מרדף משטרתי אחרי אופנוע

מרדף משטרתי בכלל ומרדף משטרתי אחרי אופנוע בפרט – יהיה, בדרך כלל, מוצא אחרון עבור המשטרה כדי לתפוס אדם שביצע עבירת פשע או עוון או שלחלופין, מתכוון לבצע עבירת פשע או עוון.

מרדף משטרתי מהווה פעולה מסוכנת שתוך כדי ביצועה יכולה לסכן עוברי אורך; עם זאת, נשאלת השאלה, מתי תחליט המשטרה כי יש צורך בביצוע מרדף כנגד מבצע עבירה?

באילו נסיבות יתבצע מרדף משטרתי אחרי אופנוע

מרדף משטרתי, ככלל, יתבצע רק כאשר ישנו הכרח בביצוע מרדף שכזה לצורך מעצרו של חשוד. שוטר, בהחלטתו אם לבצע מרדף משטרתי או לאו, יבחן את חומרתה של העבירה אותה ביצע החשוד לכאורה; מצב התנועה בדרך בה מתוכנן המרדף; האם מדובר באמצעי הסביר בנסיבות העניין; וכמובן, כאשר הסיכון הנשקף לעוברי דרך בלתי מעורבים הינו מינימלי.

 

חומרת העבירה שבוצעה

בהחלטת השוטר בשאלה האם יש מקום לבצע מרדף משטרתי אחרי אופנוע, עליו לבחון את חומרת העבירה. ככל שהעבירה תהיה חמורה יותר, כך יש מקום רב יותר לביצוע מרדף משטרתי. לצורך העניין, עבירת נהיגה תחת סמים או נהיגה בשכרות, נהיגה מסוכנת המסכנת את ציבור עוברי הדרך ושאר הנהגים או תאונת פגע וברח בה היו מעורבים נפגעים – יהיו בין העבירות שמידת חומרתן מצדיקה ביצוע מרדף משטרתי אחרי אופנוע.

כמו כן, על העבירה להיות, לכל הפחות, עבירה מסוג פשע או עוון. כלומר, שעבירות מסוג חטא לא יצדיקו ביצוע מרדף משטרתי.

 

מהי עבירת פשע

על פי סעיף 24(1) לחוק העונשין, עבירת פשע היא עבירה שנקבע לה עונש גבוה וחמור יותר ממאסר של 3 שנים.

 

מהי עבירת עוון

על פי סעיף 24(2) לחוק עונשין, עבירת עוון היא עבירה שנקבע לה עונש מאסר העולה על תקופה של שלושה חודשים, אך תקופה זו אינה עולה על 3 שנים, שהחל ממנה, תחשב עבירת פשע. כמו כן, ככל שמדובר בעבירת קנס, נדרש שיהיה קנס העולה של שיעורו של הקנס שניתן היה להטיל בשל עבירה שהעונש עליה הוא קנס אך שלא נקבע בגינה אותה עבירה קנס עם סכום.

 

מהי עבירת חטא

על פי סעיף 24(3) לחוק העונשין, עבירת חטא היא עבירה שנקבע בגינה עונש מאסר של עד 3 חודשים. כמו כן, ככל שהעונש הוא עונש שבגינו ניתן קנס בלבד, הקנס לא יעלה על שיעור הקנס שאפשר להטיל בגין עבירה שהעונש עליה הוא קנס שלגביו לא נקבע סכום.

 

מצב התנועה

משום שביצוע מרדף משטרתי עשוי להיות מסוכן, שכן מערב נסיעה פרועה ובמהירויות גבוהות שלא הולמות בהכרח את תנאי הדרך שמטבע הדברים מערב נסיעה מעבר למהירות המותרת – על השוטר, ששוקל לבצע מרדף משטרתי, לשקול את מצב התנועה, ככל שמצב התנועה גדוש יותר; קרי, שבשל עומס מכוניות ועוברי דרך עשוי להיגרם נזק גדול יותר לסביבה, תפחת הכדאיות בפתיחה במרדף משטרתי אחרי אופנוע. בהתאם, ההסתברות ששוטר יחליט לבצע מרדף משטרתי תפחת.

 

תנאי הדרך

תנאי הדרך הם מרכיב חשוב בהחלטתו של שוטר האם לפתוח במרדף משטרתי או לאו. ככל שתנאי הדרך פחות טובים, כך הסיכוי שיבחר השוטר לנקוט באמצעי של מרדף משטרתי אחרי אופנוע הוא קטן יותר. בין היתר, בעת התחשבות בתנאי הדרך יילקח בחשבון מזג האוויר, מצב הדרך ועוד. לצורך העניין, ככל שהכביש מוקף בערפל כבד או גשם חזק, הופכת האופציה לביצוע מרדף משטרתי אחרי האופנוע לפחות כדאית ופחות סבירה. משכך, ייתכן והשוטר יעדיף לנקוט באמצעים אחרים שהולמים יותר את נסיבות העניין.

 

המרדף צריך להיות אמצעי סביר

על המרדף המשטרתי אחרי אופנוע להיות אמצעי סביר, בנסיבות העניין, כדי להביא למעצרו של החשוד בביצוע העבירה. הכוונה בסבירות היא האם המרדף, בנסיבות העניין, היה "מוגזם" ולא סביר או שמא סביר ועל כן, מוצדק. לענייננו, ביצוע מרדף באישון לילה לאחר נהג שנחשד כנוסע בשכרות בכביש מהיר ריק, עשוי להיחשב אמצעי סביר הרבה יותר מאשר ביצוע מרדף לאחר אופנוע באזור עירוני, בשעות הצהריים בו צפויים לעבור ילדים ועוברי אורך רבים. כלומר, ככל שהשוטר ימצא לנכון כי המרדף צפוי להביא ליותר נזק מתועלת, סביר שיבחר באמצעי אכיפה אחרים כנגד הנהג.

 

יכולת הרכב המשטרתי

הרכב המשטרתי חייב להיות בעל יכולת לביצוע המרדף; בין היתר, על השוטר להתחשב בתנאי השטח, מקום המרדף, תנאי הדרך ביחס לכלי הרכב. לצורך העניין, ככל שנהג שנמלט נהג אופנוע בתוך פארק צפוף שאינו מאפשר מעבר של רכב בתוכו בצורה סבירה, ייתכן והשוטר יבחר שלא לבצע את המרדף.

 

יכולת השוטר

כאשר השוטר מעריך כי אינו מסוגל לבצע את המרדף בנסיבות העניין, משלל סיבות, הוא לא יפתח במרדף משטרתי אחרי אופנוע.

 

מתי יתבצע מרדף משטרתי אחרי אופנוע

מלבד הפרמטרים אותם ציינו לעיל, ישנם עוד תנאים שעל השוטר למלא לפני שיוכל לפתוח במרדף על פי נוהל המרדפים המשטרתי.

 

פגיעה בחפים מפשע

באופן דומה לנאמר לעיל, השוטר צריך להעריך את מידת ההסתברות הנשקפת לחפים מפשע שתנבע עקב ביצוע מרדף משטרתי אחרי אופנוע בטרם יחליט לבצע את המרדף המשטרתי.

 

החשוד קיבל אזהרה

החשוד הוזהר על ידי המשטרה באמצעות הכריזה כי עליו לעצור ולענות לבקשות השוטרים.

 

היעדר אלטרנטיבה

כאשר אין ברירה אלא לבצע מרדף משטרתי אחרי האופנוע; כלומר, כאשר זה האמצעי היחידי העומד לרשותו כדי להביא למעצרו, על השוטר לפתוח במרדף המשטרתי אחרי כלי הרכב. לצורך העניין, כאשר הצליחה המשטרה לאסוף מידע על לוחיות הרישוי או שיש באמצעותה לעקוב אחר החשוד באמצעי שאינו מרדף משטרתי, על המשטרה לשקול לבחור באמצעים הללו, שכן עשויים להיות פחות מסוכנים הן לסביבה, הן לשוטר והן לנהג הנמלט.

 

מוצא אחרון

בדומה לאמור לעיל, כאשר בנסיבות העניין לא נותר אלא לבצע מרדף כדי לעצור את הנהג המסוכן שמסכן את ציבור עוברי הדרך, נהגים אחרים ואת עצמו, על השוטר לפתוח במרדף משטרתי.

 

ביצוע פשע

בכפוף לאמור לעיל, על החשוד לבצע עבירה של פשע או עוון, או לחלופין לשוטר יש חשד סביר כי החשוד מתכוון  לבצע עבירה של פשע או עוון.

 

מרדף כמקרה חריג או כנורמה

כאמור לעיל, נראה שעל פי נוהל המרדפים של משטרת ישראל, נדרשים קיומם של תנאים רבים כדי שיוכל שוטר לפתוח במרדף משטרתי בכלל ומרדף משטרתי אחרי אופנוע בפרט; זאת משום שלעתים, בשל הסיכון הרב הנלווה לביצוע המרדף בשל המהירות ולעתים הפרעות שבו – נשקפת סכנה רבה למעורבים בו; הן עוברי דרך חפים מפשע הן לשוטר והן לנהג הנמלט. עם זאת, קיימות דעות לכאן או לכאן באשר לקלות ידה של המשטרה בפתיחה במרדף משטרתי – על כך לא נרחיב במאמר זה.

 

קבלו ייעוץ וסיוע משפטי מעורך דין מקצועי ומנוסה לדיני תעבורה

קבלת זימון למשפט לאחר ביצוע מרדף משטרתי עשוי להיות מפחיד ומרתיע, ובשל חומרת העבירה שבגינה החל המרדף וחומרת המרדף עצמו, רצוי כי תגיעו לבית המשפט מוכנים ככל הניתן; שכן לא רק רישיון הנהיגה שלכם נמצא בסכנה גדולה, אלא גם חירותכם. מרדף משטרתי בכלל ומרדף משטרתי אחרי אופנוע בפרט הוא אינו צחוק והענישה עליו עשויה להיות כבדה.

 

ייעוץ וסיוע מעורך דין

קבלת ייעוץ וסיוע מעורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בדיני תעבורה עשויה להטות את הכף בין הרשעה בעבירה לבין זיכוי ממנה ולעתים להטות את הכף בין הרשעה בעבירה חמורה יותר לעבירה חמורה פחות וכן להשפיע על גזר הדין – קרי, גודל העונש שיוטל על הנהג. על כן, הגעה לבית המשפט ללא ידע משפטי ובהיעדר סיוע עורך דין המתמחה בתחום היא מתכון ברור לאסון.

 

פנו אלינו

פנו אלינו כדי לקבל את הסיוע והייעוץ המשפטי הטוב המקצועי והאיכותי ביותר שיעזור לכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם וכן על חירותכם.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן