נהיגה במהירות מופרזת – עונשים ושלילת רישיון

מאמר זה יתייחס לעבירה של נהיגה במהירות מופרזת. המאמר יתייחס למהירויות המותרות בחוק, אופן מדידת המהירות על ידי המצלמות השונות, יתייחס לעונשים הצפויים בחוק בהתאם לנסיבות וידון באפשרות של תשלום קנס או ברירת משפט.

עבירה של נהיגה במהירות מופרזת היא אחת מעבירות התעבורה הנפוצות בישראל. למרות שעסקינן בעבירה נפוצה, מדובר בעבירה שנתפסת כחמורה למדי על ידי המשטרה והמחוקק, כיוון שמהירות מופרזת נחשבת כאחד הגורמים העיקריים להתרחשות תאונת דרכים בכלל וקטלניות בפרט. כדאי להכיר, כי תקנות התעבורה משתנות ומתעדכנות בתדירות יחסית גבוהה, כך למשל בשנת 2017 נראתה החמרה בתקנות התעבורה, בדמות העלאת רף הקנסות הכספיים המוטלים על נהגים.

יוער כי בכל הנוגע לנהגים חדשים, המצב המשפטי מעט שונה ויותר מורכב (ראו כתב הנושא זה באתרנו).

 

מהן המהירות הנהיגה המקסימליות המותרות לרכב פרטי?

ישנם מספר פרמטרים הקובעים מהי המהירות המותרת על פי חוק: סוג הכביש (עירוני/ בין עירוני/ מהיר), סוג הרכב (פרטי/ משא). הגבלות הקבועות ברישיון הרכב וגם קיומם של תמרורים מיוחדים במקום (נקרא גם תמרור 426). במאמר זה בחרנו להציג באופן ספציפי רק מהירויות הנוגעות לרכב פרטי, אך ניתן בקלות לאתר ברחבי האינטרנט או בתקנות התעבורה את ההגבלות החלות על סוגי הרכבים השונים.

 • דרך עירונית, מהירות מקסימלית של 50 קמ"ש.
 • דרך בין עירונית ללא הפרדה, מהירות מקסימלית של עד 80 קמ"ש.
 • דרך בין עירונית עם גדר הפרדה, מהירות מקסימלית של עד 90 קמ"ש.
 • כביש מהיר, מהירות מקסימלית של עד 110 קמ"ש.

למרות זאת, תמרור מסוג 426, יכול לקבוע מהירות המקסימלית אחרת מזו הקבועה בחוק, במקומות בהם הרשות סבורה כי נדרש או ניתן לנסוע במהירות השונה מזו שסוג הכביש מכתיב. יוער, כי התמרור יכול לקבוע מהירות נמוכה או גבוהה יותר מו המותרת בחוק, הכל בהתאם לתנאי הספציפיים במקום (למשל, כביש עירוני, באזור צפוף ובו עיקולים רבים, ניתן לקבוע כי מהירות מקסימלית תעמוד על 30 קמ"ש).

אלו המהירויות הבסיסיות המותרות, כאשר יוזכר, כי מדובר בנתון שמשתנה מעת לעת.

 

כיצד המשטרה מודדת את מהירות הנהיגה?

בחלוקה גסה, מדובר בשני סוגי מכשירים: מכשירים נייחים, הנמצאים במקום קבוע בכביש, ומכשירים ניידים, המותקנים בניידת משטרה או מוחזקים ידי השוטר.  בין המכשירים הניידים ישנם למשל: מד מהירות לייזר (ממל"ז), מד מהירות אלקטרוני לרכב מולטי נובה (ממא"ל), מכשיר הדבורה. כאשר המהירות נקלטה על ידי מצלמת מהירות ניידת, הרי שחייב להיות מפגש בין השוטר לנהג על מנת שתינתן הודעת הקנס. לעומת זאת, כאשר אנו עוסקים במצלמת מהירות נייחת, לא יהיה מפגש עם שוטר והודעת הקנס תישלח לנהג בדואר.

מאמר זה אינו מתמקד באופן הפעולה של המצלמות, אך יוער כי לכל מצלמה דרישות מסוימות שנדרש לעמוד בהם כדי להבטיח תקינותן, לדוגמה: ביצוע כיול תקופתי, שמירה על מרחק מקווי מתח בשטח, העמדת מצלמה ניידת על חצובה החל ממרחק מסוים של השוטר מהרכב הנמדד, ועוד.

 

חובת האטה, עבירה דומה אך נפרדת

אין לבלבל עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, בעבירה לפי סעיפים 51 ו-52 לתקנות התעבורה, סעיפים המטילים על נהגים חובת האטה במקומות מסוימים, בהם יש חשש מהתרחשות תאונות דרכים או כי צפויה סכנה לעוברי דרך או רכוש. במצבים שיוצגו לעיל, המחוקק מטיל על הנהגים לנהוג במהירות סבירה באופן המותאם למיקום הספציפי, בהתחשב בנסיבות, בדרך, בתנאי הנסיעה, זאת כדי להבטיח את שליטתו המוחלטת ברכב. במובן זה, התקנות מחמירות עם הנהג  בכך שהן מבקשות ממנו להיות עירני לתנאי הדרך בנוסף לתמרור הקובע מהירות מסוימת (למשל, במידה וישנו גזם חזק, מצופה שנהג יאט את מהירות נסיעתו כדי שתהא לו שליטה מלאה ברכב). מדובר בעבירה של יכולה להימדד במצלמות מהירות, אשר לרוב תיקבע על פי שיקול דעתו של שוטר שנכח במקום.

תקנות התעבורה קובעות את המצבים הבאים כמצבים בהם נדרש להיזהר: שטחים בנויים ומאוכלסים; קטעי דרך שלצידם תנועת הולכי רגל; דרך שאיננה פנויה; בכניסה בנסיעה בעקומות חדות; בקרבת קבוצת ילדים או התקהלות; בהתקרב למעבר חציה; בהתקרב למקום שבו שדה הראיה מוגבל; בהתקרב לגשר ובעברו עליו; בפגישה או בעקיפה של בעלי חיים; בהתקרב לאוטובוס העומד בתחנה; ברחוב משולב; במנהרה.

 

מה הענישה הצפויה לי אם נהגתי במהירות מופרזת?

שלושת המרכיבים הבסיסיים שניתן להטיל על נהגים הם  – קנסות, נקודות, שלילת רישיון. הדבר תלוי בסוג הדרך בה נתפס הנהג נוהג במהירות מופרזת ובגובה במהירות הנמדדת ראוי לציין, כי ניכרת החמרה החל משנת 2017, באופן שגובה הקנסות עלה וכי העונשים הללו משתנים מעת לעת.

  

דרך עירונית

 • נהיגה עד 20 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 250 שקלים, ללא נקודות.
 • נהיגה בין 21 – 30 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 750 שקלים, בתוספת 8 נקודות.
 • נהיגה בין 31 – 40 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 1,500 שקלים בתוספת 10 נקודות.
 • נהיגה של 41 קמ"ש ומעלה – הזמנה למשפט, פסילה מנהלית של קצין לתקופה של עד 30 יום (בהתאם לשיקול דעתו של הקצין), בתוספת 10 נקודות.

 

דרך בין עירונית

 • נהיגה עד 25 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 250 שקלים, ללא נקודות.
 • נהיגה בין 26 – 40 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 750 שקלים, בתוספת 8 נקודות.
 • נהיגה בין 41 – 50 קמ"ש מעל המותר, קנס בגובה 1,500 שקלים בתוספת 10 נקודות.
 • נהיגה של 51 קמ"ש ומעלה – הזמנה למשפט, פסילה מנהלית של קצין לתקופה של עד 30 יום (בהתאם לשיקול דעתו של הקצין), בתוספת 10 נקודות.

 

יוער, כי בכל פעם שניתן דו"ח בגין מהירות מופרזת (גם כאשר מדובר בחומרה מופחתת ובקנס נמוך יחסית), ניתן לבקש להמיר את הודעת הקנס ל"ברירת משפט" ולהישפט בפני בית המשפט לתעבורה.

 

עבירת תלת"ן/ "תיקים אדומים"

זהו כינוי לתיקים בעלי חומרה יתרה, כאשר אדם נתפס נוהג במהירות ברף גבוה במיוחד. תיקים אלו יופנו לשיפוט מהיר בפני בית המשפט והמשטרה תבקש בהם פסילת הרישיון עד תום הליכים, ופסילת רישיון לתקופה משמעותית.

עוד נקבע, כי אם אדם נתפס נוהג במהירות כפולה מזו המותרת בחוק, המשטרה תחמיר איתו בכך שתבקש חודשי פסילה ארוכים. בנוסף, אדם שנתפס נוהג מעל 195 קמ"ש, מדיניות התביעות המשטרתיות היא לבקש כי יוטל עליו מאסר בפועל.

יש לזכור, כי נהג שצבר למעלה מ-12 נקודות חשוף לסנקציות שונות, ביניהן הדרישה להתייצב בקורס נהיגה מונעת. נהג שצבר מעל 36 נקודות, תהא פסילה אוטומטית של רישיונו למשך 90 יום.

במקרים החמורים, בהם יוגשו כתב אישום כנגד נהג, כך שהם יידונו בפני בית המשפט,  נהגים חשופים לעונשים משמעותיים וחמורים יותר מהסתפקות בקנס ובנקודות – דוגמת עונשי פסילת הרישיון על תנאי, קנסות גבוהים, התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירות תנועה נוספות, ובנסיבות חריגות אפילו מאסר על תנאי או מאסר בפועל. במרבית המקרים, רשויות התביעה יבקשו לכל הפחות להטיל על הנהג תקופת פסילה ארוכה ומשמעותית (לעיתים אף פסילה לשנים ארוכות) באופן שיכול לפגוע באופן חריף באיכות החיים ובפרנסה של אותו נהג. במקרים בהם נהג נתפס במהירות גבוהה במיוחד, התביעה המשטרתית לא תהסס אף לבקש הטלה של מאסר בפועל על נאשמים, שלטעמה מהווים סכנה חמורה לציבור הנהגים והלכי הרגל.

עם זאת ראוי לציין, שהעונש הסופי שיוטל על ידי בית המשפט יהיה תלוי במגוון של גורמים: חומרת העבירה, סוג הכביש בו נתפס, עברו התעבורתי של הנהג, משך הזמן שיש לנהג רישיון, השאלה האם הנהג תלוי לפרנסתו ברישיון ועוד. במקרה שהוגש נגדכם כתב אישום, ככל הנראה מדובר באישום חמור, המצדיק היוועצות וייצוג על ידי עורך דין המתמחה בתחום התעבורה.

 

האם כדאי לשלם את הקנס או להישפט בבית המשפט?

כפי שנכתב לעיל, ניתן לבקש להישפט בבית משפט גם בעבירת קנס קלה, כזו שלא הוגש בה כתב אישום. כאש מדובר בעבירה של נהיגה בעבירה על נהיגה במהירות מופרזת בנסיבת יחסית חמורות (קנס גבוה, מספר נקודות רב), כדאי להתייעץ עם עורך דין טרם שמחליטים האם לשלם את הקנס (קרי, להודות באשמה) או לבקש להישפט בבית משפט (כלומר, לכפור באשמה). הדבר תלוי בנסיבות מרובות, ביניהן בגובה המהירות הנמדדת ומכשיר המדידה בו נעשה שימוש (שיעיד על היכולת להילחם בו).

 

מדוע מומלץ להיוועץ בעורך דין?

במריבת המקרים, אין צורך להיוועץ בעורך דין בגין הודעת קנס "פשוטה". עם זאת, במידה ומדובר בהאשמה חמורה, או שמא אתם משוכנעים שהואשמתם בנהיגה במהירות גבוהה לשווא, מומלץ להיוועץ העורך דין עם ניסיון בתחום. בכל הנוגע למצלמות האכיפה, עורך דין מומחה יידע לבדוק אם הבדיקות הנדרשות נעשו כראוי ואם התיעוד המהירות בעזרת המצלמה נעשה כנדרש על פי חוק ועל פי פסיקת בתי המשפט. ישנם מצבים רבים בהם ניתן לפעול לביטול הקנס, כך למשל, כאשר אין וודאות לגבי הרכב המצולם. בנוסף, כאשר התוצאות הן תוצאה של צילום לייזר או מכשיר דבורה, יש יכולת לערער על אמינות המדידה או להצביע על פגמים בעבודת המשטרה, באופן שיכול להוביל לעיתים לביטול הדו"ח. כפי שנראה, עורך דין מנוסה יכול בעזרת הידע המקצועי והניסיון המרובה, להוביל במקרים מסוימים להגעה להסדרי טיעון מקלים עם הנהגים ובמקרים מסוימים אף להביא לביטול הקנס כולו.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן