שלילת רישיון נהיגה

רישיון הנהיגה משמש אמצעי חשוב עבור נהגים רבים. שלילת רישיון נהיגה עשויה לנבוע משלל סיבות, בין אם ביצוע עבירות תנועה מסוכנות, צבירת נקודות רבות, מצב רפואי קלוקל ועוד. חשוב לדעת מה הן הסיבות שעשויות להוביל לשלילת רישיון הנהיגה היקר ומה ניתן לעשות כדי להתמודד ככל שנקלעתם למצב שכזה.

סיבות לשלילת רישיון נהיגה

רישיון הנהיגה עשוי להישלל כתוצאה מביצוע עבירות תנועה חמורות, בעיות רפואיות, בעיות נפשיות, ביצוע עבירות תנועה חוזרות ונשנות אשר גרמו לצבירת נקודות לחובת הנהג וכו'. בכתב זה נתמקד בסיבות המרכזיות בגינן נשלל רישיון הנהיגה.

 

שלילת רישיון נהיגה – פסילה מנהלית

פסילת רישיון מנהלית היא למעשה פסילת רישיון על ידי קצין משטרה. בפועל, כאשר עומד לשוטר יסוד סביר לחשוב כי ביצע את אחת מעבירות התנועה שיפורטו בהמשך, קיימת לו ההרשאה לדרוש מן הנהג להתייצב בפני קצין משטרה.

ככל שקצין המשטרה חושב כי קיים מקום להגשתו של כתב אישום בעניין, קיימת לו הסמכות לשלול לנהג את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים. כאמור, פסילה מנהלית של הרישיון.

בין עבירות אלה נכללות, בין היתר:

 1. נהיגה בשכרות.
 2. נהיגה תחת השפעתם של אלכוהול ו\או סמים.
 3. נהיגה ברכב באופן שעשוי לסכן עוברי דרך.
 4. נהג שלא ציית לתמרור מסוג זכות קדימה או תמרור עצור.
 5. נהג שלא נתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה כחוק.
 6. נהג שלא עצר כדין לפני מפגש מסילת ברזל.
 7. עבירות חמורות שהוגדרו לעניינו של נהג חדש, ראו פירוט בהמשך.
 8. נהג שביצע עקיפה בדרך שאינה פנויה או שלחלופין, ביצע עקיפה תוך מעבר קו הפרדה רצוף.
 9. נהיגה במהירות מופרזת העולה על ברירת המשפט. כלומר, נסיעה של מעל ל- 41 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית ו51 קמ"ש יותר מהמותר בדרך שאינה עירונית.

 

פסילה מנהלית מעל ל-30 ימים

בעבירות תנועה שהובילו לקרותן של תאונת דרכים בהן נפגע אדם או רכוש – יכול קצין המשטרה לפסול, באופן מנהלי את רישיון הנהיגה של הנהג המואשם לתקופה של 60 ימים.

כמו כן, במקרה שבה התרחשה תאונת דרכים בה נהרג אדם, ישלול הקצין את רישיון הנהיגה של הנאשם בעבירה לתקופה של 90 ימים. ככלל, נוטה בית המשפט בעת משפט בעניין עבירת תנועה בה נהרג אדם, לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם עד למתן פסק הדין.

עם זאת, עומדת לנאשם הזכות להתגונן מפני החלטה זו – וככל שישתכנע בית המשפט כי הנהג המואשם אינו מסוכן לציבור בנהיגתו, יאפשר לו להמשיך להחזיק ברישיון הנהיגה עד מתן פסק הדין בעניין.

 

שלילת רישיון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות הינה אחת מעבירות התנועה החמורות ביותר, זאת משום שמדובר בעבירה שעשויה לסכן חיים.

נהג שנתפס נוהג בשכרות, יישלל רישיון הנהיגה שלו במסגרת פסילה מנהלית לתקופה של ימים. כמו כן, יוחרם רכבו לתקופה של 30 ימים גם כן. בנוסף, ככל שיורשע בעבירה זו, יישלל רישיון הנהיגה שלו למשך תקופה של מינימום שנתיים.

יחד עם זאת, ככל שמדובר בעבירה חמורה של נהיגה בשכרות, או על מקרה חוזר של נהיגה בשכרות, יתכן ויישלל רישיון הנהיגה, בהינתן הרשעה, לתקופה שתעלה על שנתיים. הכל לפי הנסיבות בהן בוצעה העבירה וחומרתה.

 

האם כמות האלכוהול משנה?

ככלל, ברגע שהוגדר הנהג כנוהג בשכרות, הוא יישא בעונש של פסילת רישיון לתקופה של שנתיים. עם זאת, בתי המשפט, בהינתן רמת אלכוהול נמוכה בדם הנהג, עשויים להתחשב בכך בגזירת העונש.

 

שלילת רישיון נהיגה רפואי

אנשים הסובלים מבעיות רפואיות עשויים לסכן את עצמם, נהגים אחרים ואת עוברי הדרך השונים בעת נסיעתם בכביש. לכן, מקפידות הרשויות למנוע מנהגים הסובלים מבעיות רפואיות אשר מונעות נהיגה תקינה ובטוחה מלהחזיק רישיון נהיגה תקף.

בעניינים אלו, מטפל המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד). בעניין זה, יכללו המקרים הבאים:

 

אנשים בעלי בעיות בריאותיות

אנשים בעלי בעיות בריאותיות אשר מעוניינים לחדש או לחלופין להוציא רישיון נהיגה חדש, יפנה אותם משרד הרישוי למרב"ד לצורך ביצוע בדיקות רפואיות. לאחריהן, יוחלט האם הם זכאים לחידוש או הוצאת הרישיון עקב בעיותיהם הבריאותיות.

 

נכים

נכים שמופנים אל המרב"ד מטעם המוסד לביטוח לאומי לצורך בדיקת כשירות לנהיגה.

 

נהגים שרופא דיווח עליהם

נהגים שדיווח עליהם הרופא כי הם עלולים לסכן את הזולת או את עצמם בעת נהיגה עקב בעיותיהם הבריאותיות. עניין זה רלוונטי גם לאנשים הלוקים בנפשם, ועל כך נדבר בהמשך.

 

נהגים מבוגרים

נהגים מבוגרים אשר מטבע הדברים יצטרכו לעבור בדיקות רפואיות כדי לאמת את יכולתם לנהוג באופן בטוח.

המרב"ד יגבש המלצות, לפיהן יוחלט האם הנהג בעל הבעיות הרפואיות רשאי לחדש או להוציא רישיון נהיגה למרות קיומן של בעיות אלה.

 

שלילת רישיון נהיגה מסיבה נפשית

בדומה לשלילת רישיון הנהיגה בשל סיבות רפואיות, ניתן למנוע מאדם לחדש או להוציא רישיון נהיגה חדש בשל סיבות נפשיות, שכן גם הן, עשויות להגביל את יכולת הנהג לנהוג באופן שהינו בטוח ולא מסכן נהגים אחרים ואת שאר עוברי הדרך.

מקרים בהם עשוי להיפסל רישיון הנהיגה מסיבה נפשית

 1. במקרה שאושפז אדם במצב של אשפוז פסיכיאטרי.
 2. רופא שדיווח על מחשבות אובדניות של המטופל שלו.
 3. רופא שדיווח על תסמינים של מחלת נפש אצל מטופל שלו.
 4. אדם שהשתחרר מהצבא על רקע נפשי.
 5. נהג שהורשע בעבירת סמים.
 6. נהג שהורשע בנהיגה בשכרות.

 

במה תלויה הבדיקה?

גם אדם הלוקה בנפשו יכול להחזיק ברישיון רכב, אך יהיה חייב לעבור בדיקה פסיכיאטרית ובדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים כדי לאשש את יכולתו לנהוג באופן בטיחותי שלא מסכן אותו ואת הסובבים אותו.

המרב"ד יכול להמליץ על כך שדורש הרישיון יקבל רישיון נהיגה על אף בעייתו הנפשית, או לחלופין, להמליץ כי אינו יכול להחזיק ברישיון נהיגה. כמו כן, כמובן שיכול הנהג לערער. ראו מאמר בנושא המרב"ד.

 

שלילת רישיון לנהג חדש

נהגים חדשים הינם מעין "נהגים על תנאי" בהתאם, מוגדרות בחוק עבירות תנועה שנחשבות "עבירות חמורות" עבור נהג חדש, אשר בעת מעבר עליהן, עשוי רישיונו של הנהג החדש להישלל ממנו. עבירות התנועה המנויות בחוק כעבירות חמורות עבור נהג חדש הן כדלהלן:

 1. אי ציות להוראותיו של רמזור.
 2. אי מתן זכות קדימה על פי חוק.
 3. נהיגה תחת השפעת סמים ו\או אלכוהול .
 4. ביצוע עקיפה באופן שאינו חוקי.
 5. נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.
 6. נהיגה שלא על פי תנאי הרישיון בו מחזיק הנהג.
 7. מתן רשות לנהיגה שאינה כחוק ברכב לאדם אחר כאשר הרכב נמצא באחריותו של הנהג החדש.
 8. נהיגה במהירות מופרזת.
 9. ביצוע עבירת תנועה שהובילה לתאונת דרכים.
 10. אי עצירת הרכב לפני מפגש עם מסילת ברזל.
 11. חציית מסילת ברזל ברכב שמיועד להסעה של 11 נוסעים או יותר – בעוד הדרך איננה סלולה.
 12. אי דיווח על תאונת דרכים.
 13. אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
 14. נהיגה ללא מלווה על פי חוק.
 15. ביצוע עבירה, בעקבותיה, בית המשפט לתעבורה גזר פסילת רישיון הנהג החדש לתקופה של 3 חודשים ומעלה.

כל נהג חדש שיעבור על מי מעבירות תנועה אלה, שהוגדרו כחמורות עבורו, ייתכן ויידרש למי מאמצעי התיקון הבאים: מעבר טסט – מבחן נהיגה מעשי, מעבר תאוריה – מבחן נהיגה עיוני ו\או ביצוע בדיקה רפואית במרב"ד, לאחריה תינתן המלצה באשר ליכולתו להחזיק רישיון נהיגה.

למעשה, כל עוד לא ישלים הנהג החדש את אמצעי התיקון שנתבקשו ממנו כנדרש, הוא ישאר בשלילה. כמו כן, כאשר ישלים אותם, תתאפס תקופת ה"נהג החדש" שנצברה לזכותו, ויאלץ להתחיל לצבור אותה מחדש.

 

פסילת רישיון נהיגה בגלל נקודות

שיטת הניקוד היא שיטה שמסייעת בהרתעת נהגים מביצוע עבירות תנועה והן במעקב אחר עברייני תנועה חוזרים ובטיפולם.

במידה ונהג צבר לחובתו כמות של 36 נקודות ומעלה, יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 3 חודשים תוך תנאי שיעבור מבחן נהיגה עיוני – תאוריה, בתוספת שני קורסים של נהיגה מונעת.

כמו כן, במקרה בו נהג צבר כמות של 72 נקודות ומעלה, רישיון הנהיגה שלו יפסל למשך תקופה של 9 חודשים. בנוסף, כדי להמשיך להחזיק ברישיון הנהיגה, יצטרך הנהג לעבור בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ביצוע מבחן תאוריה, מבחן מעשי – טסט ולעבור שני קורסי נהיגה מונעת.

 

שלילה שיפוטית על ידי בית המשפט

למרות שישנן עבירות תנועה שלגביהן, על פי חוק, העונש יהיה פסילה, בית המשפט רשאי להחליט על פסילת רישיון הנהיגה של נהג גם בגין עבירות אחרות.

עם זאת, יש לציין כי החלטת בית המשפט לפסול רישיון נהיגה של אדם על בסיס עבירות שכאלה יהיה תלוי רבות בשאלת חומרת העבירה, הנסיבות בהן בוצעה העבירה, עברו התעבורתי של הנאשם בעבירה וכו'.

 

פסילה ל- 3 חודשים בבית המשפט

ככל שהנהג הורשע בבית המשפט בעבירה מן התוספת הראשונה לפקודת התעבורה – כגון, ביצוע עקיפה מסוכנת. או לחלופין הורשע בעבירה מן העבירות האמורות בתוספת השנייה לפקודה.

כגון, אי ציות לתמרור עצור, שהובילה לתאונת דרכים שבה נגרמה חבלה לאדם – ייגזר על הנהג פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 3 חודשים.

 

פסילה לשנה אחת בבית המשפט

ככל שהורשע אדם בגין אחת מן העבירות מהתופסת הראשונה בפקודת התעבורה, או שהורשע לפי אחת מן העבירות מן התוספת השנייה בפקודה, בה נגרמה לאדם חבלה, ואילו בשנתיים שקדמו לעבירת התנועה בה מתקיים הדיון, כבר הורשע באחת מעבירות התנועה האמורות באמת מהתוספות לעיל, יישלל רישיונו של הנהג לתקופה של שנה אחת.

כמו כן, יש לציין כי פסילות אלה עשויות להתלוות לעונשים אחרים שיחליט להשית בית המשפט על המורשע בעבירת התנועה.

 

ייעוץ וליווי על ידי עורך דין לתעבורה

רישיון הנהיגה הינו כלי חשוב ביותר, במידה וקיים חשש לשלילת רישיונכם, אל תהססו לפנות לעורך דין המתמחה בתעבורה כדי לשמור על רישיון הנהיגה שלכם. עורך דין עשוי להטות את הכף ולהפוך עונש לעונש קל יותר ואף לזיכוי. צרו קשר עם משרד עורכי דין תעבורה, ינובסקי – טייב. מבטיחים לעזור!

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן