מכשיר הינשוף Drager

מכשיר הינשוף נמצא כבר שנים ארוכות בשימוש משטרת התנועה ותפקידו הוא למדוד את כמות האלכוהול הקיימת הגוף על ידי ביצוע נשיפה.

בעזרת המכשיר, הפך איתור הנהגים השיכורים בישראל לפשוט ובלתי מורכב, חסכוני במשאב האנושי ובזמני הביצוע ומאפשר להגביר עוד ועוד את האכיפה, לצד יצירת הרתעה יעילה בדמות העמדה לדין ומתן עונשים מרתיעים.

ה"ינשוף" הוא לא פטנט ישראלי והוא מיוצר למעשה על ידי חברה בשם Drager, שיושבת בגרמניה. המכשיר המקורי מעט שונה מזה שקיים בישראל וזאת משום שלדרישת המשטרה בארץ, ביצעה החברה התאמות מיוחדות.

האחזקה השוטפת של כל מכשירי הינשוף מבוצעת בארץ, במחלקת התנועה המשטרתית, אם כי בעיות מהותיות בנוגע לתקינות הייצור, לאופן הכיול או לחלקים פנימיים יצטרכו להיפתר מול דראגר הגרמנית אך מדובר בתרחיש נדיר במיוחד.

 

מתי מתבצעת בדיקה במכשיר ינשוף?

נהג שהתבקש לעצור בצד ולבצע בדיקת שכרות, יעבור דרך סדר פעולות מסוים שנפתח עם הבקשה לבצע בדיקת נשיפה במכשיר המכונה "נשיפון". רק אם הנשיפון ידגים אלכוהול, יתבקש הנהג לבצע בדיקת המשך בינשוף.

אם כך, מדוע המשטרה לא מבצעת מראש את בדיקת הינשוף וחוסכת את ביצוע בדיקת ה"נשיפון"?

יש לכך כמה סיבות:

הראשונה – על מנת לסנן נהגים "טובים" שלא שתו ושאין צורך להמשיך לעכב אותם.

השנייה – יש לוודא שהנהג לא אכל, עישן או שתה במשך 15 דקות לפני ביצוע בדיקת הינשוף, שכן התוצאה לא תהיה תקינה.

השלישית – בדיקת הנשיפון מציגה אמנם אינדיקציה לשכרות, אך ממצאיה לא הוסדרו בחקיקה ואינם קבילים משפטית. לכן הבדיקה מטרימה לינשוף, שהוא המכשיר היחידי שנקבע על פי דין כמכשיר קביל מבחינה משפטית, המאמת באופן וודאי את כמות האלכוהול בגופו של הנהג.

 

כיצד פועל מכשיר הינשוף של Drager?

מדובר במכשיר פשוט לתפעול, שבו הנבדק מתבקש לנשוף אוויר בעוצמה אל תוך צינורית שמחוברת למכשיר. צינורית זו כמובן כוללת פיה סטרילית שתושלך עם סיום הבדיקה. האוויר הננשף מגיע אל תוך תא מדידה מיוחד המחמם אותו ולאחר מכן נדגם אותו אוויר באמצעות שני חיישנים:

חיישן EC שתפקידו הוא לוודא את סוג החומר הנמדד בגוף הנהג (דהיינו, לאשר כי מדובר באלכוהול). החיישן עורך בדיקה אלקטרו-כימית באמצעות תא שבו מיוצר זרם חשמלי בעוצמה משתנה, על פי כמות האלכוהול שזוהתה.

חיישן IR שתפקידו הוא לבדוק את האוויר שנכנס למכשיר (האוויר שנדגם) והוא מבצע זאת על ידי הקרנה כפולה של גלי אינפרה אדום ישירות על האוויר הנשוף. התוצאה הנמוכה מבין השתיים היא זו שקובעת ותוצאה זו תירשם ביחידות של מיקרוגרם המעוגלות כלפי מטה, באופן אוטומטי.

כל תוצאה שמעל 290 מיקרוגרם הינה מעל למותר בחוק ומשקפת נהיגה בזמן שכרות.

 

אמינות הינשוף – עד כמה ניתן לסמוך על תוצאות הבדיקה?

ברגע שהמכשיר הפיק תוצאה (מספר), המשטרה תתייחס לכך כראיה חותכת לכך שהנהג נמצא שיכור כשבדמו כמות מסוימת הגבוהה מהמותר בחוק. אך יחד עם זאת, המשטרה עצמה חייבת לכלול יחד עם תוצאת הבדיקה גם את מהימנותו של המכשיר ולהוכיח שעמדה בנהלי התחזוקה, הכיול והתפעול של מכשיר הינשוף.

לפני כל יציאה לאכיפה בשטח עם הינשוף, מחויב לבצע השוטר המפעיל בדיקת אימות ותקינות יומית ולמלא תיעוד לביצוע בדיקה זו בדוח פנימי. בנוסף על הינשוף לעבור כיול ובדיקה מידי חצי שנה שגם היא תתועד בדו"ח מסודר. כפי שניתן להבין מפרטים חשובים אלה, רבים הם המקרים שבהם המשטרה לא הקפידה לכייל בזמן את המכשיר או שקיים ספק בנוגע לבדיקה היומית ועל כן היה ניתן לסתור את אמינות המכשיר.

במקרים אחרים, ייתכן שהבדיקה עצמה הייתה כשורה והמכשיר היה תקין לחלוטין, אלא שהתקיימה טעות רישום אחרת לגביו. כך למשל במקרה לדוגמה, שבו שוטר עצר באזור פתח תקווה את מתן, גבר כבן 30, שבבדיקת הינשוף שבוצעה לו עלה כי כמות האלכוהול בגופו הינה 540 מק"ג. בדו"ח צוין כנדרש מספר המכשיר (כל ינשוף Drager בארץ הינו ממוספר): ינשוף מספר 38.

במקרה לחלוטין, התגלה כי אותו מכשיר ינשוף מספר 38 ערך בדיקה אחרת באותו יום ובדיוק באותה השעה לאיציק, נהג אחר, בן 55, באזור העיר רחובות. מאחר ולא יכול היה להיות אותו המכשיר בשני מיקומים שונים בעת ובעונה אחת, מובן היה לשופטי התיקים (האחד בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה והשני בבית המשפט לתעבורה ברמלה) כי מדובר בטעות רישום.

תיקו של מתן הסתיים בפסילה מותנית בלבד, בעוד שאיציק הנהג הוותיק וללא שום עבר תעבורתי זוכה מחמת הספק.

גם מקרים שבהם השוטר המפעיל לא ערך רישום בנוגע לבדיקה, הכיול או אופן השימוש בינשוף עשויים להשפיע על תוצאות התיק! לכן קיימת חשיבות גבוהה לפנות לעורך דין תעבורה מומחה שיוכל להצביע על ליקויים קיימים, לבקש את דוחות הכיול הרלוונטיים לאותו ינשוף שבו בוצעה הבדיקה ולפעול לאורם.

 

האם ניתן לערער על אמינות המכשיר מול השוטר?

ציבור הנהגים בישראל נוטה להתחכם רבות מול השוטרים, בייחוד כאשר סיפורים רבים כבר הוצפו בנוגע לאמינותו המפוקפקת של הינשוף. כתוצאה מכך, נהגים שנעצרו לבדיקה מעוניינים לגרום גם לשוטר בשטח להתערער בנושא ואפילו לסרב לביצוע הבדיקה מחשש לתוצאה כוזבת. חשוב להדגיש שכל ניסיון לערער על אמינות הינשוף בפני השוטר, היא בבחינת ערעור בשוטר עצמו. כמו כן, הסירוב עצמו מחשיב את הנהג באופן אוטומטי כשיכור לכל דבר ועניין.

השימוש בינשוף מתבצע על ידי שוטר מפעיל שעבר הכשרה לשימוש הכלי בשטח ובקרב כלל הנהגים ולמעשה, רק הוא רשאי לבצע בדיקות ינשוף לאורך המשמרת. זוהי אחת הסיבות המהותיות לכך שבכל "מבצע תפיסה" לילי נוכחים מספר שוטרים (צוות של שני שוטרים כמקובל ושוטר נוסף המפעיל את הינשוף מסוג דראגר) וגם לכך שנהגים רבים מעוכבים בצידי הדרך, כשהם ממתינים למכשיר הפנוי שיבדוק אותם.

השוטר יודע כיצד לתפעל את הינשוף, לקרוא את תוצאותיו, למלא את הדוחות, לאחסן אותו ולהניע אותו בין אזור אכיפה אחד לאחר. על כן ערעור על אמינות המכשיר לא יוכל לספק הגנה יעילה לאותו נהג ואין טעם להתווכח על התוצאה בשטח.

כל עוד אין הסבר מניח את הדעת לתוצאה (למשל כאשר הנהג לא שתה כלל והבדיקה למרות זאת הניבה תוצאה של שתיית אלכוהול לכאורה – מצב שעשוי להתרחש בנטילת תרופות מסוימות), מוטב לשתף פעולה עד תום הבדיקה ולאחר מכן לפנות לעורך הדין שיבדוק את אמינות הבדיקה שבוצעה ואת אמינות הינשוף.

עורך דין תעבורה מומחה ומנוסה יוכל לסייע רבות לנאשם כבר מהרגע הראשון, להימנע במידת האפשר מהפסילה המנהלית ולנמק את טיעוניו בבית המשפט, על מנת לצמצם את העונש או להגיע להסדר טיעון מקל עם התביעה.

במידה וימצא כשלים בנוגע לשימוש במכשיר כגון: טעויות רישום, שגיאות בהפעלה, הפעלה מטעם שוטר שאיננו המפעיל, אי ביצוע כיולים ובדיקות כנדרש וכד' – יהיה ניתן לערער על אמינות הבדיקה שבוצעה ולחתור לקבלת עונש מזערי, במקרים חריגים אפילו זיכוי.

 

משרד עו"ד ינובסקי

עורכי דין במשרדנו הם אנשי מקצוע שעוסקים בתחום התעבורה מזה שנים רבות ובעלי מוניטין בענף הזה.  אנחנו זמינים עבור הלקוחות שלנו 24/7, תנו לנו לדואג לאינטרסים שלכם. התקשרו אלינו בכל שעה ותראו שבסופו של דבר אנחנו נוכל לעזור לכם לצלוח את הסיטואציה שאליה נקלעתם.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן