ביטול פסילה מנהלית

פסילה מנהלית היא פסילה שלא נעשית על ידי בית המשפט, אלא על ידי קצין המשטרה כאשר יש לו יסוד להאמין כי אדם ביצע עבירת תנועה חמורה. לפסילה מנהלית קיימות דרגות חומרה שונות וזאת על פי חומרת עבירת התנועה שבוצעה. ביטול פסילה מנהלית היא אפשרית, ויכולה להיעשות הן בהליך השימוע מול קצין המשטרה או בהליך משפטי בבית המשפט לתעבורה.

ביטול פסילה מנהלית – היבט כללי

פסילות מנהליות – הדרגות

לפני שנדון באופן בו נוכל לסייע לכם לבטל פסילה מנהלית, עליכם להבין באילו מקרים תוטל כנגד נהג פסילה מנהלית.

 

פסילה מנהלית לתקופה של עד 30 ימים

הפסילה המנהלית בדרגה הנמוכה ביותר, כדי שיוכל שוטר להחליט כי יש עילה לפסילה מנהלית, עליו להאמין כי ישנו יסוד סביר לחשוב כי אכן ביצע החשוד בעבירת התנועה אחת מעבירות התנועה שיפורטו להלן, לאחר שיתבסס חשד שכזה מצידו, על השוטר להביא את הנהג בפני קצין משטרה שיחליט באשר לצורך בהגשת כתב אישום ופסילת רישיון הנהיגה, באופן מנהלי, לתקופה של 30 ימים.

 

עבירות התנועה הרלוונטיות

בין עבירות התנועה שבגינן תינתן פסילה מנהלית יהיו: נהג שנהג במצב של שכרות; נהיגה תחת השפעתם של סמים; נהיגה במהירות מופרזת חריגה – כלומר, מעל ברירת משפט; נהיגה באופן שמסכן את עוברי הדרך השונים; אי ציות לתמרור עצור; אי מתן זכות קדימה להולכי רגיל על פי האמור בחוק; כל אחת מן העברות החמורות לעניין נהגים חדשים (ראו מאמרנו בנושא זה); ביצוע עקיפה בדרך שלא פנויה ועוד רבות.

 

פסילה מנהלית לתקופה של עד 60 ימים

ככל שהתרחשה עבירת תנועה שבגלל התרחשותה קרתה תאונת דרכים שגרמה לפגיעה ברכוש או בגופו של אדם – קצין המשטרה, ככל שיש לו יסוד להניח כי יוגש נגדו כתב אישום בגין העבירה, רשאי יהיה לפסול את רישיון הנהיגה של עובר העבירה, באופן מנהלי, לתקופה של 60 ימים.

 

פסילה מנהלית לתקופה של עד 90 ימים

ככל שבשל עבירות התנועה שביצע הנהג, נהרג בן אדם – קצין המשטרה, ככל שיש לו יסוד להניח כי יוגש נגדו כתב אישום בגין העבירה, יוכל להטיל את הפסילה המנהלית החמורה ביותר שעומדת על תקופה של 90 ימים.

 

חובת השימוע

כאשר קיים היסוד הסביר לשוטר להאמין כי האדם ביצע מי מהתאונות האמורות לעיל או לחלופין שבשל עבירת התנועה שביצע נפגע רכוש, אדם או נהרג אדם – יובא הנהג החשוד בעבירה בפני קצין המשטרה לצורך שימוע.

 

ההליך

הליך השימוע הוא הזדמנות מעולה עבור הנהג להימנע מפסילה מנהלית ולהציג טיעונים ענייניים באשר לסיבה מדוע אין זה ראוי לשלול ממנו את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית בשל עבירת התנועה שלכאורה ביצע. כמו כן, הנהג יוכל לתאר את נסיבות האירוע ומדוע, לדעתו, הן מקלות עם העבירה שביצע.

 

חזקת החפות

משום שלא עמד הנהג החשוד בביצוע עבירת התנועה בפני הליך משפטי וכמובן שלא הורשע בו, עומדת לזכותו של הנהג המואשם "חזקת החפות" – כלומר שהינו חף משפע עד שיוכח אחרת בבית המשפט.

 

מה שקורה בפועל

לרוב הנהגים שהינם חסרי השכלה משפטית בכלל והשכלה משפטית בתחום דיני התעבורה בפרט, יהיה קשה לגרום לקצין המשטרה לוותר על מתן הפסילה המנהלית, שכן אינו בקיא ברזי החקיקה והפסיקה. עם זאת, ככל שבידיכם לזמן עורך דין מנוסה המומחה בדיני התעבורה שיוכל לסייע לכם ולייצגכם מול קצין המשטרה בהליך השימוע, סיכוייכם לצלוח את השימוע ולסיים אותו כאשר רישיון הנהיגה עוד בידיכם – גבוה משמעותית.

 

ביטול פסילה מנהלית, כיצד?

אם לא הצלחתם להניא ,במסגרת השימוע, את קצין המשטרה מלקחת את רישיון הנהיגה שלכם באופן מנהלי לתקופה של בין 30 עד ל- 90 ימים, עומדת בפניכם האפשרות לערער על החלטת קצין המשטרה לבית המשפט לתעבורה – זאת משום שהחלטת קצין המשטרה היא למעשה החלטה מנהלית ולא החלטה שיפוטית.

 

הגשת בקשת לביטול הפסילה המנהלית בבית המשפט לתעבורה

בהנחה ובחרתם במסלול זה, תזומנו לדיון בבית המשפט לתעבורה; שם, יוכל בית המשפט להחליט על ביטול הפסילה המנהלית שניתנה על ידי קצין המשטרה. בית המשפט לתעבורה ישקול בעת קבלת ההחלטה לגבי הפסילה המנהלית, בין היתר, את הנסיבות בהן בוצעה עבירת התנועה;

את העבר התעברותי של הנהג – קרי, האם לחובת הנהג נתונות עבירות תנועה רבות או שלחלופין הנהג הינו נהג מן השורה שנקלע לסיטואציה בעייתית; והראיות העומדות כנגד הנהג שלגביו מתנהל הדיון.

 

כמו כן, בית המשפט יעריך מהי מידת הסיכון הנשקפת לציבור עוברי הדרך והנהגים מן העובדה שתובטל הפסילה המנהלית של הנהג, כלומר – כמה מסוכן שהנהג הנידון יעלה על ההגה וינהג בכבישי ישראל בחופשיות. כלומר, על מידת מסוכנתו של הנהג יחליט בית המשפט על פי העבר התעברותי שהוצג לעיל ונסיבות התאונה. בית המשפט יבקש לבצע איזון בין טובת הנהג והאינטרסים שלו ובין שלום הציבור כאמור לעיל.

 

ראיות לכאורה

בשלב מקדמי, בית המשפט ידון בקיומן של הראיות לכאורה שלמעשה מפלילות את הנהג ומוכיחות את אשמתו, ככל שאין מספיק ראיות כדי, אפילו באופן לכאורי, להוכיח את אשמתו – תבוטל הפסילה המנהלית שניתנה כנגד הנהג על ידי קצין המשטרה.

 

קיצור הפסילה המנהלית

ככל שבית המשפט לתעבורה חושב שיש טעם בפסילה אך כי הפסילה ארוכה יתר על המידה ופוגעת באופן שאינו סביר באינטרסים של הנהג שקצין המשטרה פסל את רישיון הנהיגה שלו, יוכל בית המשפט להורות על קיצור תקופת הפסילה – למשל, הפחתה של תקופת הפסילה המנהלית מ-60 ימים ל-30 ימים בלבד.

 

מה קורה אם בית המשפט החליט כי אין מקום לשנות את החלטת קצין המשטרה

ככל שבית המשפט לתעבורה לא הסכים לביטול הפסילה המנהלית, תוכלו להגיש ערר לבית המשפט המחוזי, שם, יוכלו להיות התוצאות שונות מן התוצאות שנקבעו על ידי בית המשפט לתעבורה וקצין המשטרה – לטובה, לרעה או אף ללא שינוי.

 

החשיבות בשכירת שירותיו של עורך דין

ביטול פסילה מנהלית אינה עניין פשוט, שכן מדובר בלקיחת חלק בהליכים משפטיים לכל דבר ועניין מול בית המשפט לתעבורה.

 

במעמד השימוע

למעשה, כבר בפתיחת ההליך המנהלי בדמות השימוע כנגד הנהג, מומלץ להתקשר לעורך דין המומחה בדיני תעבורה כדי שיהיה עמכם בעת השימוע ואולי יוכל לחסוך מכם את נטילת הרישיון מראש – כך, תוכל להימנע מכם עוגמת הנפש שבפסילה המנהלית של הרישיון וניהול הליכים משפטיים, ככל שתרצו בכך, כדי לקצר את תקופת הפסילה המנהלית או לבטלה לגמרי.

 

במעמד בית המשפט לתעבורה

ככל שהגעתם למעמד בו אתם עומדים מול בית המשפט לתעבורה בבקשה לבטל את הפסילה המנהלית שהטיל עליכם קצין המשטרה, רצוי כי תשקלו בכובד ראש את שכירת שירותיו של עורך דין תעבורה, שכן מדובר בהליך משפטי שיקבע את עתיד רישיון הנהיגה שלכם;

הגעה לבית המשפט לדיני תעבורה ללא ידע משפטי מסתיימת לרוב בהפסד במשפט ובזבוז זמן ללא שינוי גזר הדין, עורך דין מקצועי ומנוסה עשוי להטות את הכף לטובתכם ולהציל את רישיון הנהיגה שלכם.

 

פנו אלינו בהקדם

פנו אל משרדנו בהקדם כדי לקבל את השירות והסיוע המשפטי האישי והמקצועי ביותר שיסייע לך לישון בשקט לשמור על רישיון הנהיגה שלך בטוח – וכמובן, לנוע בחופשיות וללא כל הגבלות.

 

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן