שימוש בטלפון נייד מוצמד לקסדת רוכב אופנוע

מאמר זה יעסוק בעבירה הנפוצה למדי של שימוש בטלפון במהלך נהיגה, במצב בו נהג אופנוע/ קטנוע מחזיק את הטלפון הנייד בין הקסדה לבין האוזן. בראשית המאמר יוסבר הרקע החוקי בבסיס עבירה זו והתנאים הנדרשים על מנת שזו תתקיים בהתאם להוראות החוק.

בהמשך המאמר, תוצג המורכבות המשפטית שקיימת בכל הנוגע לסוגיה זו, שנדמה שאיננה מוסדרת עד תום בחוק ובפסיקה. בסוף המאמר, תוצג הענישה הצפויה בגין ביצוע עבירה זו, בין אם היא עומדת לבדה ובין אם לצידה קיימות עבירות נלוות ועוד יוצגו האפשרויות העומדות בפני נהג שקיבל הודעת קנס בגין עבירה זו.

מבוא

ציבור הנהגים ובפרט נהגי אופנוע, נתקלים לא פעם בפרקטיקה הנהוגה על ידי נהגי כלי רכב דו גלגליים, והיא הצמדת הטלפון הנייד בין הקסדה לבין האוזן במהלך הנהיגה. כך,  סבורים נהגי האופנוע (שרבים מהם עוסקים בשליחויות ונדרשים להיות זמינים בטלפון) נמנעים כביכול מהחזקת הטלפון הנייד ביד (ומהאיסור של שימוש בטלפון נייד בצהלך הנהיגה), אך נותרים זמינים. אמנם היום, חלק נרחב מהנהגים משתמשים באוזניית BlueTooth היושבת באוזן, אך עדיין, מדובר בסוגיה משפטית מעניינת ורלוונטית עבור ציבור הנהגים.

יודגש, כי בבסיס הסוגייה המשפטית הזו, עומדת התפיסה הרווחת שכל עיסוק של הנהג בטלפון הנייד במהלך הנהיגה (גם כאשר זה נעשה על פי המותר בחוק) בהכרח פוגעת ברמת הריכוז שלו. על כן, במטרה להפחית ככל הניתן סכנות בכביש, רשויות המשטרה משתדלות לאכוף באגרסיביות עבירות אלו ולהאשים כל נהג הפועל בניגוד להוראות החוק.

 

מהו המקור החוקי ומדוע מדובר בסוגיה מבלבלת?

סעיף 28(ב) לתקנות התעבורה קובע כי כאשר הרכב בתנועה, נוהג הרכב (הגדרה הכוללת אופנוע) "לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית". עוד מודגש כי לנהג אסור לשלוח או לקרוא מסרון במהלך נהיגה. כדי להבין את משמעות התקנה עד תום, נביט בהגדרת המחוקק למונח "דיבורית": "התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו". מלשון החוק אנו מבינים (בשלילה), שהחוק מתיר להשתמש בטלפון במהלך הנהיגה, רק כאשר הוא נמצא בהתקן יציב וכי הנהג לא אוחז בטלפון.

לעניין זה יצוין אגב, כי נהגים רבים שוגים וסוברים כי כאשר הרכב מצוי בעמידה (למשל, ברמזור אדום) מותר לעשות שימוש בטלפון הנייד. אך, החוק והפסיקה הבהירו בפירוש כי האיסור חל גם כאשר הנהג עומד בצומת מרומזרת ועל כך אין מחלוקת.

 

סוגיה מורכבת גם עבור בתי המשפט

סוגיה זו של הצמדת הטלפון בין האוזן לקסדה נדונה בפסקי דין מרובים, וניתן לראות פסיקות לכאן ולכאן, שמעלות את הבעייתיות בנושא זה. בין השאלות המרובות שעולות:

 

האם מותר להחזיק את הטלפון בין האוזן לבין הקסדה כחפץ דומם אשר לא נעשה בו שימוש?

בתי משפט רבים מבצעים הבחנה בין מצב שבו הנהג שוחח בפועל בטלפון, כאשר זה היה מונח בין האוזן לבין הקסדה, לבין מצב שהטלפון רק הונח שם. כיוון שהחוק לא מגדיר את העניין הזה בבירור, העניין נתון לפרשנות של בתי המשפט השונים.

 

במידה והחזקת הטלפון בין האוזן לקסדה היא יציבה, האם ניתן להתייחס למצב זה כשימוש מותר בדיבורית?

כפי שפורט לעיל, החוק מאפשר לעשות שימוש בטלפון הנייד במהלך נהיגה רק כאשר נעשה שימוש בדיבורית. משפטנים רבים יגידו, כי ניתן לפרש בהרחבה את המונח "דיבורית", כך שכל מנח של הטלפון, אשר לא דורש אחיזתו בידיים ומאפשר לו להיות יציב בכלי הרכב, יכול להיחשב ולשמש כדיבורית. אם כך הדבר, ואם הוכח בפני בית המשפט כי החזקת הטלפון מאפשרת יציבות מלאה (למשל, כי הוא מוחזק בקסדה מלאה ולא בקסדת חצי), ייתכן ובית משפט יבחר לזכות נאשם מהעבירה שיוחסה לו.

 

 

האם נדרש להכריע בסוגיה רק בהתבסס על תכלית החוק, שהיא שמירה על בטחון הנהג ורוכבים אחרים?

בסופו של יום, התקנה האוסרת שימוש בטלפון נייד, היא תקנה נוספת שייעודה להבטיח ולהגביר את בטחון הציבור בכבישים. כך נראה, שישנם בתי משפט מסוימים שיבחרו להעדיף את התכלית הזו גם על פני נסיבות שלכאורה יכולות היו להקל ולשפר את מצבו של הנהגו המואשם.

ממגוון הפסיקה נדמה, שבתי המשפט נוטים לבחון את מכלול נסיבות האירוע טרם ההחלטה האם להרשיע את הנהג בעבירה, ביניהם, אלו שהודגמו לעיל ונסיבות נוספות: מתי הטלפון הונח בקסדה, האם טרם החלה הנסיעה או במהלכה? איזה סוג קסדה חבש הרוכב – חצי או מלאה? האם הנהג עשה שימוש בטלפון או שהוא רק היה מונח במיקום זה?

לצד זה יצוין, כי בדומה לכל תיק תעבורה, ישנם לעיתים מצבים בהם גרסת הנהג הנאשם לא תואמת את גרסת השוטר המעכב. כך למשל, שוטר טוען שראה את הנאשם מניח את הטלפון בין האוזן לקסדה, אך הנהג טוען שמדובר באמרה שגויה. לעניין זה יצוין כי באם עוכבתם על ידי שוטר, מומלץ שלא להתנצל בפני השוטר בדמות "עשיתי שגיאה", "סליחה" הדבר נרשם בדוח הפעולה של השוטר ונתפס כמעין הודאה באשמה.

 

מה הענישה הצפויה לי?

במידה ונמצאתם אשמים בעבירה של שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה (באופן של הנחתו בין הקסדה לאוזן), אתם צפויים לקנס בגובה 1,000 שקלים ו-8 נקודות למרשם התעבורתי, מבין העונשים החומרים בעבירות הקנס הקלות. במצב הדברים הרגיל, תינתן לנהג הנאשם הודעת קנס בגין ביצוע העבירה המיוחסת. עם זאת, ישנם מצבים רבים בהם לצד עבירה זו, יואשם הנהג בעבירות נלוות נוספות, למשל בעבירה של נהיגה בקלות ראש או בעבירות נלוות חמורות יותר (למשל, ככל שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים, בין אם היו בה נפגעים או לא). אז, ייתכן ויוגש כנגד הנהג כתב אישום בבית המשפט לתעבורה.

כאשר הוגש כתב אישום כנגד נהג ומוגש כתב אישום בגין מספר עבירות, הרי שהענישה יכולה להיות חמורה משמעותית מקנס כספי ונקודות למרשם התעבורתי: פסילת רישיון על תנאי או בפועל, התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה, הטלת מאסר על תנאי או בפועל. את כל, אלו יכול בית המשפט להטיל על נהג בהתאם לראות עיניו. במידה והוגש נגדכם כתב אישום, השכילו לפנות לעורך דין המתמחה בענייני תעבורה, אשר יבחן את התיק וחומר הראיות ביסודיות, באופן שיבטיח את התוצאה המקלה ביותר עבורכם.

 

מה האפשרויות העומדות בפני מי שהואשם בביצוע עבירה זו?

במידה והוגשה כנגד הנאשם הודעת קנס, יש בידיו שתי אפשרויות עיקריות. הראשונה, לשלם את הקנס (כלומר, להודות באשמה). השנייה, לבקש להישפט בפני בית המשפט לתעבורה (כלומר, לכפור באשמה). במידה ונהג ביקש להישפט, תישלח אליו הזמנה לדיון ואז הוא יוכל להביא את טענותיו בפני בית המשפט לתעבורה. אמנם, בעבירת קנס "רגילה", ככל שהנהג מודה בביצוע העבירה במאת האחוזים, לרוב המעשה הכדאי ביותר יהיה פשוט לשלם את הקנס. עם זאת, כאשר אנו עוסקים בעבירה זו של שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה, בנסיבות המיוחדות של החזקתו בין האוזן לקסדה, ייתכן וראוי לשקול ייצוג של עורך דין, בגלל ייחודיות הסוגיה המשפטית. דבר זה נכון שבעתיים כאשר מדובר שצבר לחובתו מספר רב של נקודות במרשם התעבורתי, כך שתוספת של 8 נקודות נוספות יכולות להוביל לכך שיידרש לעבור קורס נהיגה מונעת או שחלילה תוספת הנקודות תוביל לפסילת אוטומטית של רישיון הנהיגה שלו.

חרף זאת, ראוי להחליט באופן מושכל האם להישפט בפני בית המשפט או לא, שכן בתי המשפט יכולים להטיל עונשים חמורים מהעונשים הבסיסיים של העבירה. מתלבטים? נמליץ לכך להתייעץ עם עורך דין תעבורה כבר בשלב זה, כדי להחליט אם נכון יהיה להישפט או שמא ראוי להימנע מכך.

 

מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין?

כפי שניתן לראות, למרות שמדובר בעבירה שהיא לכאורה מובנת וברורה מאליה, הרי שמדובר בסוגיה משפטית שטרם הוסדרה עד תום. מצב דברים זה מוביל לכך שלייצוג המשפטי ישנה משמעות רבה לעניין התוצאה הסופית של התיק. בנסיבות המתאימות, תיק שכזה יוכל להיגמר בחזרה מכתב אישום ואף בזיכוי של הנהג. לא זאת אף זאת, הרי שלעיתים ניתן יהיה להגיע להסדרים מקלים עם גופי התביעה, לאור קשיים ראייתיים ונסיבות מיוחדות המצויות בתיק החקירה. לאור האמור, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום התעבורה. הניסיון הרב יכול להוביל לא פעם בתיקים מסוג אלו למזעור נזקים משמעותי, אשר לא ניתן היה להשיג ללא ייצוג. במידה ואתם מתלבטים, התקשרו אלינו ונשמח לסייע.

 

מידע נוסף אודות עברות תנועה ודרכים להתמודד עימם ניתן לראות באתר שלנו כאן:

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן