מיזם שומרי הדרך – כשהמשטרה מעורבת

מיזם "שומרי הדרך – שינוי חברתי בכבישים", או בקיצור: מיזם "שומרי הדרך", הוא מיזם מיוחד שמאפשר לאזרחים רגילים שמתנדבים במיזם שומרי הדרך, לתעד עבירות תנועה של נהגים אחרים. המיזם מאפשר לאזרחים שמחזיקים פלאפונים חכמים לצלם את עבירה התנועה שנעשתה לידו, ובהתאם לכך לגרום לנהג לקבל את הסנקציה המתלווה לאותה עבירת תנועה.

לכאורה נשמע סיפור פשוט, אבל מה המשמעות המשפטית של תיעוד שנעשה על ידי המתנדבים במיזם? כיצד המשטרה מתייחסת לתיעודים של עבירות תנועה שנשלחו על ידי המתנדבים במסגרת מיזם שומרי הדרך? והאם יש מה לעשות ברגע שהתקבל דו"ח בגין עבירת תנועה שתועדה על ידי מתנדבי המיזם? כל התשובות לכך, ואפילו יותר מזה – כאן.

 

מהו מיזם "שומרי הדרך"?

מיזם שומרי הדרך הינו מיזם שמרחיב את סמכותו ואחריותו של האזרח התמים, שבאופן רשמי אינו אמון על שמירת החוקים במדינת ישראל. הרחבת הסמכות והאחריות מאפשרת לאזרח שמתנדב במיזם שומרי דרך,לבצע פעולת תיעוד עבירת תנועה של נהג אחר, שבאופן עקרוני מי שצריך לבצע אותה הוא שוטר.

הרחבת הסמכות אינה מעבירה את שלל סמכויותיו של השוטר אל האזרח הפשוט שמתנדב במיזם שומרי הדרך, אלא רק מאפשרת לו לבצע תיעוד של עבירות תנועה. כלומר, במסגרת מיזם שומרי הדרך, הורחבה סמכותו ואחריותו של האזרח הפשוט המתנדב במיזם רק במישור של תיעוד עבירות תנועה, אך לא במישורים אחרים – לכן, לדוגמא, אין למתנדבים ב"שומרי הדרך" סמכות במישור הענישה או במישור האכיפה.

 

האם כל אזרח בישראל יכול להיות מתנדב במיזם שומרי הדרך?

לא. ישנם תנאים מסוימים שרק מי שעומד בהם רשאי ליטול חלק במערך המתנדבים של מיזם שומרי הדרך. הסיבה לקביעת תנאים אלו קשורה לכך שהמתנדבים של מיזם שומרי הדרך, מקבלים סמכות מסוימת – הסמכות לתעד עבירות תנועה – שאינה ניתנת סתם ככה לאזרח הפשוט. לכן, מתווי המדיניות של המיזם קבעו תנאים מסוימים המגבילים בפני מגוון אנשים את האפשרות להתנדב במיזם שומרי הדרך.

ההגבלות נוגעות לשלושה רבדים: 1. גיל. 2. מרשם של עבירות תנועה. 3. מיקום גיאוגרפי.

  1. גיל – תנאי חשוב של מיזם שומרי הדרך הינו שהמתנדבים במיזם צריכים להיות מעל גיל 30. לכן, לדוגמא, אדם בן 28 שיבקש להתנדב במיזם שומרי הדרך יקבל מענה שלילי לבקשתו, ולא יתאפשר לו להתנדב לטובת פעולות התיעוד של המיזם.
  2. מרשם של עבירות תנועה – התנאי הראשוני ביותר הינו, שלאדם המבקש להתנדב במיזם שומרי הדרך – אין מרשם של עבירות תנועה חמורות בחמש שנים האחרונות. עבירות תנועה חמורות, יכולות להיות למשל להיות עבירות של נהיגה תחת השפעה אלכוהול, נהיגה תחת פסילה ועוד. במקרים כאלו, אזרח המבקש להתנדב במיזם יענה בתשובה שלילית לבקשתו.
  3. מיקום גיאוגרפי של המועמד להתנדבות – לפי התנאי של המיקום הגיאוגרפי, לא די בכך שאדם שמעוניין להתנדב במיזם שומרי הדרך יהיה מעל גיל 30, וללא מרשם של עבירות תנועה חמורות בחמש שנים האחרונות. על מנת להתקבל למערך המתנדבים,האחראים על המיזם בודקים היכן מתגורר המועמד להתנדבות, ובוחנים האם ישנו "עומס" של מתנדבים באזור מגוריו. במידה ויש עומס, ייתכן מאוד והמבקשים להתנדב במיזם יענו בשלילה לבקשתם.

 

עוד ראוי לציין כי, ישנו מעין תנאי נוסף לפעילות במיזם שומרי הדרך. מבחינת הפרקטיקה של התיעוד שמבצעים המתנדבים במיזם שומרי הדרך, הם אינם יכולים להשתמש סתם במצלמת תיעוד, אלא המתנדבים חייבים להשתמש דווקא במצלמה של פלאפון חכם שמותקנת עליו האפליקציה של המיזם. תנאי זה אמנם אינו קשור לאופי של המתנדבים, אך הוא תנאי סף לנטילת חלק במיזם שומרי הדרך.

 

מה מתנדבי מיזם שומרי הדרך עושים בפועל?

המתנדבים של מיזם שומרי הדרך עשויים לסייע לשמירה על הבטיחות בדרכים באמצעות תיעוד של עבירות תנועה. התיעוד של עבירות התנועה נעשה באמצעות אפליקציה ייעודית, שניתן להורידה ברובם של הפלאפונים החכמים המשווקים במדינת ישראל.

המתנדב במיזם שומרי הדרך מוריד את האפליקציה הייעודית של מיזם שומרי הדרך, ומפעיל אותה בתחילת נסיעה כאשר הוא נוהג ברכב. כדי שהתיעוד יתבצע באופן מיטבי, הנהג צריך להניח פיזית את הפלאפון על מתקן המתאים לצילום תוך כדי נהיגה (לרוב זהו מתקן המונח על גבי הדשבורד של הרכב), וכמובן שאסור לו להחזיק את הפלאפון בידו בעת התיעוד.

האפליקציה מצלמת את התנועה שלפניה – הכביש, כלי הרכב וגם אנשים. כאשר הנהג המתנדב במיזם שומרי הדרך מזהה עבירת תנועה – הוא שולח פקודה קולית לאפליקציה,ובפקודה זו המתנדב במיזם מסביר בלשונו את עבירת התנועה שאותה הוא ראה.

 

מה הרעיון שעומד מאחורי מיזם שומרי הדרך?

ניתן לומר באופן כללי שישנם שלושה מודלים, או שלוש מגמות, העומדים מאחורי הרעיון הכללי של המיזם: המודל העונשי, המודל ההרתעתי והמודל המשולב.

המודל העונשי – במובן מסוים נדמה לפעמים שזה המודל הקלאסי שעומד בבסיס המיזם. לפי המודל העונשי, המטרה של המיזם הינה להעניש נהגים שביצעו עבירות תנועה ותועדו על ידי המתנדבים במיזם שומרי הדרך. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מספקים תוספת ל"כוח האנושי" של המשטרה, ותוספת זו מאפשרת לתעד עבירות תנועה רבות שלא היו מתועדות לולי עבודתם של המתנדבים במיזם.

המודל ההרתעתי – לפי המודל ההרתעתי, המטרה של המיזם אינה להעניש את הנהגים שביצעו עבירות תנועה, אלא ליצור הרתעה בקרב הנהגים בישראל. ההרתעה נוצרת כתוצאה מכך, שנהגים רגילים יודעים על כך שישנם מתנדבים במיזם שומרי הדרך, אך אינם יודעים אם ברכב שלידם נוהג אדם שמתנדב במיזם. מכיוון שנהגים לא יודעים אם ברכב לידם נוהג מתנדב במיזם, זה מפעיל עליהם הרתעה מסוימת שלא לבצע עבירות תנועה. ניתן להסביר זאת גם באופן הבא: ישנה תופעה נפוצה בכבישים בישראל, שכאשר נהגים רואים רכב משטרתי הם נוהגים ברכבם באופן אחר ממצב דומה בו אין רכב של המשטרה לידם. לדוגמא, נהגים רבים עשויים לנהוג בכבישים מהירים מעל המהירות המותרת, אולם כאשר יראו רכב משטרה, או לחילופין כאשר יראו מצלמת מהירות – הם יאטו את המכונית שלהם וינהגו על פי המהירות התקנית. המיזם של שומרי הדרך יוצר בעצם מצב, לפיו הנהגים בישראל יהיו בתחושה תמידית שיש רכב של המשטרה לידם – שעשוי לתעד אותם מבצעים עבירות תנועה – מכיוון שהם לא יכולים לדעת אם הרכב שלידם הוא רכב בו נוהג מתנדב במיזם שומרי הדרך.

המודל המשולב – לפי המודל המשולב, הרעיון הכללי העומד מאחורי המיזם אינו רק המודל העונשי, וגם אינו רק המודל ההרתעתי, אלא שני המודלים משמשים יחדיו. לפי זה, המטרה של מיזם שומרי הדרך הינה, מחד גיסא, להעניש את מי שביצע עבירה תנועה ותועד על ידי מתנדבי המיזם, ומאידך גיסא, להרתיע את הנהגים מלבצע עבירות תנועה, באמצעות יצירת חשש אצלם שיש סיכוי שמי שנוהג ברכב לידם הינו מתנדב של המיזם, שעשוי לתעד אותם מבצעים את העבירה.

 

אם מתנדב של מיזם שומרי הדרך תיעד אותי מבצע עבירה – מתי וכיצד המשטרה מתערבת?

כפי שתיארנו לעיל לגבי אופי הפעילות של מתנדבי מיזם שומרי הדרך, עיקר פעילותם מתמצית בתיעוד עבירת התנועה. אבל איך זה עובר מכאן למשטרה? אז ראשית כל התחנה הראשונה שאליה עובר הדיווח אינה תחנת המשטרה, אלא הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

לאחר התיעוד של עבירת התנועה, האפליקציה עובדת מעתה באופן אוטומטי: המערכת של האפליקציה שולחת את הדיווח – כלומר את התיעוד הוויזואלי של עבירת התנועה ואת הפקודה הקולית של המתנדב במיזם – למרכז בקרה מיוחד שהוקם לטובת מיזם שומרי הדרך. שליחת הדיווח נעשית כמובן באופן מאובטח למרכז הבקרה שנמצא תחת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

אז מתי המשטרה נכנסת לתמונה? כאמור, הדיווחים של מתנדבי המיזם עוברים למרכז בקרה ייעודי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. התיעודים שמתקבלים, עוברים בדיקה קפדנית במרכז הבקרה, על מנת לנתח את הדיווח שנשלח. כל הדיווחים נשמרים במאגר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אולם עבירות חמורות ומסכנות חיים יקבלו תיעדוף בהעברתן הלאה לטיפול המשטרה.

לאחר שהתקבל דיווח על עבירת תנועה חמורה, במרכז הבקרה בודקים האם ניתן לזהות באופן ברור שני דברים מרכזיים, שנמצאים בתיעוד שהתקבל בדיווח של המתנדבים במיזם: האחד, שעבירת התנועה החמורה אכן נעשתה; והשני, שפרטי הרכב שביצע את עבירת התנועה מזוהים בבירור.

במידה ומרכז הבקרה מזהה שאכן נעשתה עבירת תנועה חמורה, וכן שאפשר לזהות את פרטי הרכב באופן ברור – מרכז הבקרה מעביר את הדיווח והתיעוד לאגף התנועה של משטרה. בנקודה זו נכנס תפקידו של אגף התנועה של המשטרה – השוטרים באגף התנועה ממשיכים לטפל בדיווח על עבירת התנועה, ופועלים להגשת דוחות או להעמדה לדין של הנהג שביצע את עבירת התנועה.

אגף התנועה של המשטרה, כאמור, מתערב בעיקר במקרים של עבירות תנועה חמורות, שמתנדבי מיזם שומרי הדרך תיעדו. עבירות התנועה הן עבירות במישור הפלילי. לכן, מובן אפוא, שעיקר העבודה של המתנדבים במיזם שומרי הדרך קשור להיבט הפלילי.

אולם, לעיתים, במקרים של תביעות אזרחיות, כמו למשל בתאונות דרכים, צדדים לתאונה – לרבות חברות הביטוח – עשויים לבקש ממרכז הבקרה את התיעוד של התאונה כפי שתועד על ידי אחד ממתנדבי המיזם.

טוב, הוגש נגדי דו"ח או הוזמנתי לדין בעקבות תיעוד של מתנדב במיזם שומרי הדרך – האם זה סוף פסוק? האם זה אומר שבהכרח אצטרך לשלם על הקנס או אפילו לקבל עונשים חמורים יותר?

התשובה היא חדה וברורה – אם הוגש נגד אדם מסוים דו"ח או הזמנה לדין, שמבוססים על תיעוד של מתנדבי מיזם שומרי הדרך – זה אינו סוף פסוק כלל וכלל. ישנה אפשרות לערער על דו"ח שהוגש באופן כזה, וכן במקרה של הזמנה לדין ניתן לשטוח טענות משפטיות שונות שעשויות לזכות את הנהג שלכאורה תועד מבצע עבירה תנועה.

הסיבה לכך הינה שהרבה פעמים ניתן לערער על טיב התיעוד עצמו. לדוגמא, לעיתים ניתן לערער על כך שהתיעוד אינו מראה בצורה ברורה את פרטי הרכב, כך שאי-אפשר להוכיח את הקשר בין האדם שקיבל דו"ח או שהוזמן לדין, לבין הרכב עצמו שתועד על ידי מתנדבי המיזם.

עורך דין מנוסה המתמחה בענייני תעבורה, מכיר את הטענות המשפטיות הרלוונטיות ביחס למקרים בהם מתקבל דו"ח או מכתב הזמנה לדין, או לחילופין במקרים של תביעה אזרחית לפיצויים, הנובעים כתוצאה מדיווח של מתנדבי מיזם שומרי הדרך. ניסיונו של עורך הדין המתמחה בענייני תעבורה בטיעונים המשפטים הרלוונטיים, עשוי לעיתים רבות לסייע לנהג לצאת זכאי לחלוטין במקרים אלו או להפחית מעונשו.

מתנדבי שומרי הדרך מטרתם לשמור על נהיגה תקינה בכבישי ישראל, אך מי ישמור על השומרים? התשובה לכך היא עורכי דין לענייני תעבורה, שמנוסים בסוגיות משפטיות מהסוג הזה, ובמקרים רבים הם עשויים להוות שומרי הסף בפני טעויות משפטיות בתיעוד של מתנדבי המיזם, שהן תוצר לוואי של מיזם שומרי הדרך.

* אין לראות בתוכן ו/או במידע שבמאמר זה ייעוץ כלשהו, לרבות ייעוץ משפטי. הסתמכות על הכתוב במאמר זה הינה באחריות הקורא בלבד. בכל מקרה בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הסמכות המתאים לכך.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן