נהיגה במהירות מופרזת – נהג חדש

המאמר הבא ידון בעבירה של נהיגה מעל המהירות המותרת בדגש על ציבור ה"נהגים החדשים".

במאמר נסקור את המהירויות המותרות בחוק בהתאם לסוגי הכבישים השונים, אופן מדידת מהירותו של הרכב באמצעות המצלמות השונות, תהא התייחסות לעונש הצפויים לנהג שיעבור עבירה זו, בדגש על נהג חדש שביצעו עבירה כאמור ולבסוף נציג את האפשרויות העומדות בפני הנהג – בחירה בתשלום הקנס או בברירת משפט.

מבין עבירות התעבורה הקיימות, אין ספק כי עבירה של נהיגה מעל המהירות המותרת היא אחת מהעבירות היותר נפוצות בישראל. חרף זאת, עבירה זו נתפסת ברמת חומרה גבוהה, על ידי בתי המשפט והמשטרה כאחד, מכיוון שמחקרים רבים מעידים על כך שמהירות מופרזת עלולה להגביר סיכויים להתרחשות תאונת דרכים בכלל וקטלניות בפרט.

יצוין, כי המחוקק בחר להחמיר אף יותר עם קהל ה"נהגים החדשים", שהם נהגים חסרי ניסיון באופן יחסי ובעלי ביטחון עצמי גבוה יתר על המידה. עוד עולה מנתונים, כי מהירות מופזת אצל נהגים צעירים נחשבת כגורם המעורב בשליש מכלל התאונות הקטלניות, בהם היו מעורבים נהגים צעירים, שגילם עד 24. על כן, נראה שהענישה כלפיהם חמורה יותר משל נהג מנוסה שנוהג שנים רבות.

תחום זה, שמוסדר בתקנות התעבורה, עובר שינויים בתדירות גבוהה באופן יחסי, ועל כן יש להיות ערניים לשינויים המתרחשים מעת לעת. כך למשל, אנו רואים כי בשנת 2017 נעשתה החמרה מסוימת כלפי הנהגים, שבאה לידי ביטוי בהעלאת גובה הקנסות שהמחוקק הטיל על הנהגים.

 

מיהו נהג חדש?

סעיף 12א לפקודת התעבורה מגדיר מיהו נהג חדש: מי שניתן לו רישיון נהיגה וטרם היה בידו קודם רישיון נהיגה לכלי אחר (אופנוע, טרקטור), יהא מוגדר כנהג חדש למשך שנתיים מיום קבלת הרישיון.  עוד יצוין, כי בחודשים הראשונים לנהיגתו (נתון שמשתנה בתדירות גבוהה ועל כן לא ננקוב במספר החודשים המדויק) על הנהג לנסוע כאשר לצידו נהג מלווה, קרי נהג שגילו מעל 24 אשר יש לו רישיון לאותו סוג כלי רכב למעלה מחמש שנים, או לחילופין, שלוש שנים אם מלאו לו 30. נהג צעיר, הוא נהג עד גיל 24. נהג חדש עד גיל 12 מורשה להסיע שני אנשים בלבד במשך כל התקופה, למעט אם נמצא עמו מלווה.

בהמשך סעיף 12א, קובעת הפקודה כי נהג חדש שעבר עבירה המנויה בתוספת השלישית (שם מצוינת בין היתר עבירה של נהיגה במהירות מופרזת), יחולו עליו הגבלות ועונשים נוספים, בעקבות היותו נהג חדש, כפי שיוסבר בהמשך מסמך זה. ראשית, נתחיל מלהכיר את הנושא של נהיגה במהירות מופרזת באופן כללי.

 

מה המהירות המקסימלית שמותר לי לנסוע בה?

קיימים מספר פרמטרים שונים שקובעים מהי המותרת המרבית המותרת לנסיעה לפי חוק: סוג הרכב (פרטי/ משא), סוג הכביש (מהיר/ בינעירוני/ עירוני), קיומם של תמרורי מהירות מיוחדים המונחים בקטע כביש מסוים (מוכר יותר כתמרור 426) והגבלות הקבועות ברישיון הרכב הספציפי. אין ספק כי כלל המידע הזה חשוב לציבור הנהגים, אך לשם הנוחות במאמר זה נתמקד רק במהירויות הרלוונטיות לרכב פרטי, שרלוונטי למירב ציבור הנהגים. למעוניינים, אין כל קושי למצוא את המהירויות המותר בתקנות התעבורה או ברחבי האינטרנט. להלן הפירוט לעניין רכב פרטי:

 • דרך עירונית, המהירות המקסימלית המותרת, עומדת על 50 קמ"ש.
 • דרך בינעירונית ללא הפרדה, המהירות המקסימלית עומדת על 80 קמ"ש.
 • דרך בינעירונית שיש בה גדר הפרדה, המהירות המקסימלית עומדת על 90 קמ"ש.
 • כביש מהיר, המהירות המקסימלית עומדת על 110 קמ"ש.

חרף זאת, ניתן למצוא מקטעי כביש רבים בהם אנחנו נדרשים להיות ערניים ולציית להוראות התמרור המיוחד (תמרור 426), שקובע מהירות מקסימלית שונה מזו הקבועה בחוק ומוכרת לציבור הנהגים. לעניין זה יוער, כי התמרור הייחודי הזה יכול לקבוע מהירות גבוהה או נמוכה מזו המותרת, זאת בהתאם לתנאי השטח (למשל, בכביש בינעירוני שיש בו גדר הפרדה, אך יש בו עיקולים משמעותיים, יכול המחוקק להוריד את המהירות המותרת באופן משמעותי, כדי להקטין את הסיכון הנובע מהעיקולים).

נזכיר שנית, כי נתונים אלו משתנים מעת לעת ואל לנו להיות מופתעים מכך.

 

איך נעשית מדידת המהירות?

תחום המצלמות והמדידות הינו תחום מורכב ומעניין, אך במאמר זה לא נתמקד בו. כן ראוי לדעת, כי מכיוון שמדובר במכשירים אלקטרוניים שחייבים לדייק ולהיות אמינים מאוד, ישנן בדיקות ותנאים מסוימים שנדרש לעמוד בהם כדי להבטיח את אמינותן ואת תקינותם. למשל, ביצוע כיול תקופתי, הקפדה על תנאים מסוימים בשטח ועוד.

למרות זאת, שווה להכיר ולו במעט את האפשרויות השונות העומדות בפני המשטרה, כאשר ככלל המצלמות נחלקות לשני סוגים. ראשית ישנם המכשירים הנייחים, אותם קופסאות כתומות המוכרות לנו וממוקמות במקום קבוע בכביש. בנוסף לאלו, ישנים מכשירים ניידים אותם נושאים השוטרים בידיים או מותקנים בניידת המשטרה.

בין המכשירים הללו יש למשל: מד מבירות אלקטרוני המיועד לרכב מולטי נובה (בקיצור ממא"ל), מכשיר דבורה ומד מהירות לייזר (בקיצור ממל"ז). במכשירים הללו, כאשר שוטר המהירות נקלטת באמצעות המצלמה הניידת, כדי להטיל קנס על הנהג חייב להיות מפגש פיזי בין הנהג לשוטר ובמעמד זה תינתן הודעת הקנס. כאשר אנו מדברים על מצלמות נייחות, הודעת הקנס תישלח בדואר ישירות לבעל הרכב הרשום.

 

 מה ענישה הצפויה לנהג חדש ולנהג ותיק שנסעו במהירות גבוהה מהמותר?

יצוין כי הענישה הבסיסית, בדמות גובה הקנס ומספר הנקודות שינתנו בגין עבירה של מהירות מופרזת זהה לנהג חדש ולנהג רגיל. עם זאת, ישנם מספר מקומות בהן ישנה החמרה משמעותית על הנהג החדש, כפי שיוסבר להלן.

ככלל הענישה מורכבת משלושה סוגי עונשים שניתן להטיל על הנהגים: קנסות כספיים, צבירת נקודות ושלילת רישיון הנהיגה. העונש תלוי בגובה המהירות שנתפס בה הנהג (מעל המהירות המותרת) ובהתאם לסוג הכביש בו הנהג נתפס.

שוב יוזכר, מדובר בנתונים במשתנים מעת לעת, כאשר השינוי המשמעותי האחרון נכון לכתיבת שורות אלה נעשה בשנת 2017, כאשר המחוקק העלה את גובה הקנסות המוטלים על נהגים.

 

פירוט העונש בהתאם לסוג הכביש והמהירות

בדרך עירונית

 • נהיגה במהירות עד 20 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 250 שקלים, ללא נקודות.
 • נהיגה במהירות שבין 21 – 30 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 750 שקלים, בתוספת 8 נקודות.
 • נהיגה במהירות שבין 31 – 40 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 1,500 שקלים בתוספת 10 נקודות.
 • נהיגה במהירות של 41 קמ"ש ומעלה – תינתן אוטומטית הזמנה למשפט, ותיתכן פסילה מנהלית של קצין לתקופה של עד 30 יום (בהתאם לשיקול דעתו של הקצין). עוד, בתוספת 10 נקודות.

 

בדרך בין עירונית

 • נהיגה במהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 250 שקלים, ללא נקודות.
 • נהיגה במהירות שבין 26 – 40 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 750 שקלים, בתוספת 8 נקודות.
 • נהיגה במהירות שבין 41 – 50 קמ"ש מעל המותר, יינתן קנס בגובה 1,500 שקלים בתוספת 10 נקודות.
 • נהיגה במהירות של 51 קמ"ש ומעלה – תינתן אוטומטית הזמנה למשפט, ותיתכן פסילה מנהלית של קצין לתקופה של עד 30 יום (בהתאם לשיקול דעתו של הקצין). עוד, בתוספת 10 נקודות.

אמנם, במרבית המקרים תינתן לנהג רק הודעת קנס, אך חשוב לדעת שגם במקרים הללו ניתן לבקש להמיר את הודעת הקנס ולהישפט בפני בית המשפט לתעבורה. כאשר לטעמכם מדובר בקנס שגוי או כי יש בו קושי אחר, שווה לשקול להיוועץ עם עורך דין ולשכור את שירותיו.

במקרים חמורים יותר, למשל כאשר נעברו גם עבירות נלוות או שמדובר בעבריין חוזר, ייתכן ויוגשו כתבי אישום כנגד נהגים, שידונו בבית המשפט לתעבורה. במצבים הללו, נהגים חשופים לעונשים חמורים משמעותית מאשר במצב שבו הוטל עליהם קנס בלבד. כך, ניתן להטיל על נהגים התחייבויות כספיות להימנע מביצוע עבירה, פסילת הרישיון על תנאי, ואפילו מאסר על תנאי או מאסר בפועל במקרים החמורים במיוחד.

אין ספק כי במקרים הללו התביעה תבקש להשית פסילת רישיון הנהג לתקופה משמעותית. העונש הסופי ייקבע בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ויהיה תלוי במגוון גורמים שונים: ביניהם, העבירות המיוחסות לנהג, חומרתן, הכביש בו נתפס הנהג, עברו תעבורתי, משך הזמן בו לנהג ישי רישיון (כאשר מחמירים עם נהגים חדשים).

 

ענישה ייחודיות לנהגים החדשים

במידה וניתנה הודעת קנס נגד נהג חדש בגין עבירה של מהירות מופרזת, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס או עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו (תקופה שיוזכר עומדת על שנתיים).  בדומה, במידה והוגש כתב אישום בגין נהג חדש בגין עבירה של נהגיה במהירות מופרזת, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום.

אם הליכים בעניינו של נאשם הסתיימו בלא הרשעה, הוא יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית (שנתיים) או בסיום ההליכים המשפטיים, המאוחר ביניהם. אם הנהג הורשע בסיום ההליך המשפטי, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות, אך זאת רק אחרי שעבר טסט ותיאוריה.

מכאן אנו רואים, כי ההשלכות הנוגעות לנהג חדש הן משמעותיות מאוד ויוביל להארכת תקופת ה"נהג החדש", על כל ההגבלות הכרוכות בכך.

 

ענישה חמורה גם מצד בתי המשפט

עוד יצוין,  כי בתי המשפט רואים עבירות של נהגים חדשים בחומרה רבה. כך, במידה והוגש כתב אישום כנגד נהג חדש, בתי המשפט ייטו להחמיר עם הנהגים החדשים, על מנת להתריע ולחנך.

במצבים כאלו, סביר מאוד שבתי המשפט יטילו לצד הקנס שלילת רישיון לתקופה לא מבוטלת. לעניין זה ראוי להכיר כי נהג חדש שרישיונו נשלל לשלושה חודשים ומעלה יידרש לעבור מבחן תיאוריה טסט פעם נוספת, על מנת לחדש את רישיון הנהיגה.

 

האם כדאי להישפט בפני בית משפט או לשלם הודעת קנס?

במרבית המקרים, כאשר מדובר בהודעת קנס שהנהג מודה בה, הנתיב המומלץ הוא פשוט לשלם את הקנס האמור (כלומר, להודות באשמה). עם זאת, במידה וניתנה לכם הודעת קנס אך אתם חשים שזו ניתנה שלא בצדק, ניתן לבקש להישפט בבית המשפט לתעבורה (לכפור באשמה). במצב שכזה, כדאי להיוועץ או להיות מיוצגים על ידי עורך דין מתחום התעבורה שיוכל לסייע לכם.

 

מדוע מומלץ להיוועץ העורך דין?

אמנם, במרבית המקרים מסוג זה אין צורך להיוועץ בעורך דין, כאשר מדובר בהודעת קנס בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. חרף זאת, כאשר אתם מוצאים עצמכם מואשמים בהאשמה חמורה, או עומדים בפני תיק כי לתחושתכם הצדק נפגע ואתם לא אשמים במה שמייחס כתב האישום, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתנסה בתחום.

עורך דין מנוסה יכול להביא למזעור משמעותי של הנזקים, באמצעות איתור כשלים ראייתיים. הדבר יוכל להוביל להסדרי טעון מקלים ולעיתים נדירות גם לביטול כתבי אישום או זיכוי.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן