קבע כי נהג חדש יקבל עצמאות בנהיגה על פני תקופה מדורגת – מעין עקומת למידה מעשית שכזו. לתקופת הליווי שני חלקים:

 

החלק הראשון

המשתרע על פני 3 חודשים מרגע קבלת הרישיון, יהיה הנהג החדש מחויב לנהוג כאשר מלווה יושב לצידו הן בשעות היום והן בשעות הלילה – כלומר בכל שעה ביום.

 

החלק השני

חלק זה, אשר מתחיל החל מסיומו של החלק הראשון ועד לסיום תקופת הליווי, אורך גם הוא 3 חודשים. בשונה מן החלק הראשון, בתקופה זו, יידרש הנהג החדש לנהוג לצד מלווה רק בשעות אשר מוגדרות "שעות לילה" אשר הן השעות 21 בערב עד השעה 6 בבוקר.

 

מיהו המלווה

מלווה יהיה כל אדם אשר הגיע לגיל 24 אשר לו רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב אותו הוא מלווה בפועל ב5 השנים הקודמות לליווי.

לחלופין, המלווה יכול להיות כל אדם אשר הגיע לגיל 30 שלו רישיון נהיגה רלוונטי לרכב אותו הוא מלווה, אך במצב זה ניתן להסתפק ברישיון נהיגה במשך 3 השנים שקודמות לליווי.

כמן כן, גם מורה נהיגה לו יש רישיון נהיגה 5 שנים יכול לשמש מלווה עבור הנהג החדש, ללא כל תלות בגילו של מורה הנהיגה. ברור מאליו כי על המלווה אסור להיות שיכור כהגדרת החוק בעת ביצוע הליווי.

 

דרישות נוספות בתקופת הליווי

חשוב לציין כי מצופה מנהג חדש לצבור בתקופת הליווי לפחות 20 שעות נהיגה בדרך שהינה עירונית, 15 שעות נהיגה בלילה – לא משנה על פני איזו דרך ו- 15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית. על שעות אלה נדרשים הן הנהג החדש והן המלווה לחתום.

על סיום תקופת הליווי יכול הנהג החדש להצהיר באמצעות טופס מקוון או לחלופין, לחתום על ההצהרה אשר מופיעה בהיתר הנהיגה שבידיו.

לאחר שתסתיים תקופת הליווי ויחתום הנהג החדש והמלווה על שעות הניסיון הנדרשות שצבר (50 שעות סך הכל) יקבל הנהג החדש רישיון נהיגה מפלסטיק אשר יהיה בתוקף עד שנתיים מיום שעבר הנהג החדש את המבחן המעשי.

חשוב מאוד לדעת כי נהג חדש אשר סיים את תקופת הליווי והצהיר על שעות הנהיגה שלו, לא יקבל את רישיון הנהג החדש עד שלא תיגמר תקופת הליווי בפועל – כלומר, חצי שנה.

 

נהג חדש שאין לו מלווה

לא לכולם יש מי שילווה אותם בזמן תקופת הליווי המוגדרת בחוק. בהתאם, המדינה תוכל, תחת תנאים מסוימים, לממן עבור נהגים חדשים את תקופת הליווי. המדינה תממן את תקופת הליווי באחת מתוך 3 האפשרויות:

 

גמלת יתום

הנהג החדש יקבל גמלת ילד יתום מן המוסד לביטוח לאומי – בהתאם לחוק הבטחת הכנסה

 

קצבת מזונות

הנהג החדש יקבל קצבת מזונות מן המוסד לביטוח לאומי

 

מענק לחיילים בודדים

הנהג החדש יקבל מענק חודשי קבוע משום שהינו חייל בודד.

 

נהגים חדשים אשר מקבלים מימון ליווי מן המדינה ילוו על ידי מורה נהיגה. שעות הנהיגה שעל נהגים אלה לצבור בתקופת הליווי הינן שונות. על הנהג החדש יהיה לצבור לפחות 12 שעות נהיגה כאשר הוא מלווה על ידי מורה הנהיגה, כאשר 4 שעות מתוך שעות הליווי יהיו בדרך שהינה דרך עירונית ו- 4 שעות דרך שאינה עירונית.

כמו כן, על הנהג החדש להיות מלווה ב- 4 שעות נהיגה בלילה.

 

אי הספקת השלמת שעות הליווי

במקרים בהם הנהג החדש לא הספיק להשלים את שעות הליווי הנדרשות על פי חוק עד שנגמרת תקופת הליווי – קרי, חצי שנה, יוכל הנהג החדש לקבל היתר נהיגה לחצי שנה נוספת.

חשוב להבין כי היתר הנהיגה החדש לא מאפס את שעות הליווי שכבר צברתם בחצי השנה שקדמה לקבלתו, עליך להשלים אך ורק את שעות הליווי שטרם סיימת. על מנת שתוכל לקבל את היתר הנהיגה החדש, עליך להגיע למשרד הרישוי לאחר שקבעת תור מראש.

 

מספר נוסעים מוגבל

משום שהנהג החדש הינו נהג שאינו מנוסה, חלה גם הגבלה על כמות הנוסעים אשר הוא רשאי להסיע ברכבו.

לענייננו, נהג חדש אשר טרם הגיע לגיל 21 רשאי להסיע עוד שני נוסעים בלבד! עם זאת, במידה ולצד הנהג החדש יושב מלווה מוסמך (ראו לעיל) יוכל הנהג החדש להסיע נוסעים ללא ההגבלה האמורה בחוק.

 

תשומת לב והקפדה יתרים על חוקי התנועה

הנהגים החדשים הינם למעשה נהגים על תנאי, אשר יכולתם לנהוג באופן בטוח מוטלת במעין ספק עד שיסיימו את תקופתם כנהגים חדשים ויהפכו להיות נהגים מן המניין.

בהתאם לכך, ביצוע עבירות תנועה מסוימות אשר הוגדרו כעבירות תנועה חמורות על ידי המחוקק, עשויות לגרום לכך שרישיון הנהיגה של הנהג החדש אשר ביצע אותן לא יחודש באופן אוטומטי.

כמו כן, ככל שיעבור הנהג החדש על מי מעבירות חמורות אלה, יתכן ויצטרך לעבור בחינת תאוריה חוזרת ו\או טסט ובמקרים אחרים אף בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

עבירות התנועה החמורות שהוגדרו על ידי המחוקק עבור נהגים חדשים הינן כדלהלן:

  1. נהג חדש אשר נהג ללא רישיון נהיגה שהינו בתוקף או לחלופין נהג שנהג שלא על פי התנאים הנקובים ברישיונו. לעניין זה, רלוונטי גם נהג חדש אשר התיר לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב אשר נמצא באחריותו.
  2. נהג חדש אשר לא ציית להוראותיו של רמזור ו\או שלא נתן זכות קדימה כחוק.
  3. נהג חדש שנהג תחת השפעתם של אלכוהול ו\או סמים.
  4. נהג חדש אשר עקף רכב שלא כחוק.
  5. נהג חדש אשר נהג במהירות מעל המותר בחוק.
  6. נהג חדש אשר ביצע עבירה אשר גרמה לקרותה של תאונת דרכים שבה נפגע בן אדם.
  7. נהג חדש אשר ביצע עבירה שעליה גזר בית המשפט פסילה בפועל מהחזקת רישיונו, לתקופה של 3 חודשים ומעלה.
  8. נהג חדש שלא עצר את רכבו לפני מפגש עם מסילת ברזל או לחלופין, חצייתו של מפגש מסילת ברזל תוך נהיגה ברכב שמיועד להסעה של 11 נוסעים ומעלה ו\או כשהדרך אשר מגיעה אל מפגש עם המסילה אינה סלולה.
  9. מקרים בהם נהג חדש לא דיווח על תאונת דרכים או לחלופין, לא הגיש עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
  10. נהג חדש אשר נהג ללא מלווה על פי חוק.

ניתן לראות פירוט נוסף בעבירות נהג חדש.

 

קורס רענון נהיגה

לאחר שצברתם 5 שנות ותק על רכב פרטי, או שצברתם פחות שנות וותק ואילו הגעתם לגיל 21, אתם תזומנו לקורס רענון נהיגה עבור נהגים חדשים. חשוב לדעת כי רישיון הנהיגה יתחדש אך ורק לאחר שהנהג שזומן לקורס, יסיים אותו ויעבור אותו בהצלחה.

קיבלתם זימון לקורס רענון נהיגה? זה לא אומר כלל שהינכם נהגים לא טובים או שהורשעתם בעבירות תנועה שמחייבות מעבר קורס שכזה. מטרת קורס רענון הנהיגה עבור נהגים חדשים היא ביסוס והרחבה של הידע של הנהגים החדשים, שכן הינם עדיין חסרי ניסיון על הכביש, גם אחרי כמה שנים של נהיגה.

בקורס רענון הנהיגה יעבור הנהג הסברים שיעסקו בכיצד עליו להתנהג בכביש.

בין היתר מתן זכות קדימה, כיצד יש להתייחס להולכי רגל, כיצד יש לנהוג במפגש מסילת ברזל, תמרורים הקיימים בדרך, שמירת מרחק בין כלי רכב במהלך נסיעה, מהירות נסיעה, שימוש בנתיבים, הדרכים השונות וחלקיהן, חשיבות ביצוע איתותים בעת נסיעה בדרך וכו'.

 

מה היה לנו פה?

תקופת הנהג החדש היא תקופה חשובה ומלמדת אשר במהלכה הנהג החדש נבחן תחת זכוכית מגדלת נוקשה יותר – חשוב מאוד לדעת מהן הן החובות הקיימות על הנהג החדש כדי לעבור תקופה זו בשלום.

נתקלת בהליך ביורוקרטי או משפטי המצריך לדעתך עורך דין תעבורה? להתייעצות צור קשר עם משרד עורכי דין תעבורה ינובסקי – טייב.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן