בית דין צבאי לתעבורה

מערכת השפיטה הצבאית בנושאי תעבורה היא מערכת העומדת בפני דילמות רבות. מצד אחד עליה להשיט סדר ומשמעת ומצד שני היא מטפלת באנשים שביצעו עבירה בזמן שהם מחויבים בשירות בחוק והיו במהלך תפקידם. מכאן שהמורכבות של בתי הדין הצבאיים לתעבורה הם אלמנט נוסף ומורכב ביחסים השלובים של צבא ומדינה במדינת ישראל.

 

בית הדין הצבאי לתעבורה

מערכת המשפט בישראל הינה מערכת מורכבת ובעלת ענפים רבים. בתוך כך קיומו של צבא עם חזק ודומיננטי מציב בפני מערכת המשפט אתגר לא פשוט. בתי הדין הצבאיים הכפופים למערכת כפולה של ערכים, המשפט הישראלי והמשפט הצבאי. בתוך כך נמצא גם בית הדין הצבאי לתעבורה שתפקידו לעסוק ולדון במי שעבר עבירות תנועה בזמן שירותו בצבא, הן כחייל בסדיר והן כאיש קבע או אזרח עובד צה"ל וזאת כאשר נהג על רכב צבאי. כאן נכנסת המורכבות למשחק, העבירה נעבירה על ידי חייל או משרת בצה"ל, הרכב צבאי, אך נוסע בכביש השייך למדינה וכפוף לכלל החוקים שלה. מטרתו של בית הדין הצבאי לתעבורה היא לאכוף את הדיסוננס המורכב הזה.

 

מי נידון בפני בית הדין?

כאמור המערכת מגדירה שלושה סוגים של קבוצות העומדות בפני בית הדין הצבאי לתעבורה.

 1. חיילים בשירות סדיר המרצים את תקופת השירות שלהם הקבועה בחוק.
 2. אנשי קבע, קצינים ונגדים אשר המשיכו את השירות הסדיר והם חלק מהמערך הצבאי.
 3. אזרחים עובדי צה"ל אשר במהלך יום העבודה שלהם הם למעשה עובדים אצל צה"ל.

 

בכל מקרה, כל אחד משלושת הגורמים הללו יעמדו לדין בבית דין צבאי לתעבורה אם תתקיימנה שלוש נסיבות בעת ביצוע העבירה.

 

 • העבירה בוצעה בזמן שהנאשם היה במסגרת תפקידו הצבאי, לא בחופשה ולא בכל סיטואציה אחרת.
 • העבירה בוצעה ברכב השייך לצבא ובבעלותו, אם בוצעה עבירה על ידי חייל ברכבו הפרטי, בית הדין לא יעסוק בכך.
 • חומרת עבירה שתצדיק עמידה לדין, לא כול עבירה תשלח את המבצע אותה לבית הדין.

 

הזמנה לבית דין צבאי

אדם אשר עבר עבירה חמורה המצריכה בית דין (בצבא עבירות פשוטות וקלות יכולות לקבל מקום בתוך יחידת הנאשם) בהיותו בשירות צבאי והעבירה שעבר נוגעת לעצם היותו חלק מהצבא יזומן לדיון בבית דין צבאי. בית דין צבאי הוא כאמור חלק מהמערכת המשפטית וחלים עליו חוקים ברורים המסדירים את תקינות עבודתו. על מנת לזמן נאשם לדיון בבית המשפט בעניינו או במעשים שביצע מחויב בית המשפט לשלוח לנאשם הזמנה בכתב שעליה להימסר אישית לידי הנאשם ועליו לחתום על מנת לאשר שהזימון אכן התקבל. עותק אחד מהזימון נשאר אצל הנאשם, בעוד שהזימון החתום על ידי הנאשם מוחזר לבית המשפט. בבית הדין לתעבורה אין חובת מסירה פיזית, וניתן להסתפק בשליחת הזימון לכתובת הנאשם הידועה ומוכרת.

 

דיון בבית דין צבאי לתעבורה

הדיון בבית הדין הצבאי לתעבורה מתקיים בפני שופט הממונה מטעם בית הדין. בדיון הצבאי לא מתחייב נוכחות תובע או סניגור ובהחלט יכול להיות מצב שבו יתקיים המשפט במעמד הנאשם והשופט בלבד. אם זאת במקרים מסוימים יכול לבקש השופט הימצאותם של תובע או סניגור, תלוי במורכבות התיק. מעבר לכך התובע, קרי הצבא במקרה זה יכול להתעקש ולהעמיד עורך דין שילווה את המשפט מטעם התביעה. לנאשם מנגד עומדת הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו שייצג אותו בערכאה הנידונה. לידי הנאשם עומדות שתי זכויות להן הוא רשאי עוד בטרם התקיים הדיון הראשון.

 

 1. ההתייעצות עם עורך דין זכות העומדת לטובת הנאשם ומומלץ מאד להיעזר בה, עורך דין יכול להביא למיקסום התוצאות האפשריות עבור נאשם עד כדי ביטול ההרשאות בכלל.
 2. עיון בחומר החקירה זכות מהותית שבעצם מאפשרת לנאשם להבין בדיוק במה הוא מואשם ובאילו סעיפי חוק.

 

האם אפשר להגיע עם עורך דין לבית הדין הצבאי לתעבורה?

לבית הדין הצבאי ניתן להגיע מלווה בעורך דין מטעם ההגנה, קרי סניגור. זוהי זכות העומדת בפני הנאשם מרגע שזה קיבל זימון לעמוד בפני שופט ולהישפט בבית הדין הצבאי. החלטות בית הדין לתעבורה יכולים להיות תקפים גם במערכת האזרחית ולכן ייצוג על ידי עורך דין במהלך המשפט יכולה למנוע בעיות מסוג זה. לעורך הדין יכול להיות משקל מכריע לאופן שבו ייסגר התיק, לא משנה באיזה אופן, עורך הדין מטעם ההגנה יכול לבטל אישום או לרכך עונש במידה ונמצאים אשמים. ישנם מספר גורמים בהם נוכחות עורך דין מומלצת ובעלת משמעות.

 

 • טרום הדיון נאשם העומד לדין ראוי שעורך דין מטעמו ילווה אותו ויבין מהם הסעיפים בגינם הלקוח שלו נאשם, יש אפשרות שעורך דין ירכך מאד את הכתוב בכתב האישום.
 • במהלך הדיון ההבנה של כל פרט בחוקי התעבורה וההבנה וההכרה עם המערכת המשפטית יש בה להיות מכרעת עבור הנאשם.
 • טיעונים לעונש – גם כאן עורך דין בקיא ומיומן יוכל למזער את העונש או להמירו כך שלא יפגע בחיים האזרחיים

 

סוגי העונשים

בית דין לתעבורה הוא בעל סמכויות ענישה בדומה לבית דין צבאי מחוזי והוא רשאי להטיל מגוון רב של עונשים ואפילו עונש מאסר. אם זאת עדיין העונש הנפוץ ביותר במשפטי תעבורה צהליים הוא פסילת רישיון נהיגה אזרחי וצבאי כאחד וכן קנסות המוטלים על הנאשם בעבירה.

העונש הנפוץ ביותר הוא כאמור פסילת הרישיון, אך גם עונש פיצויים הוא מקובל, בעיקר במקרים מקבילים לאזרחות שבהם יימסר דו"ח משטרתי ותשלום קנס. בשל סיבה זאת מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין המכיר את עולם המשפט הצבאי עוד לפני הדיון בבית המשפט על מנת להבין מה ניתן לעשות עם כתב האישום ומה האפשרויות לגבי ענישה אפשרית.

במערכת הצבאית ישנן עבירות שמקבלות דגש מיוחד והן עלולות להביא לפסילה של הרישיון באופן כמעט וודאי לתקופות קצרות של שלושה עד שישה חודשים הן בעולם הצבאי והן באזרחי. בשל סיבות אלו מומלץ ביותר להיעזר בשירותיהם של עורכי דין המכירים את הדין הצבאי.

סיכום

בתי הדין הצבאיים לתעבורה הם כאמור זרוע שיפוטית המשלבת את חוקי התנועה והנהיגה הנהוגים ומתקיימים ברחבי הארץ בפן האזרחי, אך עליהם לעשות להם התאמות לקהל הנאשמים העומד למשפט. אסור לשכוח שמי שעומד למשפט פעמים רבות מבצע את התפקיד מתוקף חוק הגיוס ומשכורתו נמוכה ולכן יש להתאים את העונש לנאשם וכן לאופי העבירה, בשל הסיבות הללו רצוי מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין לטיפול בעינינו.

שאלות ותשובות

ישנה אפשרות שכזאת בעיקר אם מדובר על עבירה חמורה, אז יעביר בית הדין הצבאי את הטיפול לבית המשפט המחוזי.

העונשים המקובלים בבית דין צבאי לתעבורה הם לרוב שלילת רישיון בפועל או על תנאי, או קנס כספי.

בהחלט כן. פסק דין שקובע שלילה של רישיון, תקף גם באזרחות, אלא אם ציין השופט אחרת.

עונש מאסר הוא נדיר אך אפשרי, והוא מוגבל לשנה מקסימום.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן