נהיגה נגד כיוון התנועה

מאמר זה יעסוק בעבירת התעבורה של נהיגה נגד כיוון התנועה, כפי שזו קבועה בתקנות התעבורה. המאמר יסביר מה קובעת התקנה ומהם התנאים הנדרשים בחוק על מנת שתתקיים. בהמשך המאמר יוצגו האפשרויות העומדות בפני אדם שנשלחה לו הודעת קנס, דוגמאות למצבים בהם בית המשפט ישקול לזכות או להקל עם נהג והענישה הצפויה בגין ביצוע עבירה זו.

עבירה של נהיגה ברכב בניגוד לכיוון התנועה איננה מן העבירות הנפוצות. עם זאת, ניתן לראות מצבים בהם נהגים, מנוסים וחדשים כאחד, מתבלבלים לעיתים ובהיסח הדעת פונים לכביש חד סטרי עירוני וצר, בניגוד לכיוון התנועה. לצד זאת, ניתן לראות מצבים חמורים יותר בהם נהגים נוסעים בכביש בין עירוני או בכביש מהיר, בניגוד לכיוון התנועה, דבר המהווה סכנה איומה לנהגים ולהולכי הרגל הסובבים ויכול להביא לתאונות קטלניות. למרות הסכנה הטמונה, המחוקק קבע עונש יחסית קל לעבירה זו, בדמות קנס כספי בגובה 500 שקלים והטלת 6 נקודות לרישום התעבורתי.

תקנה 37 לתקנות התעבורה היא שמסדירה את האיסור בחוק והיא קובעת במפורש, כי אסור לנהוג בכל קטע של כביש חד סטרי בכיוון הפוך לזה המותר באותו כביש. על מנת שעבירה זו תתקיים, החוק דורש 3 תנאים מצטברים: הראשון, כי הנהג נתפס נוהג על כביש – קרי, אם מדובר בדרך עפר, שוליים או כל דרך אחרת שאיננה מהווה כביש, לא התמלא התנאי. התנאי השני, דורש כי מדובר יהיה בכביש חד סטרי: "כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד", כלומר, התקנה לא עוסקת במצב שבו אדם נהג בנתיב הנגדי בכביש דו סטרי. התנאי השלישי, קובע כי אסור לנסוע נגד כיוון התנועה. עינינו הרואות, רק במידה ושלושת התנאים הללו התמלאו, הנהג עבר עבירה.

 

ענישה צפויה

כפי שנכתב לעיל, בגין עבירה זו יוטל על נהג קנס של 500 שקלים ו-6 נקודות במרשם התעבורתי. עם זאת, ישנם מצבים בהם עבירה זו משולבת עם עבירות נוספות, באופן שיכול להוביל אף להגשת כתב אישום בבית המשפט לתעבורה. ככל שזה המצב, הרי שמדובר בעבירות חמורות משמעותית ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין שמתמחה בדיני תעבורה.

כאשר עבירה זו מוגשת במסגרת כתב אישום ובו הוא מואשם עבירות נוספות, הרי שהנהג חשוף לעונשים חמורים בהרבה מאלו שיוטלו עליו בגין העבירה הבודדת. במצב דברים זה, נהג יכול להיות חשוף  למשל לשלילת רישיונו בפועל או על תנאי, לתשלום התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה ובמקרים חמורים אף הטלת מאסר בפועל או מאסר על תנאי. התוצאה הסופית תלויה במכלול העבירות בהם הורשע הנאשם, בעברו התעבורתי, השנים שהוא בעל רישיון, נסיבות האירוע וחומרתן וגורמים נוספים.

 

האם אפשר והאם כדאי להישפט בפני בית המשפט?

בדומה לכלל עבירות התעבורה הקלות, בעבירה מסוג זה יקבל הנהג הודעת קנס ולא יוגש כנגדו כתב אישום (כאשר מדובר בעבירה זו בלבד). עם זאת, נהג יכול לבקש להישפט בפני בית המשפט לתעבורה ככל שיחפוץ בכך. מתי הדבר מומלץ? ככלל, כאשר מדובר בנהג שאין לו עבר תעבורתי מכביד והוא מודה שביצע את העבירה, אין כל מניעה מתשלום הקנס וכך לשים עניין זה מאחוריכם. עם זאת, ישנם שני מצבים עיקריים בהם כדאי לשקול להישפט: הראשון, כאשר הנהג סבור שאין הוא אשם בעבירה שיוחסה לו והוא מעוניין להוכיח את חפותו בפני בית המשפט. המצב השני, הוא כאשר לנהג יש לחובתו מספר רב של נקודות ברישום התעבורתי, כך שצבירת נקודות נוספות עלולה לפגוע בו באופן משמעותי (למשל, הדבר יחייב אותו לעבור קורס נהיגה מונעת או יוביל לשלילת רישיון אוטומטית). באחד מן המצבים הללו, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני תעבורה, אשר יעבור על חומר הראיות ביסודיות ובקפידה, וימליץ כיצד ראוי לנהוג לאור ניסיונו.

לעניין זה יש לשים לב, כי ככל שנהג נשפט בפני בית המשפט ובית המשפט ימצא אותו אשם, בית המשפט מורשה להטיל על הנאשם עונש חמור מזה הנקוב לעיל, גם אם אין הדבר נפוץ. בית המשפט לא יוכל להחמיר את מספר הנקודות שיוטלו על הנאשם, אך יוכל להטיל קנס גבוה יותר ואף לשלול את רישיון הנהיגה בפועל או על תנאי. על כן, אין להחליט בפזיזות האם כדאי להישפט.

 

זיכויים מעבירה של נהיגה נגד כיוון התנועה

במידה ונהג רוצה להוכיח את חפותו, הוא יכול לבקש להישפט בפני בית המשפט, כפי שצוין לעיל. בית המשפט, אם השתכנע בטענות ההגנה, יכול לזכות את הנהג מהעבירה, או להמליץ לתביעה לחזור בה מכתב האישום מכיוון שלטעמו תנאי העבירה לא התקיימו. להלן כמה דוגמאות:

  • נהג נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לכאורה, כאשר נהג על דרך עפר צדדית. כפי שהוסבר, במצב דברים זה לא התמלא התנאי הראשון של נהיגה על כביש ועל כן בית המשפט יכול לזכות את הנאשם מביצוע העבירה.
  • נהג נוסע ברחוב קטן ומואשם בעבירה, אך טוען שלא יכול היה לדעת כי מדובר ברחוב חד סטרי, לאור העובדה של היה במקום שילוט המבהיר כי מדובר בכביש חד סטרי או שאין שילוט האוסר פנייה לרחוב, ועל כן לא היה באפשרותו לדעת כי הוא נוסע נגד כיוון התנועה. בית המשפט, אם ישוכנע מדבריו של הנהג, יכול לקבוע כי לאור המחסור בשילוט, יש לזכות את הנאשם.
  • נהג טוען כי הפרטים המצויים בדוח הפעולה שגוים ולא משקפים את מה שהתרחש בשטח. בית המשפט, לאחר שישמע את הנהג ואת השוטרים המעכבים יתרשם ויקבע האם יש צדק בדברי הנהג, ובהתאם למסקנותיו יקבע האם יש לזכותו.
  • ייעודו של רחוב השתנה בעת האחרונה, כך שנהג היה משוכנע כי הוא נוסע כנדרש לפי חוק. במצבים מסוימים, ייתכן ובית המשפט ישתכנע כי הנהג דובר אמת, ויבחר לזכות את הנאשם או להקל עליו.

מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין?

כפי שנראה מכל שהוצג לעיל, למרות שמדובר בעבירה פשוטה כביכול, ישנם מצבים בהם יש לנהג הנאשם טענות מהותיות של ממש ועל כן יש לשקול את שירותיו של עורך דין מתמחה. עורך דין שמתמחה בתחום, יוכל לאחר בחינת חומר הראיות לייעץ עליכם כיצד ראוי לפעול. עוד, ישנם מצבים רבים בהם ליקויים משמעותיים בחומר הראיות יכול להוביל לכך שהתביעה תחזור בה מהודעת הקנס או מכתב האישום. כך נראה, כי ישנם מצבים רבים בהם ניתן יהיה למזער נזקים באופן משמעותי וכך למנוע הכבדה מיותרת על הנהג ועל מהלך חייו. בתור עורכי דין המתמחים לנושא, אנו מכירים מקרוב בערכו הבלתי נדלה של רישיון הנהיגה ועל כן נפעל יחד עמכם על מנת להימנע ככל הניתן מתוצאות חמורות.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף
נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? ברכות! הנך נהג חדש במדינת ישראל.

עורכי דין מומלצים נוספים:

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן