החרמת רכב

נהג שעבר עבירת תנועה חמורה, פרט לקבלת קנס, נקודות ואף שלילת הרישיון, עשוי קצין המשטרה להחרים את רכבו לתקופה. חשוב מאוד לדעת באילו מקרים עשוי להיות מוחרם הרכב שלכם, וככל שאכן בוצעה החרמת רכב, מה ניתן לעשות בנדון.

החרמת רכב – מהי?

החרמת רכב, כשמה כן היא, החרמתו של הרכב מידי המשתמש בו. בזמן ההחרמה לא יוכלו להשתמש ברכב עד שתפוג, אם כי קיימים חריגים שיוצגו בהמשך.

 

 

החרמת רכב: באילו מצבים?

על פי סעיף 57א(א) לפקודת התעבורה, ככל שלשוטר שעצר את הנהג, יש יסוד להניח כי הנהג שנעצר על ידו עבר עבירת תנועה חמורה כאמור בתוספת השביעית לפקודה – את עבירות אלה נמנה בהמשך, יהיה הוא רשאי לדרוש מן הנהג להתלוות אליו אל קצין המשטרה.

לאחר מכן, כשהגיע המקרה אל קצין המשטרה, ולו קיים יסוד להניח כי בגין המקרה יוגש כנגד הנהג שנתפס כתב אישום, הוא יהיה רשאי למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב שבו בוצעה עבירת התנועה לתקופה של 30 ימים.

לא זו אף זו, ככל שלגבי אותו רכב, נמסרה הודעת האוסרת את השימוש ברכב ב3 השנים האחרונות, לפי סעיף 57א(א) המצוין לעיל, או שניתן לגבי אותו רכב לפי סעיף 57ג לפקודת התעבורה – יוכל קצין המשטרה להחרים את הרכב לתקופה רבה יותר, 60 ימים.

 

 

העבירות החמורות שבגינן תתבצע החרמת הרכב

כאמור לעיל, החרמת הרכב על ידי קצין המשטרה תתאפשר כאשר הנהג עבר על אחת מן העבירות האמורות בתוספת השביעית לפקודת התעבורה. לנוחיותכם, נמנה בכתב זה מספר מן העבירות התנועה הבולטות:

  1. נהג שנהג ברכב שלגביו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא אם כן נסע ברכב תחת המגבלות שאושרו בהודעת אי השימוש. למשל, תיקונו או הבאתו למשרד הרישוי לצורך בדיקה.
  2. נהג שהסיע ברכבו מספר נוסעים העולה על המותר לפי אותו הרכב, כאשר הסעת הנוסעים הינה בשכר ואילו מספר הנוסעים המותר קבוע ברישיון הרכב.
  3. נהג מונית שהסיע מספר נוסעים גבוה מזה שנקבע ברישיון רכב, בכפוף לחריגים – ניתן לראות סעיף 502 לפקודת התעבורה.
  4. נהג שנסע ללא רישיון נהיגה בתוקף.
  5. נהיגה בשכרות.
  6. נהיגה תחת השפעת סמים ו\או אלכוהול.
  7. ביצוע עקיפה מסוכנת.
  8. נהג חדש שנוהג ללא מלווה על פי חוק.

 

הוחרם הרכב? מה קורה עכשיו?

לאחר שניתנה לגבי הרכב הודעת אי שימוש, יכול השוטר להורות למי שנסע ברכב או לבעל הרכב, להעביר את הרכב למגרש אחסון רכבים – על המגרש להיות מאושר לצורך כך. כמו כן, על ההעברה למגרש האחסון להיעשות בתוך זמן סביר שינקב בהודעת אי השימוש ברכב.

 

 

הבחירה של הנהג

יש לציין כי יתחשבו בנהג בעת קביעת מגרש האחסון, ויתנו לו לבחור בין רשימה של מגרשי אחסון בהם יש באותה שעה מקום לאחסון הרכב של הנהג שהוחרם רכבו. כל עוד נעשתה הבחירה במסגרת הזמן הסביר אשר ניתן על פי הודעת איסור השימוש ברכב.

כמו כן, על המשטרה להציג בפני הנהג מידע אודות המגרשים הפוטנציאלים – מיקום המגרש ומחיר אחסון הרכב בהם.

 

 

מגרש רכבים – לאן ייקחו את הרכב?

על מגרש האחסון, בו יאוחסן הרכב, להיות מאושר על ידי ראש מת"ן – ראש מחלקת התנועה של ישראל. באישור ראש מת"ן, ניתן לדעת היא המגרש מתאים לשמירתם ואחסנתם של כלי רכב. למעשה, מפעילי מגרש אחסנת הרכבים המאושרים זכו במכרז להפעלת מגרשים אלה.

על מגרש החניה להיות מגודר, אשר הכניסה אליו תתבצע דרך מעבר בדרך מבוקרת בלבד. כלומר, מגרש פרוץ שפתוח לכל, לא יעמוד בדרישה זו. כמו כן, במגרש אחסנת הרכבים יש להיות תאורה שתאפשר לזהות תנועה של העוברים ושבים בו בכל שעות היממה.

לא זו אף זו, על מגרש האחסון המאושר להיות מאובטח לאורך כל היום וכל הלילה. יש לציין כי היקף השמירה צריך להיות מתאים לגודל המגרש – על מנת שתוכל להתבצע שמירה אפקטיבית.

 

 

לא הועבר הרכב?

ככל שלא העברתם את הרכב בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעת אי השימוש הרכב, יכול קצין המשטרה לתת הוראה לגרירת הרכב למגרש האחסון – על הגרר לנקוט אמצעי זהירות סבירים שימנעו גרימת נזק לרכב בעת ביצוע השינוע.

 

 

ערעור על החרמת רכב

על פי סעיף 57ב לפקודת התעבורה, רשאים הן בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש והן הנהג שקיבל את ההודעה, לבקש מבית המשפט לבטל את הודעת איסור השימוש.

בית המשפט יבטל את ההודעה ככל שהרכב נלקח מן הבעלים ללא ידיעתו. או לחלופין, נהג הרכב בזמן העבירה, פעל בניגוד להוראות בעל הרכב ואילו בעל הרכב עשה כל מה שיכל כדי למנוע את העבירה.

בנוסף, בית המשפט יכול לשקול נסיבות אחרות שמצדיקות לבטל את הודעת איסור השימוש או לקבוע אחת קצרה יותר.

 

 

צו איסור שימוש ברכב על ידי בית המשפט

על פי סעיף 57ג לפקודת התעבורה, רשאי בית המשפט, ככל שהורשע אדם בעבירת תעבורה, להחרים את הרכב על ידי מתן צו איסור שימוש לתקופה של עד 120 ימים.

 

 

מקרים בהם יינתן צו איסור שימוש על ידי בית המשפט

על פי סעיף 57ג(א1), נהג שהורשע בעבירת אי ציות לרמזור אדום, תחת נסיבות מחמירות – ייתן בית המשפט צו איסור שימוש ברכב לתקופת מינימום של 60 ימים. עם זאת, תחת נסיבות מיוחדות, רשאי בית המשפט להורות על החרמת רכב לזמן פחות מ- 60 ימים לעניין זה.

 

 

ההגבלות

בית המשפט לא יוכל להורות על צו איסור שימוש ברכב לפני שבעל הרכב קיבל ההזדמנות להשמיע טענותיו לעניין זה. כמן כן, בית המשפט לא יוכל להחרים את הרכב ככל שיוכיח הנהג שהרכב נלקח ממנו בלי שהסכים וידע על כך.

לחלופין, הנהג שתפס נוהג ברכב שעתיד להיות מוחרם, פעל בניגוד להוראות שנתן לו בעל הרכב, ואילו בעל הרכב עשה כל מה שיכל כדי למנוע ביצוע העבירה.

 

 

שיקול בית המשפט

בית המשפט ישקול את הזיקה הקיימת בין בעל הרכב לבין מי שביצע את העבירה שדינה הוא החרמה, זאת ככל שלא מדובר באותו אדם.

 

 

ייעוץ עם עו"ד תעבורה

רישיון הרכב הוא אמצעי חשוב ביותר. לכן, חשוב מאוד לשמור עליו. ככל שהוחרם הרכב שלכם, קיימת האפשרות לקצר את תקופת ההחרמה ואף לבטל אותה לגמרי.

ייצוג וייעוץ משפטי איכותי יכול לחסוך לכם עוגמת נפש רבה, אל תהססו לפנות לעורך דין תעבורה בהקדם!

פנו כעת להתייעצות למשרדנו, מבטיחים לעזור!

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן