הסדר חוב

הסדר חוב: השמש זורחת, הציפורים מצייצות וחשבון הבנק מעוקל. אנשים רבים וחברות מכל קצוות המשק עלולים למצוא את עצמם בוקר בהיר אחד במצוקה כלכלית או בעיות תקציב חמורות. בעיות אלה יוצרות "כדור שלג" שבו נצברים חובות כנגד גופים אחרים ההולך וגדל ככל שהמצוקה הכלכלית מחריפה, עד למצב שבו אין לגובי החוב כל ברירה אלא לפנות לערכאות המשפטיות והוצאה לפועל במטרה לגבות את חובם. פניות אלה הינן בעלות הגבלים נוקשים מאוד כלפי חייבים ומפעילות כנגדם סנקציות מתאימות המעוגנות בחוק לרבות עיקול חשבון הבנק ונכסים שונים, צווי עיכוב יציאה מהארץ, "חותמת שחורה" בבנק ישראל המגבילה אפשרות לקחת הלוואות או משכנתאות לעתיד הרחוק ודימוי שלילי בקרב חברות אשראי וביטוח, או גופים ואנשים נוספים.

הוכחת פירעון: "הנשק" של החייבים

כל חייב שנקלע ל"בור כלכלי" עמוק עומד בפני ארבע אפשרויות קיימות: איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים, פשיטת רגל או הגעה אל הסדר חוב.

הסדר חוב מבוסס למעשה על תהליך שבבסיסו קיימת הסכמה של שני הצדדים: הצד החייב והצד שחייבים לו (הנושה). הסכמה זו מתבצעת על ידי עריכת חוזה שבו בדרך כלל יופחת שיעור החוב הקיים והוא מתנהל מחוץ לבית המשפט, באותה הדרך שבה מתנהלים הסדרי טיעון בין הנאשם לתביעה המשטרתית. להבדיל מחדלות פירעון שבה מתרחש מצב שבו החובות וההתחייבויות עולים על יכולת לפרוע את החובב זכות כספים ומימוש נכסים, בהסדר החוב עדיין קיימת לחייב אפשרות להשתמש במועט שנותר לו כ"נשק" כדי להגיע להסכמות וברוב המקרים, גם אם הנושה יסרב להסכם, נוטה בית המשפט לקבוע כי יש לכפות עליו את ההסכם בכל מקרה.

הסדר חוב מתבצע על ניהול משא ומתן מול הבנק במטרה למציאת פתרון מידי לחוב הגדול שהצטבר. ככל שיוכיח החייב יכולת לפרוע יותר מחובו, כך שיעור החוב שלו בפועל יפחת. זוהי הסיבה שהסדרי חוב נחשבים מבחינה כספית לזולים ויעילים יותר מהאפשרויות האחרות ומכיוון שהוא מבוסס על מיקוח מול הנושים ולא מצריך הוצאות מיוחדות. החייב אמור לשאוף לקבל הטבה כמו הנחת מזומן, פריסת תשלומים, ריבית מופחתת וכו'. ניהול משא ומתן נכון יאפשר לבנק לבוא לקראת החייב וליצור מצב של הפחתת שיעור החוב, עם אפשרות למחיקת חובות כנגד מה שכבר ישולם במסגרת ההסכם.

 

הסדר חוב – למי זה מתאים

הליך של הסדר חוב מתאים לאנשים פרטיים וגם לחברות ותאגידים, כאשר בכוחו של ניהול התהליך למנוע הידרדרות כלכלית קשה יותר שתחייב את בית המשפט והוצאה לפועל להתערב. אנשים אלה מונעים בדרך כלל מהתנהלות כלכלית מרושלת ונוטים לאורח חיים פזרני או בלתי מחושב, אם כי במקרים מיוחדים הדבר נובע בעקבות נסיבות חיים פתאומיות ובלתי צפויות המסכנות את האדם או החברה ומעמידות אותו במצב זה.

נקיטת הליכי גבייה בעבור חייבים מתרחשת באופן הדרגתי ושיטתי: אנשים שמסיבות שונות אינם מצליחים לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם, יקבלו על כך התרעה מהנושא או בא כוחו בטרם יפעלו באמצעים החוקיים העומדים לרשותם. לכן עם קבלת ההתרעה ניתן ליצור קשר עם הנושה ולפעול לטובת הסדר החוב בצורה יעילה ביותר. אפשרויות ההסדר ישקפו לחייב את גודל הנזק ואת הזדקקותו לעורך דין מקצועי שישמש בשלב הבא כמתווך המקצועי להסכמות מולו. אם לא יצור החייב קשר עם הנושה ויסדיר את הנושא כבר משלב קבלת ההתרעה, חובו יתפח עוד ועוד בשל מאמצי הנושה לגבות את חובו (הגשת תביעה, פתיחת הליכי גבייה דרך הוצאה לפועל וכד'). כאשר נפתח תיק בהוצאה לפועל, החייב יקבל על כך אזהרה בטרם יינקטו כנגדו הליכי גבייה בדרכים שונות שיתבטאו בעיקולים ורישומים אזרחיים שייצברו לרעתו מכאן והלאה. לכן עליו יהיה להגיע לחקירה שבה תיבחן יכולת הפירעון שלו, במקרים רבים על ידי פריסת תשלומים שתקל עליו.

היכולת להגיע אל הסדר חוב מול הנושים הינה שרירה ואפשרית בכל אחד מהשלבים, כאשר עורכי הדין של שני הצדדים ייפגשו במטרה להגיע להסכמות ולייתר את הצורך של הנושה לנקוט בהליכי הגבייה. ככל שחתירה להסכמות תעלה על הפרק בשלב מוקדם יותר, היא תמנע נזקים כבדים מאוד בהמשך, אם כי ניתן לבצע הסדר חובות גם בשלבים מאוחרים יותר.

 

הסדר חובות בחברות ותאגידים

אם החייב הינו חברה מסוימת הנמצאת במצב של חוב לטובת חברה אחרת, ניתן להסכים על כך שהנושים יקבלו חלק מסוים מהון המניות בתמורה לביטול חלק יחסי של החוב או יתרת החוב כולו. עסקה זו המכונה "עסקת החלף בין חוב להון" מתרחשת בתאגידים גדולים שבהם המצוקה הכלכלית מתבטאת באופן שבו חובות החברה עולה על שווי נכסיה (כשם שמתרחש המצב של חדלות פירעון) וכך למעשה היא לא תצליח בכל מקרה לכסות את חובה. הנושים המבינים כי יתקשו לגבות את חובם, מציעים אלטרנטיבה שבה הם "ינגסו" בחלק בחברה – מהלך שגורם לדילול בעלי המניות המקוריים, לעתים עד מצב של דעיכתם המוחלטת כמו במקרה של חברת "יורוקום" או חברת "אי.די.בי" של נוחי דנקנר.

אפשרות נוספת שעומדת בפני חברות (וגם אנשים פרטיים מסוימים) היא לבצע פידיון של אגרות חוב (אג"ח) במחיר נמוך מערכן האמיתי. זהו מהלך המבוצע בדרך כלל במצב שבו בעל האג"ח מבין שיכולת ההחזר שלו מוגבלת מאוד ולכן הוא מוכן לספוג הפסד חלקי. בעבר כלכלנים רבים הציעו מהלכים דומים סביב משבר הסאב פריים ונפילת הבורסה בארה"ב בשנת 2008 כאשר המעטים שמיהרו לבצע אותם באמצעות עורכי דינם ניצלו מתופת כלכלית ממש.

 

"האם יכולים לעשות לי תספורת?"

כל אדם שנקלע לקושי פיננסי, נחשב כמי שנמצא כעת בדרך אל "תחילת הסוף" ולכן מאפשרת מערכת החקיקה בישראל לאפשר לו להשיב את חייו למסלולם התקין על ידי סדרת פעולות כלכליות שיתבצעו לטווח זמנים ארוך וכתוצאה מתכנון וחשיבה ראויים ואחראיים, לרבות טיפול עקבי מתאים בבעיה מכאן והלאה.

עד לפני מספר שנים, הייתה נהוגה שיטה מקבילה של מחיקת חובות או בעגה הציבורית: "תספורת". טייקונים ואיילי הון מהאלפיון העליון שנקלעו למשברים כלכליים בהיקפים של עשרות מיליארדים למעשה לא היו בעלי כושר החזר של הסכומים האדירים הללו, מה שגרם למדינה כנושה העיקרי להבין כי חלק גדול מאוד מהסכום לא יושב לה לעולם והיא "קיצצה" היטב בגובה התשלומים. כיום יכולים גם אנשים פרטיים להשתמש בשיטת התספורת. אנשים שנטלו הלוואות רבות, משכנתא או צברו חובות ודוחות ומצויים בחובות כבדים מאוד, יוכלו לנהל משא ומתן בנקאי בנוגע לחובם כדי ליצור מצב של הסדר נוח וכך למחוק חלק ניכר מהסכום הנוסף לתשלום. זוהי איננה מחיקת חוב, אלא מצב שבו החייב פורע את החלק שביכולתו לפרוע ותמורתו מקבל "דף חדש" ללא חובות נוספים.

 

קיבלתם הודעה על עיקול חשבון, זימון משפטי או התרעה מהוצאה לפועל? פנו אלינו מיד!

חייבים המעוניינים להגיע להסדר חוב חייבים לפעול במהירות רבה – בטרם יפנה הבנק להליכים משפטיים. עורך דין פלילי ינובסקי & טייב משמשים כמומחים ותיקים ומנוסים בתחום הסדרי חוב. משרדנו מיומן ועתיר ניסיון בניהול מו"מ מול מערכות בנקאיות, גופים וחברות מסחריות ובאמתחתנו כלים וכישורים רבים לניהול המו"מ באופן מסור, מושכל ורלוונטי, שלא ימשיך לגרוע ממצבכם הפיננסי וישרת את האינטרסים האישיים שלכם עד להשגת המטרה הרצויה.

*אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לקבלת ייעוץ מעורך דין
מידע נוסף

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין תעבורה, אשמח לקבל פרטים.
דילוג לתוכן