נסיעה באין כניסה

נסיעה באין כניסה הינה עבירת תנועה לכל דבר ועניין, אשר בגינה יקבל נהג שעבר עליה קנס ונקודות. מדובר בעבירת תנועה מסוכנת אשר יכולה לסכן חיים ולגרום נזק לרכוש. עם זאת, קבלת דו"ח תנועה איננו גזירה משמיים, ובאמצעות ייעוץ מקצועי מתאים, ניתן לסייע ולהגיע לכדי סגירת האישום נגדו.

נסיעה באין כניסה מהי?

נסיעה באין כניסה היא כל מקרה בו נהג נכנס לדרך שבכניסה אליה עמד תמרור המורה על איסור כניסה מכיוון זה. למעשה, נסיעה באין כניסה הינה עבירת תנועה בדרגת חומרה בינונית, כאשר אינה בין עבירות התנועה הקלות יותר במדרג, כמו נסיעה ללא אורות כנדרש; אך גם לא נמצאת בין עבירות התנועה הקשות יותר כמו נהיגה בשכרות וכו'.

 

מהו העונש על מעבר באין כניסה?

נסיעה באין כניסה תזקוף לחובת הנהג שביצע את העבירה קנס בגובה 500 ש"ח ו – 6 נקודות. כפי שנאמר קודם לכן, העונש על עבירה זו, נחשב לעונש בינוני במדרג עבירות התנועה, אך אין זה אומר שעבירה זו אינה מסוכנת או שיש להתייחס אליה בשוויון נפש.

6 נקודות הינה כמות רבה של נקודות, אשר יכולות לסכן את רישיון הנהיגה שלכם. שיטת הניקוד מטרתה להרתיע נהגים מלבצע עבירות תנועה ולטפל ולבצע מעקב אחר עברייני תנועה חוזרים. קרי, שבאופן מצטבר, 6 נקודות יכולות להטות את הכף, כך שיצטרך הנהג לבצע אמצעי תיקון כדי לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

ביניהם, זימון לביצוע בדיקות רפואיות במרכז הרפואי לבטיחות בדרכים – המרב"ד, ביצוע מבחן מעשי – טסט, ביצוע מבחן עיוני – תאוריה. כמו כן, קיים הסיכון כי יישלל רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 9 חודשים כאשר יצבור 72 נקודות לחובתו.

 

איסור כניסה לכלי רכב שונים

כמו כן, התוספת השישית ותקנה 22(א) לתקנות התעבורה מגדירות במפורש כי איסורי כניסה לרכב שונים יחייבו גם הם את הנהג שחטא להם. בין התמרורים האמורים בתוספת לתקנות ניתן למצוא את הבאים:

תמרור איסור כניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו גלגלי. תמרור ב- 12.
תמרור תנועה, בצורת עיגול אדום במסגרת ורקע לבן בתוכו. על הרקע הלבן אייקון של רכב בצבע שחור. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו - גלגלי

תמרור איסור כניסה לאופנוע, תמרור ב – 13.
תמרור תנועה בצורת עיגול. המסגרת בצבע אדום. הרקע בתוכו לבן. על הרקע אייקון של רוכב אופנוע בצבע שחור. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לאופנוע

תמרור איסור כניסה לכל רכב שהוא רכב מנועי, תמרור ב – 14.
תמרור תנועה בצורת עיגול. המסגרת בצבע אדום. הרגע בתוכו לבן. על הרקע אייקון שחור אחד של רכב השני של רוכב אופנוע. המורה על: אסורה הכניסה לכל רכב מנועי

תמרור איסור כניסה לכל רכב מנועי שהינו רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר ביחידות משקל של טונות, עולה על המשקל המקסימלי הרשום בתמרור. תמרור ב – 15.
תמרור תנועה בצורת עיגול. המסגרת בצבע אדום. הרקע בתוכו לבן. על הרקע אייקון שחור של משאית והספרה 8. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרושם בתמרור

תמרור איסור כניסה לרכב שרוחבו עולה על מספר המטרים המוגדר בתמרור. יחד עם זאת, יש לציין כי רכב אשר גורר עימו מטען, יתחשבו או ברוחבו של הרכב או ברוחבו של המטען – הרחב מבניהם. תמרור ב – 17.
תמרור תנועה בצורת עיגול. המסגרת בצבע אדום. הרקע בתוכו לבן. על הרקע שני משוללים שחורים אחד מצד ימין והשני מצד שמאל. הנראה שמצביעים למרכז התמרור. על הספרה 2.1. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב שרחבו - כולל המטען - עולה על מספר המטירם הרשום בתמרור

תמרור איסור כניסה לרכב שגובהו עולה על מספר המטרים המוגדר בתמרור. עם זאת, חשוב מאוד לשים לב כי רכב שגורר עימו מטען, יתחשבו לעניין זה, בגובהו של הרכב או בגובהו של המטען – לפי הגבוה מבניהם. תמרור ב – 18.
תמרור בצורת עיגול. מסגרת בצבע אדום. רקע בתוכו לבן. על הרקע הלבן שני משולשים האחד למעלה השני למטה. נראה שמצביעים למרכזו של התמרור. על הספרות 4.6. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב שגבהו - כולל המטען - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור

תמרור איסור כניסה לרכב שמשקלו הכולל המותר ביחידות משקל של טונות, עולה על זה הרשום בתמרור. בשונה מתמרור ב – 15, תמרור זה אוסר כניסה לכל הרכבים שאינם מתאימים לאמור בתמרור מבחינת המשקל. תמרור ב – 16.
תמרור תנועה בצורת עיגול. התמרור בצבע בעל מסרת בצבע אדום. בתוכו רקע לבן. על הרקע הספרה 6 בגדול ובצבע שחור. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור

תמרור איסור כניסה לרכב עבודה ו\או טרקטור. תמרור ב – 60.
תמרור תנועה בצורה עיגול. התמרור בעל מסגרת אדומה. בתוכו רקע לבן. על הרקע אייקון שחור של טרקטור. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור

תמרור איסור כניסה לרכב שמוביל חומר מסוכן אשר חייב בסימון על פי הדין. יחד עם זאת, לקטגוריה זו, לא יכנסו רכבים אשר מובילים אספקת דלג וגז. תמרור ב – 68.
תמרור תנועה עגול בעל מסגרת אדומה. בתוכו רקע לבן. על הרקע אייקון אדום של אחוריים של משאית. התמרור מורה על: אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז

טיפול במקרה של קבלת דו"ח תנועה בגין נסיעה באין כניסה

כמו רוב דו"חות התנועה שהינם מסוג "ברירת משפט" – כלומר, דו"חות תנועה שמשפט אינו מוגדר כחובה לגביהם, ואילו לנהג קיימת האפשרות לבקש להישפט, גם בקבלת דו"ח תנועה בגין נסיעה באין כניסה, יכול הנהג לבחור ב3 דרכים שונות.

 

תשלום הקנס

האופציה הקלה ביותר, אך לא זו שבהכרח מיטיבה ביותר עם הנהג. הנהג שמואשם בנסיעה באין כניסה ישלם את הקנס האמור בדו"ח, ויקבל את 6 הנקודות שנרשמו לו בגין העבירה שביצע. חשוב לדעת כי תשלום הקנס כמוהו כהודאה בעבירת התנועה – לאחר תשלום הקנס, לא ניתן יהיה לבקש להישפט ו\או לערער על דו"ח התנועה.

 

הגשת בקשה לביטול דו"ח התנועה

הנהג שמואשם במעבר באין כניסה , תוך 30 ימים ממועד המצאת הדו"ח המקורי, להגיש למרכז פניות נהגים בקשה לביטול דו"ח התנועה. על הנהג לצרף לבקשה את תצלום הדו"ח וממצאים עובדתיים שבאמצעותם ניתן יהיה לבסס את טענותיו המבקשות את ביטול הדו"ח.

כמו כן, יכול הנהג, באמצעות פניה למרכז הנהגים, לבקש להמיר את הדו"ח באזהרה ככל שהינם בעלי ותק וללא הרשעות ב10 השנים האחרונות. בנוסף, ניתן לבקש המרה באזהרה במקום העבירה כאשר לנהג ותק של לפחות 7 שנים וללא הרשעות ב5 השנים האחרונות.

 

בקשה להישפט

אדם שקיבל קנס על מעבר באין כניסה, שהינה עבירה מסוג – "ברירת קנס", יכול להגיש בקשה להישפט בבית המשפט לתעבורה. את הבקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום מיום המצאת דו"ח התנועה. לפני שנוקטים באפיק זה, חשוב לוודא כי אכן יש לכם עובדות סבירות אשר עשויות להוכיח את חפותכם.

במידה ובמקום לא היו עדים שיכולים להעיד לטובתכם, או שצולמתם באופן ברור עוברים באין בכניסה, או במקרים בהם הודיתם בפני השוטר על ביצוע המעבר באין כניסה – יתכן ולא יהיה כדאי ושקול מבחינתכם להגיש בקשה להישפט בבית המשפט.

יחד עם זאת, אם הינכם חושבים כי נעשה לכם עוול ואכן עומדות לזכותכם עובדות אשר עשויות להוכיח את חפותכם, כדאי לשקול את אפיק הבקשה להישפט בבית המשפט, שכן כך ניתן יהיה לשמור על רישיון הנהיגה שלכם במידה וקיימות לחובתכם נקודות קודמות.

שימו לב, במידה ועומדת כנגדכם היסטוריה רוויה בעבירות תנועה, או כי כבר הורשעתם בעבירת תנועה מסוג מעבר באין כניסה; בהינתן הרשעה, יתכן וגזר הדין יהיה חמור באופן משמעותי ביחס לעונש המקורי שהוצע בדו"ח התנועה.

 

ייעוץ וייצוג על ידי עורך דין תעבורה

רישיון הנהיגה שלכם חשוב מאוד, אמנם מעבר באין כניסה אינו מהווה עבירה בעלת כמות נקודות עצומה, אך באופן מצטבר, יכול להיות שתטה את הכף ותסכן את רישיון הנהיגה שלכם. אל תהססו לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה שיוכל להציע לכם ייעוץ וייצוג משפטי אשר יוכל לסייע לכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם. פנו עכשיו למשרד עורכי דין תעבורה ינובסקי – טייב.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
תאונות דרכים

כמות תאונות הדרכים בישראל גבוהה ביחס לאוכלוסייתה. תאונת דרכים

נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן