התיישנות עבירות תנועה

התיישנות עבירות תנועה: קיבלתם זימון לבית משפט עקב עבירת תנועה שעברתם מזמן? יתכן ותעמוד לזכותכם טענת התיישנות, לפיה, לא ניתן להרשיע אתכם בעבירת התנועה אשר לכאורה ביצעתם לאחר שעברה תקופה זו.

תקופות ההתיישנות משתנות לפי חומרת העבירה, חשוב לדעת כיצד לנהוג בדו"ח תנועה או הזמנה לדין אשר התקבלו לאחר זמן רב מיום בו בוצעה לכאורה העבירה.

 

התיישנות עבירות – המונח המשפטי

התיישנות היא למעשה מונח משפטי אשר רלוונטי לכלל תחומי המשפט, ולמשפט התעבורה בפרט. למעשה, למרות שעומדת כנגד נתבע עילת תביעה בגין כך שעבר על חוקי המדינה, קיים מחסום דיוני אשר מונע מלקיים הליכים נגדו בנושא זה, שכן עבר פרק זמן מסוים מן הזמן שביצע את העבירה.

 

מדוע יש התיישנות

ההתיישנות הינה כלל משפטי אשר מקדם תכליות חשובות ומרכזיות בדין הישראלי. ראשית, התיישנות מעודדת את רשויות המדינה לחקירה וביצוע מהיר של הליכים, שכן קיים החשש שאם יתמהמהו לא יוכלו למצות את ההליכים כנגד העבריין.

לא זו אף זו, קיום מהיר של הליכים מאפשר לבדוק את העניין בעודו רלוונטי וטרי, כך שראיות ועדויות יהיו אותנטיות ותורמות ככל הניתן. ניתן לומר כי ביצוע הליכים מאוחר לגבי עניין שלגביו יש למצות את הדין, יכול לפגוע בתועלת הציבורית, שכן גוזל מן הרשויות משאבים נוספים עקב הצורך לגשר על פערי הזמן בין הזמן בו קרה המקרה ובין הזמן בו מתרחשים ההליכים כנגד הנתבע בפועל.

כמו כן, התיישנות מקדמת וודאות אצל הנאשם. בהינתן התיישנות, יוכל הנאשם לדעת שלאחר זמן מה לא יהיה כבול יותר בחשש מן החקירה או מיצוי הדין המתקרב.

בהיעדר התיישנות עלול להיפגע הנאשם יתר על המידה, שכן ראיות שיכל להשיג בסמוך לאירוע יכולות להיות לא זמינות עבורו או פחות איכותיות ו\או מהימנות עקב פערי הזמן שחלפו מן המועד בו קרה האירוע בו הוא מואשם, לבין הזמן בו מחליטים לנקוט נגדו בהליכים משפטיים בפועל.

 

 

התיישנות עבירות תנועה – רקע

כפי שמוסד ההתיישנות קיים בשאר תחומי המשפט, הוא קיים גם בתחום התעבורה. כלומר, כנגד אדם שביצע, לכאורה, עבירת תנועה לא יוכלו להינקט הליכים משפטיים כנגדו ברגע שחלפה תקופת זמן מסוימת מיום בו נטען כי בוצעה העבירה על ידו.

ככל שהרשויות כן יחליטו לנקוט בהליכים כנגד הנהג שנטען לגביו כי עבר עבירת תנועה, תעמוד לטובת הנהג טענת ההתיישנות אשר תמנע מהליכים אלו מלהמשיך ולהתקיים כנגדו.

למעשה,  גם תקופת ההתיישנות של עבירות התנועה תיקבע לפי מידת החומרה שלהן.

ישנן כמה סוגי עבירות להן תקופת התיישנות שונה, זאת על פי מידת חומרתן. סוגי עבירות אלה מנויות בסעיף 24 לחוק העונשין.

 

חטא

מדובר בעבירות אשר העונש המירבי אשר יתקבל בגינן לא יעלה על 3 חודשי מאסר, וככל שמדובר בעונש שהינו קנס, על הקנס להיות לא גבוה יותר מן הקנס שהיה ניתן בגין עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

  • התיישנות על עבירות אלה: שנה אחת.

 

עוון

עבירות להן נקבע עונש מאסר של יותר משלושה חודשים, אך שאינה עולה על 3 שנים. וככל שמדובר בעונש שהינו קנס, על הקנס להיות לא גבוה יותר מן הקנס שהיה ניתן בגין עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. תחת עבירות אלו יכנסו עבירות תנועה אשר גרמו לפגיעה בבני אדם.

  • התיישנות על עבירות אלה: 5 שנים.

 

פשע

כל עבירה אשר לה נקבע עונש מאסר של מעל 3 שנים. בתחום זה יכנסו עבירות תנועה חמורות ביותר, ביניהן, עבירות תנועה שהובילו להמתה של אדם.

  • התיישנות על עבירות אלה: 10 שנים ובנסיבות מסוימות אף יותר.

 

 

עבירת קנס או זימון לדין

עבירות תנועה יקבלו יחס שונה על פי מידת חומרתן. בעוד עבירות תנועה חמורות יותר הינן עבירות אשר בגינן יקבל הנהג זימון לדין, עבירות תנועה קלות יותר נחשבות לעבירות שהינן "ברירת משפט".

קרי, עבירות אלה יזקפו לחובת הנהג קנס ולעתים אף נקודות, וכלל שהנהג יבחר בכך, הוא יוכל לבקש להישפט בגינן בבית המשפט לתעבורה.

 

 

התיישנות עבירות תנועה לא חמורות

על פי סעיף 239 לחוק סדר הדין הפלילי, בגין עבירות תנועה שלא גרמו לתאונת תדרכים ו\או נזק לאדם ו\או נזק לרכוש, יהיה למסור לנתבע, כלומר לנהג שביצע את עבירת התנועה, הודעה על כך עד שנה מיום ביצוע העבירה. עם זאת, ככל שבתוך תקופה זו, זומן הנהג לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע עבירת התנועה – לא תעמוד לו ההתיישנות בתום תקופה זו.

כמו כן, אם יוכיח בעל הרכש החשוד בביצוע עבירת התנועה כי לא הוא נהג ברכב, ניתן יהיה להגיש כתב אישום כנגד האדם שנהג ברכב בעת ביצוע עבירת התנועה ככל שלא עברו שנתיים מן היום בו בוצעה העבירה. קרי, ההתיישנות תעמוד על שנתיים מיום ביצוע העבירה.

 

התיישנות על עבירות תנועה שהעונש עליהן הוא קנס

על פי סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי, ככל שעברה שנה מיום ביצוע עבירת התנועה שבגינה יינתן קנס, לא יוגש לגביה כתב אישום או הודעת תשלום קנס. יחד עם זאת, ככל שמדובר בעבירת תעבורה, ויוכיח הנהג כי לא הוא נהג ברכב, תקופת ההתיישנות תעמוד על שנתיים.

 

 

התיישנות על עבירה שתועדה על ידי מצלמת מהירות

במקרה כזה, תקופת ההתיישנות שתעמוד לנהג שביצע לכאורה את עבירת התנועה תעמוד על 4 חודשים בלבד. עם זאת, ככל שיוכיח שלא הוא נהג ברכב בעת ביצוע עבירת התנועה, תוארך תקופת ההתיישנות לשנה.

 

 

איפוס מרוץ ההתיישנות

כאשר מזומן החשוד לחקירה במשטרה, מתאפס מרוץ ההתיישנות כלומר, אם עברה חצי שנה מיום בו התבצעה עבירת התנועה, וזומן החשוד לחקירה בגינה, ההתיישנות תתחיל להיספר מההתחלה, כלומר שנה מרגע ביצוע החקירה. כמו כן, קיומם של הליכים משפטיים בבית המשפט יאפסו גם הם את תקופת ההתיישנות.

 

 

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין

ביצוע עבירת תנועה יכול לגרור סנקציות משמעותיות עבור הנאשם בהן. החל מקנס, נקודות, שלילת רישיונו ועד מאסר על תנאי או ריצוי מאסר בפועל.

עם זאת, קבלת דו"ח תנועה או אישום בגין ביצוע עבירת תנועה אינו גזירה משמיים, ניתן להתמודד עם האישום בהליך משפטי והן באמצעות מציאת פגמים בפעילות המשטרה. במאמר זה, ראינו כיצד פתיחה מאוחרת בהליכים יכולה להוביל לאי קיום הדין כנגד הנאשם, ללא כל צורך במשפט.

אל תהססו לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה כדי לשמור על רישיון הנהיגה שלכם. התייעצו כעת עם עורך דין תעבורה – מבטיחים לעזור!

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן