הפקדת רישיון נהיגה

רישיון הנהיגה שלכם נפסל? יכול להיות שתתבקשו בביצוע הליך הפקדת רישיון נהיגה. חשוב שתדעו מהי הפקדת רישיון, מתי ואיך מפקידים, ובאילו מקרים תתבקשו לבצע הפקדה, שכן מחסור בידע עשוי להאריך את הזמן בו לא תוכלו לנהוג.

מי יכול לפסול רישיון נהיגה?

את רישיון הנהיגה שלכם יכול לפסול בית המשפט לתעבורה, בית משפט צבאי, קצין משטרה בפסילה מנהלית ומשרד הרישוי אשר יכול להתלות את רישיון הנהיגה שלכם בכפוף לביצוע אמצעי התיקון שידרשו על ידו.

 

הסיבות האפשריות לבקשת הפקדת רישיון נהיגה

מי שנפסל רישיון הנהיגה שלו בבית המשפט בשל ביצוע עבירת תנועה או סיבה אחרת, יתבקש לבצע הפקדה של הרישיון בבית המשפט.

כמו כן, נהגים אשר צברו לחובתם כמות נקודות גבוהה, יתבקשו לבצע אמצעי תיקון שעד ביצועם יותלה רישיון הנהיגה שלהם על ידי משרד הרישוי.

בנוסף, נהגים אשר סובלים מבעיות נפשיות, נהגים הסובלים מבעיות רפואיות, נהגים שהורשעו בעבירות סמים, נהגים שהורשעו בנהיגה בשכרות ועוד – תותנה קבלת רישיון הנהיגה שלהם במעבר מבחנים במרב"ד.

 

הפקדת רישיון נהיגה בבית המשפט

על פי הוראת תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, ככל שנפסל רישיון הנהיגה שלכם, מסיבה כזו או אחרת, עליכם להפקיד אותו במזכירות בית המשפט. לאחר גזר הדין של בית המשפט, תתבקשו להפקיד את רישיון הנהיגה.

בפשט, עליכם לגשת למזכירות בית המשפט לאחר מתן גזר הדין, ולהביא להם את רישיון הנהיגה שלכם – לאחר שתביאו להם את רישיון הנהיגה תתחיל תקופת הפסילה להיספר.

 

הפקדת רישיון נהיגה בהקדם

תקופת הפסילה תחל אך ורק לאחר שתגישו למזכירות בית המשפט את רישיון הנהיגה שלכם! חשוב לא להתמהמה, שכן מיותר שתקופה בה לא תוכלו לנהוג תהיה ארוכה ממה שחויבתם בה.

לדוגמא, אם נפסל רישיון הנהיגה שלכם לתקופה של 90 ימים, תקופת הפסילה תתחיל אך ורק לאחר שתבצעו הפקדה במזכירות בית המשפט, לא לאחר מתן פסק הדין. חשוב לציין ולדעת כי אין זה רלוונטי אם טרם ההפקדה ו\או פסק הדין נמנע הנהג מלנהוג – הכלל הוא פשוט, תקופת הפסילה תיספר החל מן הרגע בו הפקדתם את רישיון הנהיגה שלכם!

 

רישיון נהיגה בתוקף

המקרה הפשוט והקל, לאחר שתפקידו את רישיון הנהיגה שלכם במזכירות בית המשפט, תקבלו טופס המאשר את הפקדת רישיון הנהיגה. בטופס זה יצוין מהי תקופת הפסילה, האם נפסל רכב מסוים משימוש וכו'.

לאחר שתיגמר תקופת הפסילה שנגזרה עליכם, חשוב לא להתבלבל – אין מקום להגיע לבית המשפט לאסוף את רישיון הנהיגה שהפקדתם בתחילת תקופת הפסילה, עליכם להגיע למשרד הרישוי ולהוציא רישיון נהיגה חדש!

 

פסילה למי שאין רישיון נהיגה בתוקף

גם במקרים מעין אלו, מתבקש הנהג לבצע את הפקדת רישיון הנהיגה. ככל שלנהג אין רישיון בתוקף ו\או אין לו את כרטיס הרישיון, שכן אינו בתוקף – עליכם להגיע, כפי שעושה נהג בעל רישיון בתוקף, אל מזכירות בית המשפט. שם, ציינו בפניהם כי אינכם בעל רישיון נהיגה בתוקף.

מזכירות בית המשפט תדאג להחתים אתכם על תצהיר, שיהיה חתום גם על ידי עורך דין. יתכן ותתבקשו על ידי המזכירות להמציא אישור ממשרד הרישוי אשר מאשר את העובדה שרישיון הנהיגה שלכם אינו בתוקף.

לאחר שנחתם התצהיר ונמסרו לבית המשפט המסמכים שנתבקשו, יקבל הנהג שנפסל רישיונו אישור, אשר מהווה מעין תחליף לטופס אישור הפקדת רישיון הנהיגה במידה והיה לכם רישיון בתוקף. התחליף לאישור יהיה בעל שימוש דומה לגמרי לזה של אישור ההפקדה שצוין לעיל.

 

לנפסל אין רישיון נהיגה כלל

במקרה זה, בדומה למקרה שתואר לעיל, על פסול הרישיון להגיש תצהיר אשר חתום על ידי עורך דין, למזכירות בית המשפט.

 

במקרים של פסילת רישיון נהיגה נוספת

על פי תקנה 557(ה) לתקנות התעבורה, במקרים בהם נהג כבר המציא עבור בית המשפט ונתן למזכירות את רישיון הנהיגה שלו בשל פסילת רישיון שנגזרה עליו, ואילו נגזרה עליו פסילת רישיון נוספת לפני שחידש את רישיון הנהיגה שלו, עליו להגיש למזכירות בית המשפט את אישור המצאת הרישיון עבור פסילת הרישיון הקודמת – תקופת פסלות רישיון הנהיגה לא תחל לפני שימציא את האישור שקיבל בעבר.

 

התיישנות על הפקדת הרישיון

חשוב מאוד לדעת כי לא תעמוד לזכותכם טענת ההתיישנות ככל שתימנעו מלהפקיד את רישיון הנהיגה שלכם. גם אם חלפה תקופת ההתיישנות ולא הפקדתם את רישיון הנהיגה שלכם במועד בו נתבקשתם לעשות זאת, עדיין עומדת לכם החובה לעשות כן, שכן אחרת, תעמוד בעינה פסילת רישיון הנהיגה שלכם.

כלומר, שוב, לא מומלץ להתמהמה בהפקדת רישיון הנהיגה, זה לא עומד כלל לזכותכם וטובתכם, ויעשה לכם יותר נזק מתועלת – אין מקום לצפות שבית המשפט ישכח מכך שעליכם להפקיד את רישיונכם וכי הפסילה פשוט תחלוף על פי גזר הדין.

 

הפקדת רישיון הנהיגה במשרד הרישוי

כפי שנאמר לעיל, גם משרד הרישוי יכול לפסול את רישיון הנהיגה שלכם לתקופה מסוימת ולדרוש מכם להפקיד אותו בהתאם.

בדומה להפקדה שנעשית בבית המשפט, ככל שלא תפקידו את רישיון הנהיגה שלכם במשרד הרישוי, לא תתחיל תקופת פסילת הרישיון, כך תיווצר סחבת שעשויה להימשך זמן רב, וכמובן שיותר מן התקופה בה חויבתם לפסילת רישיון הנהיגה שלכם.

 

המקרים בהם משרד הרישוי יפסול את רישיון הנהיגה

משרד הרישוי יפסול רישיון נהיגה במספר מקרים:

 

בדיקות במרב"ד

המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים, בו נבדקים סוגים שונים של נהגים; בין היתר, נהגים הסובלים מבעיות בריאותיות, נהגים הסובלים מהפרעות נפשיות, נהגים מבוגרים, נהגים שעברו עבירות תנועה רבות ועוד.

ככל שהמרכז הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ כנגד מתן רישיון לנהג, לא יקבל הנהג רישיון.

 

צבירת נקודות

צבירת נקודת רבה אשר בעקבותיה נקבעה התליה של רישיון הנהיגה לתקופה מסוימת בכפוף לביצוע אמצעי תיקון. לעניין זה, קורסי נהיגה מונעת, ביצוע טסט – מבחן נהיגה מעשי, ביצוע תאוריה – מבחן נהיגה עיוני וחיוב ביצוע בדיקות במרב"ד.

 

התייעצות עם עו"ד המתמחה בדיני תעבורה

רישיון הנהיגה הינו אמצעי חשוב הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית, חשוב מאוד שתשמרו עליו. אם הינכם עומדים במצב בו קיים חשש לרישיון הנהיגה שלכם, אל תהססו לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה, כדי שיוכל להעניק לכם ייעוץ ואף ייצוג בבית המשפט בעת הדיון בעניין פסילת רישיון הנהיגה שלכם.

רצוי מאוד כי את שירותי עורך הדין תשכרו לפני המשפט ולא לאחריו כאשר יתכן וכבר תדרשו להפקיד את רישיונכם.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן