מחיקת נקודות תעבורה

שיטת הניקוד הינה שיטה שבאה להתמודד עם עברייני תנועה חוזרים אשר מבצעים עבירות נהיגה רבות. שיטת הניקוד בנויה בדירוג, על פי מידת חומרת העבירה. למעשה, שיטת הניקוד כוללת מחיקת נקודות תעבורה, בגין עבירות תנועה ככל שעבר פרק זמן מסוים מביצוע העבירה וקבלת הנקודות. זאת, בכפוף לכמות הנקודות שנצברו לחובת הנהג.

שיטת הניקוד

שיטת הניקוד עומדת במקביל למתן קנסות עונשיים מטעם המדינה כנגד נהגים אשר עברו על חוקי התנועה.

אמצעים אלה באים להרתיע נהגים מביצוע עבירות תנועה מחד ומאידך, מאפשר למדינה לעקוב ולטפל בנהגים בעיתיים אשר עשויים לסכן את עצמם, נהגים אחרי ואת באי הדרך השונים.

כך המדינה תוכל להתאים קורסי רענון נהיגה ואף ביצוע בדיקות רפואיות לנהגים אשר עברו רף נקודות מסוים.

הניקוד עבור עבירות שונות נעשה במעין התאמה למידת חומרת העבירה. זאת כאשר עבירות קלות יותר יזקפו לחובת הנהג ניקוד של 2 נקודות בעוד העבירות החמורות יותר יחייבו את הנהג ב10 נקודות.

 

האם קורס נהיגה מונעת מוחק נקודות תעבורה?

ראשית – נכון לומר קורס נהיגה נכונה. כאשר אדם צובר נקודות תעבורה משרד התחבורה מחייב אותו לעבור קורסים, לפי הפירוט הבא:

  • מי שצבר 12 נקודות: ומעלה מקבל זימון הקורא לו לעבור קורס הנקרא , קורס נהיגה נכונה בסיסי.
  • מי שצבר 24 נקודות: ומעלה מקבל זימון לעבור קורס הקורא לו לעבור קורס נהיגה נכונה ייעודי.
  • מי שצבר 36 נקודות: יקבל הודעה להפקיד את הרישיון ולהתחיל שלילה של שלושה חודשים.
  • מי שצבר 72 נקודות: יקבל שלילה של 6 חודשים.

האם קורס מוחק נקודות?

קורסי הנהיגה אינם מוחקים נקודות התעבורה. הקורסים הם ״אמצעי תיקון״, כלומר האזרח חייב לעבור אותם במידה והגיע למספר מסוים של נקודות. אם לנהג יש פחות מ-20 נקודות, ימחקו הנקודות לאחר שנתיים, במידה ויש יותר מ-20 נקודות אז תקופת הצבירה שונה. ניתן לפנות לעורך דין תעבורה מומחה על מנת שייבחן האם ניתן למחוק נקודות תעבורה. במקרים רבים נפלו פגמים בשיטת הספירה של משרד הרישוי, ולכן, עודך דין תעברה מנוסה ידע לבחון כל מקרה לגופו וידאג ללקוחותיו שימשיכו לנהוג על פי חוק.

 

מחיקת נקודות תעבורה לפי תוקף

ככלל, הנקודות תקופות מיום ביצוע העבירה ועד למשך תקופה מסוימת. זאת, כתלות בכמות הנקודות שצבר לחובתו הנהג. לאחר תקופה זו, ימחקו הנקודות מן הרישום של הנהג ולמעשה יהיה בעל דף חדש החל מן הרגע בו נמחקו הנקודות.

לדוגמא, נהג אשר צבר 8 נקודות, בתצורה של 4 נקודות על שתי עבירות שונות, ימחקו הנקודות בגין כל עבירה תוך שנתיים מיום שביצע אותה הנהג.

 

עד 22 נקודות צבורות

ככל שנהג צבר לחובתו עד 22 נקודות בגין עבירות תנועה, נקודות שנרשמו כנגדו ימחקו בתום שנתיים מיום ביצוע העבירה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי נהג אשר הגיע ל- 12 נקודות במרשמו, יהיה חייב במעבר קורס נהיגה מונעת. בין היתר, ללא מעבר קורס זה, לא ימחקו הנקודות בתום השנתיים.

 

24 נקודות צבורות ועד 35 נקודות תעבורה

במקרה בו צבר הנהג כמות של 24 נקודות ומעלה, מחיקת הנקודות תיעשה אוטומטית לאחר תקופה של 4 שנים מיום ביצוע העבירה ולא שנתיים, כפי שקורה במצב בו נהג צבר עד 22 נקודות בלבד, כאשר הנקודות יהיו בתוקף עד אחרי שיבוצעו כלל אמצעי התיקון שהוטלו.

במצב דברים זה, יצטרך הנהג לעבור שני קורסי נהיגה מונעת, כאשר הראשון הינו קורס נהיגה מונעת בסיסי שצריך לבצע נהג שהגיע ל-12 נקודות ברישומו. והשני הינו קורס נהיגה מונעת מתקדם.

 

36 נקודות

במקרה כזה, בכפוף לאמצעי התיקון האמורים לעיל, יורד הנהג מן הכביש לתקופה של שלושה חודשים. כאשר תיגמר תקופת ההורדה מן הכביש, יצטרך הנהג לעבור את בחינת הנהיגה התאורטית – תאוריה כדי שיוכל לחדש את רישיון הנהיגה.

 

72 נקודות

נהג אשר צבר 72 נקודות לחובתו, יישלל רישיונו לתקופה של 9 חודשים. בהתאם לאמצעי התיקון האמורים לעיל, יצטרך הנהג לבצע את בחינת התאוריה, בחינת נהיגה מעשית – טסט וביצוע בדיקות רפואיות במרכז הרפואי לבטיחות בדרכים – המרב"ד.

 

מחיקת נקודות תעבורה באופן אקטיבי

כפי שנאמר לעיל, בהתאם לכמות הנקודות הצבורות לחובת הנהג, יתיישנו הנקודות הרשומות כנגדו באופן אוטומטי. יחד עם זאת, יכול הנהג לבקש להמיר את הקנס והנקודות במתן אזהרה או לחלופין, להגיש בקשה להישפט בבית המשפט.

 

המרה באזהרה

המרה באזהרה תאפשר לנהג לא לצבור את הנקודות האמורות ולא לשלם את הקנס. ככלל, ישנן שתי דרכים בהן אפשר לקבל המרה באזהרה. הראשונה, הינה בקשת המרה באזהרה בעת קבלת הדו"ח מן השוטר. והשניה הינה פניה למרכז פניות נהגים במשטרת ישראל.

 

המרה באזהרה בשטח

לשוטר בשטח עומדת הסמכות להמיר את הדו"ח באזהרה בכפוף לכמה תנאים שהינם מצטברים.

  1. לנהג חייב להיות ותק נהיגה של שבע שנים לכל הפחות.
  2. לחובת הנהג אין אזהרה או הרשעה בחמש השנים טרום ביצוע העבירה גופא.
  3. הנהג צריך להודות בעבירה ולא להכחיש את ביצועה.
  4. הנהג אינו בעל דו"ח תנועה או תיק תעבורה פתוח בבית המשפט.
  5. על העבירה אשר נתפס הנהג מבצע לכאורה, לא להיות חמורה.
  6. העבירה שביצע הנהג הינה מסוג העבירות שבגינן ניתן לתת קנס. זאת, פרט לכמה עבירות תנועה שהוחרגו.

 

המרה באזהרה באמצעות פניה למרכז פניות נהגים

ככלל, תנאי הסף לקבלת אזהרה באמצעות אפיק זה יהיו גבוהים וקשוחים יותר מאשר בקשת המרה באזהרה בזירת ביצוע העבירה. זאת משם שקיימת נקודת ההנחה כי השוטר כבר שמע והכיר את נסיבות האירוע ובחר שלא לתת אזהרה.

בפניה זו, על הנהג להיות עם רישיון בעל וותק של 10 שנים ומעלה, בנוסף ל10 שנים נקיות מעבירות תנועה. כמו כן, מן המותר לציין, כי כל התנאים לעיל צריכים גם להתקיים על מנת שהבקשה תישקל ברצינות.

 

הגשת בקשה להישפט

הנהג רשאי להגיש בקשה להישפט עד 90 יום מיום קבלת דו"ח התנועה. למעשה, עד שהנהג לא משלם את דו"ח התנועה, עומדת לטובתו חזקות החפות. כלומר, הוא חף מביצוע העבירה עד שיוכח אחרת בבית המשפט או עד שיודה בעבירה בעת ביצוע התשלום.

יש לציין כי נקיטה בהליך משפטי עשוי להימשך במשך תקופה ארוכה ואף שנים. כמו כן, ככל שהעבירה חמורה יותר מומלץ לשקול ברצינות היוועצות ואף ייצוג על ידי עורך דין תעבורה אשר בקיא בדיני התעבורה והאפשרויות העומדות מול הנהג.

 

מה היה לנו פה

נקודות בגין עבירות ימחקו באופן אוטומטי או מטעם בקשה של הנהג ככל שיש בה טעם. בנוסף, בכפוף לחומרת העבירה כדי לשקול להיוועץ בעורך דין תעבורה. להתייעצות פנו למשרדנו – מבטיחים לעזור!

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן