נהיגה תחת השפעת סמים

עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, היא מהעבירות החמורות ביותר המנויות בפקודת התעבורה. הן בתי המשפט והן המחוקק רואים אותה בחומרה רבה וכעבירה שמעידה על מסוכנות רבה של העוברים אותה. 

מאמר זה עוסק בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. המאמר יסקור בקצרה את הבסיס החוקי של העבירה, ידון בייחודיות העבירה והקושי הנובע מהחוק. עוד ניתן למצוא התייחסות לאופן שבו מבוצעת הבדיקה, לסמכות של שוטר לבצעה והסבר על מהו חשד סביר. בסיום המאמר תהיה התייחסות לשאלת החיפוש ברכב ולסיכום, הסבר על הענישה הצפויה במידה ומורשעים בעבירה זו.

 

נהיגה תחת השפעת סמים – החוק

יתכן ותוטל ענישה מחמירה למדי על נאשם שהורשע בעבירה זו. פקודת הסמים מגדירה איסור על נהיגה תחת השפעה של סם מסוכן, קרי כל סם המוגדר ככזה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973. מרבית הסמים ה"שכיחים" מצויים בפקודה.

בכל הנוגע לחוק היבש, עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים תיעשה על פי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, שהוא גם הסעיף שמסדיר את עבירת הנהיגה בשכרות. עם זאת, יש לציין כי בפועל, בתי המשפט עושים הבחנה בין נהיגה בשכרות לבין נהיגה תחת השפעת סמים, בעקבות מספר הבדלים הקיימים בין שתי העבירות, כפי שיוסבר להלן.

 

מה קובע החוק בנושא ומדוע מדובר בעבירה כה ייחודית?

הייחוד בעבירה של נהיגה תחת השפעת סם, היא כי החוק קבע חזקה לפיה ברגע שנמצאים שרידי סם דם בדמו של נהג, הוא נחשב כנוהג תחת השפעת סם, ללא קשר לריכוזו בדם. זאת, לעומת עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, לפיה אדם ייחשב כנוהג בשכרות רק אם יהיה בדמו מעל 240 מיקרוגם אלכוהול בליטר דם (נכון לכתיבת שורות אלו).

מדוע נתון זה משמעותי? הדבר נובע מכך ששרידי סם יכולים להותיר סימן בדמו של נהג, עד שלושה שבועות לאחר השימוש. כך, גם אם חלפו שבוע או שבועיים מאז הנהג השתמש בסם, הבדיקה יכולה להראות ולהצביע על שרידי סם.

עוד יצוין כי עד תיקון הפקודה בשנת 2005,  כדי להרשיע נאשם, היה על התביעה להוכיח שהשימוש בסם השפיע באופן מהותי על אופן הנהיגה. מאז תיקון החוק, אשר החמיר עם ציבור הנהגים מתוך רצון להגביר אכיפה ולהטיל מורא, נטל ההוכחה לכך שהסם לא השפיע על הנהיגה מוטל על הנהג.

 

יש לי רישיון לקנאביס רפואי, זה אומר שאני מבצע עבירה בכל פעם שאני נוהג?

באופן עקרוני, כן. נכון לכתיבת שורות אלה, נהגים שיש להן רישיון המתיר להם לצרוך קנאביס רפואי חשופים לאישום בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. משמעות הדבר היא כי כל אדם שיש לו רישיון לקנאביס לא מורשה כביכול לנהוג, שכן בבדיקת הדם בהכרח ימצאו שרידי דם בגופו. עם זאת, אלה מסוג הנסיבות שחייבים להציג בפני בית המשפט, כיוון שמדובר בנסיבה שיכולה להוביל להקלות משמעותיות בעונש ואף לזיכויים מלאים מהעבירה. עוד ניתן לראות, כי בפסיקה עולה התייחסות של בתי המשפט לבעייתיות זו. בעת האחרונה גופי התביעה טוענים כי הנושא נמצא תחת הסדרה בתקנות, אך טרם נעשה שינוי בנושא זה.

 

כיצד נעשית בדיקה לאיתור שרידי סם?

ככלל, קיימות שלוש דרכים לבדוק האם נהג נוהג תחת השפעת סמים: בדיקת רוק, שתן או דם, כאשר יש הבדלים בין הבדיקות השונות הן לעניין הנפקות המשפטית שלהן והן לעניין הסמכות לדרוש ביצוען.

דיגמת רוק תיעשה כבדיקה ראשונית, בדיקת שתן תיעשה כאשר יש חשד סביר ובדיקת דם תיעשה לרוב כשהנהג מחוסר הכרה בעקבות תאונת דרכים או אם הנהג עצמו דורש שתבוצע בדיקת דם. הבדיקה תבוצע על ידי גורם רפואי מוסמך, במרכז רפואי או בתחנת המשטרה.

נפרט.

 

אם כך, מתי שוטר מורשה לבדוק אותי ובאיזה אופן?

שינוי משמעותי בנושא זה התרחש לאחרונה, עם כניסתו של תיקון 125 לפקודת התעבורה, בשנת 2018 (שמוסדר בסעיף 64ב(א3) לפקודה). החל מתיקון זה, שוטרים יכולים לבצע לנהג בדיקה לאיתור שרידי סם באמצעות דגימת רוק, בכל עת, לכל נהג וללא צורך בקיומו של חשד סביר.

הדבר דומה לשימוש במכשיר ה"ינשוף" המשמש לאיתור רמות אלכוהול אסורות בדם. דגימת הרוק תיעשה בעזרת ערכה חדשה שהותרה לשימוש על פי החוק. לעומת זאת, בדיקת שתן ודם יכולות להיעשות רק באם קיים חשד סביר לכך שנהג נוהג תחת השפעת סמים או במקרה שנהג היה מעורב בתאונת דרכים.

נחזור לבדיקה של דגימת רוק. תוצאות בדיקה זו מהוות רק אמצעי ראשוני לביסוס קיומו של חשד סביר בידי שוטר. מדובר אמנם באמצעי חדשני ומשמעותי, אך חשוב לדעת כי החוק קובע במפורש שלא ניתן להרשיע אדם על סמך תוצאות דגימת הרוק בלבד.

קרי, אם בדיקה של דגימת הרוק העלתה ממצא חיובי בדמות קיומו של שריד דם בגוף, הדבר מייצר חשד סביר אצל השוטר שכעת מורשה לדרוש מנהג לבצע בדיקת שתן. מנגד, גם אם דגימת הרוק מעידה על ממצא שלילי בנוגע להמצאות שרידי סם בדם, שוטר עדיין יוכל לדרוש מנהג לבצע בדיקת שתן, ככל שהתבסס אצלו חשד סביר.

 

מה זה חשד סביר?

כפי שניתן להסיק, מדובר במושג עמום מאוד שנתון לפרשנות של השוטר ולביקורת של בתי המשפט. שוטר יכול להסיק חשד סביר ממספר רב של גורמים וממצאים שעלו במהלך העיכוב: הנהג הודה בשימוש,  נידף ריח חזק של סמים מרכב; השוטר מבחין באמצעים לשימוש סמים ברכב; אדם יוצא ממקום המוכר כ"תחנת" סמים או אם המשטרה קיבלה מידע מודיעיני אודות הנהג או הרכב.

 

מהי בדיקת מאפיינים?

בדיקה זו היא אמצעי נוסף של שוטר לבחון את כשירותו של הנהג (ומשמשת הן לבדיקת שכרות), והיא כוללת כמה "מבחנים" שנעשים במקום העיכוב. במסגרת הבדיקה השוטר ישוחח עם הנהג ויראה אם הוא יכול לנהל שיחה הגיונית ועקבית; תיבחן יציבותו של הנהג, האם הוא מסוגל ללכת על קו ישר והאם הוא מסוגל לעמוד בכוחות עצמו; תיבחן יכולתו של הנאשם לעקוב בעיניו אחרי אצבעו ולגעת עם אצבעו באפו.

השוטר מתעד את כלל הממצאים שאסף מסמך מפורט, בו ניתן להיעזר ואותו ניתן לתקוף בבית המשפט ככל שעולה חשש לבדיקה שנעשתה שלא על פי התנאים הקובעים בחוק.

 

חיפוש סמים במסגרת בדיקה שגרתית של שוטר

כאשר אין חשד סביר לכך שנהג נוהג תחת השפעת סמים, שוטר לא רשאי לבצע חיפוש ברכבו או על פני גופו של הנהג. עם זאת, שוטר רשאי לבקש את הסכמתו של נהג לבצע חיפוש, ואם הנהג מסכים הרי שמדובר בחיפוש כדין. עם זאת, על השוטר להבהיר לנהג שהוא מורשה לסרב לבדיקה והדבר לא ישמש כנגדו.

בהנחה שעלה בידי השוטר קיומו של חשד סביר, סירוב של הנהג לביצוע חיפוש עלול להוביל לכדי כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעה של סמים. במצב כזה, על השוטר לעמוד בתנאי החוק ובין שאר התנאים, עליו להסביר למעוכב מה המשמעות המשפטית של סירוב לביצוע החיפוש, בדומה לסירוב של נהג לביצוע בדיקות שכרות.

 

הואשמתי בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, איזו הענישה הצפויה לי?

העונש העיקרי והמשמעותי שחל על נהגים, הוא פסילת חובה של רישיון הנהיגה.  החוק מחייב את בתי המשפט לפסול את הרישיון לתקופה מינימלית בת שנתיים.

אם מדובר בנהג שכבר הורשע בעבירה מסוג זה בשנה שקדמה לביצוע העבירה הנוכחית, פסילת המינימום בחוק עומדת על ארבע שנים. החוק מתיר לבתי המשפט לחרוג מפסילת המינימום, אך זאת רק מטעמים מיוחדים, דבר שקורה לעיתים רחוקות מאוד. לצד זה יאמר, כי התביעה לעיתים קרובות תבקש פסילת רישיון לתקופה ממושכת יותר, לפעמים אף פסילה לצמיתות.

בנוסף לפסילת רישיונו, התביעה לרוב תבקש להטיל על נאשם מאסר על תנאי, עונש צופה פני עתיד שמטרתו להרתיע נהג מלחזור ולנהוג תחת השפעה של אלכוהול או סם. עם זאת, ישנם מצבים לא מעטים בהם התביעה אף תבקש מבית המשפט להטיל מאסר בפועל על נהגים שנמצאו נוהגים תחת השפעת סם. התוצאה הסופית תלויה במכלול רחב של נסיבות: סוג הסם, האופן בו נצרך, אופן הנהיגה, סמיכות הזמנים בין הצריכה לנהיגה ותוצאות הנהיגה תחת השפעת הסם. יש משמעות לבאם הנהג נעצר במסגרת בדיקה שגרתית, או שמא הוא היה מעורב חלילה בתאונת דרכים שיש כתוצאתה נפגעים ברכוש או בנפש.

אולם, ככל שלא מדובר בעבריין חוזר ונסיבות חמורות, ובעזרת ייצוג של עורך דין מנוסה, בתי המשפט לרוב לא מטילים מאסרים בגין עבירה זו. זאת נאמר בזהירות, שהרי כל מקרה לגופו ותלוי במכלול רחב של נסיבות.

עוד נקודה שחשוב להכיר, היא שאם רישיונכם נשלל לתקופה שעולה על 12 חודשים, תידרשו לבצע בתום תקופת הפסילה מבחן עיוני ומעשי במשרד הרישוי, בדומה להוצאת רישיון לראשונה (תיאורה וטסט).

 

מדוע מומלץ להיוועץ בעורך דין תעבורה?

כפי שניתן לראות והוסבר לעיל, מדובר באחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה ובתי המשפט מייחסים לה רצינות רבה.

עם זאת, לעיתים רבות ניתן להיתקל בכשלים ראייתיים משמעותיים בחומר החקירה שמועבר לידי עורך דין תעבורה,

באופן שיש בו כדי להשפיע באופן ניכר על תוצאות ההליך המשפטי. על מקרה להיבחן לגופו ועל כן ראוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום, שיוכל לבחון מנקודת מבטו ומניסיונו האם הנתונים שהיו בפני השוטר עולים לכאורה כחשד סביר והאם הכל נעשה כחוק.

בדיקה שנעשתה ללא הצדקה חוקית, יכולה להיפסל על ידי בית המשפט. חשוב להדגיש, כי הקביעה אם חשד היה סביר או לא, ואם כלל ההליך נעשה כחוק, תיקבע בסופו של יום על ידי בית המשפט שדן בתיק. לאור האמור, אנו ממליצים בחום רב להיוועץ בעורך דין מומחה ומנוסה בתחום דיני התעבורה באם הואשמתם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים.

אנו מכירים בחשיבות ובתלות של אזרחים ברישיון הנהיגה, ונעשה כל שביכולתנו על מנת לסייע לכם ולהעניק את הייצוג המשפטי האיכותי והטוב ביותר.

ניתן לקבל מידע על עברות תנועה נוספות כאן:

 

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא, צרו קשר עם משרד עורכי דין שלנו, נשמח לעזור!

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן