נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף היא עבירת תעבורה לכל דבר ועניין אשר בגינה יינתן קנס. לעבירת תנועה זו דרגות חומרה שונות, אשר יכולות להשפיע באופן עצום ונרחב על העונש שתקבלו. חשוב שתדעו מה הן האפשרויות העומדות בפניכם.

חובת נהיגה עם רישיון רכב בתוקף

על פי סעיף 2 לפקודת התעבורה, אסור לנהוג ברכב אלא אם כן נרשם הרכב בהתאם להוראותיה של פקודת התעבורה, ולרכב זה ישנו רישיון רכב תקף. כמו כן, אסור לאדם להתיר לאדם אחר לנהוג ברכב שברשותו כאשר אין לרכב זה רישיון רכב בתוקף על פי פקודת התעבורה.

על מי האחריות?

ככלל, יהיה אחראי בעל הרכב על מקרה בו נהג אדם ברכבו ללא רישיון רכב או ללא רישיון רכב בתוקף. עם זאת, ככל שיוכיח בעל הרכב כי נקט בכל האמצעים הסבירים, על מנת שהאדם שנתפס נוהג ברכב ללא רישיון רכב, לא ינהג ברכב, תוסר ממנו האחריות המשפטית לעניין זה.

ברור מאליו כי בעל רכב אשר התיר לאדם אחר לנסוע ברכבו ללא רישיון רכב בתוקף, יהיה חב בדין בהינתן תפיסת הנהג.

חשיבות הנהיגה עם רישיון רכב בתוקף

מלבד כך שמדובר בעבירה על פי חוקי המדינה, החליט המחוקק על הגדרתה של נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף כעבירת תעבורה, משום שביצוע נהיגה ברכב שלא נבדק ולא נעשו בו אמצעי תחזוקה מתאימים עשויה להיות מסוכנת והרת גורל עבור ביטחונו וחייו של הנוהג ברכב והן עבור נהגים אחרים והולכי רגל.

כאשר רכב עובר את הטסט, הוא למעשה מקבל חותמת שהינו בטיחותי מספיק כדי לנסוע בכביש עד לפעם הבאה שיעבור טסט, ברוב המקרים מתבצע טסט רכב אחת לשנה. ללא ביצוע הטסט, לא ניתן יהיה לחדש את רישיון הרכב, ולמעשה בהינתן שתתפסו נוהגים ללא רישיון זה, תענשו בהתאם.

רמות החומרה במקרה של נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

לאחר שנתפס אדם נוהג ברכב ללא רישיון רכב בתוקף, יהיו לכך השלכות מבחינה הענישה. יחד עם זאת, המחוקק הכיר ברמות חומרה שונות במקרים בהם נתפס אדם נוהג ללא רישיון רכב בתוקף. למעשה, ככל שרישיון הרכב לא היה בתוקף זמן רב יותר, מידת החומרה בענישה תהיה, בהתאם, גבוהה יותר.

על פי התוספת השישית לתקנות התעבורה, בה מצוינות עבירות התנועה השונות והעונש עליהן מתבצעת החלוקה לנהיגה ברכב ללא רישיון רכב בתוקף באופן הבא:

רישיון שפקע לפני פחות מ- 4 חודשים

במקרה בו נתפס אדם נוהג ברכב עם רישיון רכב שתוקפו פג לפני תקופה שלא עולה על 4 חודשים, יקבל הנהג קנס של 250 ש"ח ו6 נקודות אשר יצברו לחובתו.

רישיון רכב שפקע לפני יותר מ- 4 חודשים אך פחות משנה

במקרה זה שהינו חמור יותר, יינתן קנס גבוה יותר בהתאמה, בגובה של 1000 ש"ח. יחד עם זאת, מספר הנקודות שירשם לחובת הנהג יהיה זהה – 6 נקודות.

במקרים מעין אלו, לא יקבל הנהג זימון לדין כפי שמקובל במקרים חמורים יותר שיוצגו בהמשך, אך ניקוד גבוה העומד לחובתו של הנהג עשוי לגרום לפסילת רישיוני לתקופה של תשעה חודשים, חיוב ביצוע בדיקת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), ביצוע טסט – מבחן נהיגה מעשי, ביצוע תאוריה – מבחן נהיה עיוני ו\או מעבר קורס נהיגה מונעת.

רישיון רכב שפקע לפני שנה ומעלה

במקרה חמור זה, ירשמו לחובת הנהג 6 נקודות. כמו כן, יתכן ויקבל הנהג זימון לבית המשפט. משום שמקרה זה אינו תחום ויכול להגיע אף למקרים בהם נהגים נתפסו נוהגים ברכב אשר רישיונו לא בתוקף שנים, קיימת שונות רבה באשר לעונש שייתן בית המשפט בגינם. עם זאת, ניתן לומר שבאופן תואם, ככל שהזמן בו רישיון הרכב לא היה בתוקף הינו רב יותר, כך העונש שייגזר על הנהג שנתפס והורשע יהיה גבוה יותר.

לפני בית המשפט עומדת יריעה רחבה של עונשים אותם היא יכולה לתת לנאשם בגין נסיעה ללא רישיון רכב בתוקף.

בית המשפט יכול להטיל מגוון עונשים, כגון: מתן קנס כספי, שלילת רישיון הנהיגה על תנאי, שלילת רישיון הנהיגה בפועל, גזירת מאסר על תנאי ואף גזירת מאסר בפועל.

החלטת בית המשפט תסתמך, בין היתר, על חומרת העבירה, הנסיבות בה היא בוצעה, העבר התעבורתי של הנאשם בעבירה, האם הנאשם ביצע עבירה דומה לעבירה בה הוא נאשם בעבר, האם הפגם שהוביל לכתב האישום כנגד הנהג תוקן או לאו וכו'.

כלומר, עבריין תנועה חוזר שנתפס נוהג עם רישיון רכב שאינו בתוקף, עשוי לקבל עונש גבוה יותר בבית המשפט מאשר אדם ללא היסטוריה של עבירות תנועה שנתפס עם רישיון רכב שאינו בתוקף למשך תקופה זהה, והכל לפי נסיבות המקרה וחומרתו.

ביצוע תאונת דרכים ללא רישיון רכב בתוקף

נהג שיבצע תאונת דרכים ללא רישיון רכב בתוקף עשוי לא לקבל את תמיכת חברת הביטוח שלו, שכן עשויה לא לכסות פגיעות שנעשו כאשר הרכב לא היה בעל רישיון תקף.

בנוסף לכך, אף להוביל להסרת פוליסת הביטוח באופן חד צדדי על ידי חברת הביטוח. לכך עלולות להיות השלכות כלכליות משמעותיות עבור הנהג, שכן יאלץ לשאת בעול הכלכלי הנובע מן הנזק שנגרם או שגרם לו בתאונה בכוחות עצמו.

בעלי רכב חדש?

במידה והינכם בעלי רכב חדש, אין צורך כי תעברו טסט אחת לשנה כמו רכבים ישנים יותר הקיימים בשוק הרכבים הישראלי, שכן רכבים חדשים עוברים בדיקות קפדניות. למעשה, הינכם נדרשים לעבור טסט בפעם הראשונה רק לאחר 3 שנים מרגע הקניה.

לאחר מכן, תהיו מחויבים בביצוע טסט לרכב אחת לשנה כמו כל שאר המכוניות. כמו כן, בעלי רכב חדש צריך לשלם אגרה עבור הרכב למרות שלא מבצע טסט בפועל.

הקפידו על ביצוע טסט וחידוש רישיון הנהיגה

חידוש רישיון הנהיגה הינו חשוב לבטיחותכם ולבטיחותם של עוברי הדרך השונים, אל תזלזלו בחשיבותו והקפידו לחדש אותו על פי חוק!

ייעוץ עם עורך דין עם ניסיון בתחום דיני התעבורה

רישיון הנהיגה הינו חשוב מאוד, ועבור אנשים רבים, רישיון הנהיגה מהווה אמצעי להכנסה כלכלית ואף חופש. ביצוע עבירות תנועה רבות וחמורות מסכנת את רישיון הנהיגה שלכם.

נתפסתם עוברים עבירת תנועה? לא מדובר כלל בגזירה משמים, פנו לעורך דין מקצועי המתמחה בדיני תעבורה שיוכל לשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

עורך הדין יוכל לייעץ ולייצג אתכם, תוך העלאת טענות משפטיות מתאימות בבית המשפט או הצגת פגמים בהתנהלות המשטרה אשר יאפשרו לכם לשמור על רישיונכם. פנו אל משרדנו כעת, ונשמח לייעץ ולסייע.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן