שפה
תפריט

מחיקת רישום פלילי

א' מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא תעודת יושר מהמשטרה.

אלא מה שכשהיה נער כבן 22, נפתח לו תיק במשטרה בגין מעורבות בקטטה, דבר שהוביל לכך שהוא בעל רישום פלילי המופיע בתעודת היושר שיוציא ועשוי לפגוע משמעותית ביכולתו לזכות במשרה.

האם במצב זה ניתן לפעול לכדי מחיקת רישום פלילי? האם א' יוכל על פי החוק לקבל את המשרה הנחשקת גם אם לא יפעל למען המחיקה? ומהן האפשרויות שהיו עומדות בפניו, אם היה חותר לכך כשהיה צעיר ופזיז שביצע מעשה שעליו התחרט מיד לאחר מעשה?

אזרחים רבים, ללא קשר למידותיהם האישיות, לאורח חייהם או נטייתם לפשיעה, מחזיקים ברישומים פליליים הפוגעים בסיכוי להתברג במשרות ועיסוקים המצריכים רישוי כמו:

חינוך, כוחות הביטחון, עבודה בבית חולים או בתחום הרוקחות, מקצועות הנהיגה והתעופה ומשרות בתחומי האבטחה, הסייבר והמחקר ועוד. נוסף על הסיכון שגורר האישום הפלילי הקיים לקבלת המשרה, מדובר גם בפגיעה בשמם הטוב של אזרחים אלה ועל פוטנציאל להתייחסות חברתית שונה ועוינת או חשדנית כלפיהם. הרישום הפלילי עשוי להופיע גם בעקבות חקירת עבר משטרתית, גם אם מעולם לא התבררה אשמה זו בבית המשפט.

כך למעשה, מאגר הרישומים הפליליים של המשטרה כולל בתוכו לא רק הרשעות משפטיות שהתקיימו, אלא גם תיקים סגורים שבהם התרחשה חקירה מסוימת והמשטרה או התביעה החליטו שלא להגיש בהם כתבי אישום.

האם ניתן להסיר רישום פלילי מתעודת יושר?

תעודת יושר היא פלט משטרתי אישי הניתן בחינם (בכל תחנת משטרה) לכל אזרח המבקש לעניין בתעודה שלו ולקבל ממנה העתק. בפלט זה מופיעות כל ההרשעות, העבירות והחקירות שהתקיימו מאז ומעולם וכן העונשים שניתנו מטעם בית המשפט על הרשעה בעבירות לרבות צווי מבחן, קנסות, מאסרים מותנים, אי הרשעה, פסקי דין מבתי דין צבאיים, תיקים פתוחים שעדיין לא הועברו לתביעה או הפרקליטות (מב"ד – ממתין לבירור דיו) וכן תיקים סגורים בציון עילת הסגירה. בתעודת יושר "נקייה" לא יופיע דבר פרט לעובדה כי "לא נמצאו רישומים".

חשוב להבדיל בין תיק סגור בעילת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור שעדיין מצוין בתעודת היושר, לבין תיק עבר שנסגר מחוסר אשמה ובמצב זה נמחק לחלוטין ממחשבי המשטרה.

בנוגע להתיישנות – אם ההרשעה התיישנה לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק, המידע בנוגע אליה יימסר רק לבעלי תפקידים ורשויות ספציפיים המוגדרים כרשאים לצפות במידע על פי חוק. כך למעשה מספקת ההתיישנות הגנה על האדם המורשע ומקנה לו את הזכות להחליט האם לגלות לגביה וכן למנוע מצב שבו ההרשעה נכנסת למכלול השיקולים של מי שהיה זכאי לקבל את המידע, אלמלא הייתה מתקיימת ההתיישנות.

מחיקת רישום פלילי בתום תקופת התיישנות העבירה

להלן תקופות ההתיישנות הקיימות בחוק:

עד שנת מאסר אחת – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. ההתיישנות לגבי קטינים חלה מיד עם מתן גזר הדין.

עד 3 שנות מאסר – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. התיישנות של 5 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

עד 5 שנות מאסר – התיישנות של 10 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

מעל 5 שנות מאסר – התיישנות של עד 15 שנים + תקופת העונש לבגירים. התיישנות של 10 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

רכיבי ענישה כמו מאסר מותנה, קנס, כתב התחייבות או פסילה – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש לבגירים. התיישנות של 3 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

במקרה של אי הרשעה – חלה התיישנות מיד עם מתן גזר הדין הן לבגירים והן לקטינים.

מהרגע שמסתיימת תקופת ההתיישנות על התיק, מתחילה תקופת המחיקה ובה המידע הפלילי בנוגע למקרה כבר איננו חשוף למרבית בעלי העניין, למעט מספר מצומצם מאוד של גורמים משטרתיים, צה"ליים או ממשלתיים, שב"כ, היועץ המשפטי לממשלה והוועדה לבחירת שופטים.

תקופת המחיקה עומדת על עשר שנים מהיום שבו נגמרת תקופת ההתיישנות. כך לדוגמה, אדם מסויים הורשע בעבירת אלימות שכללה מאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס, אזי העבירה עצמה תימחק מהמאגר הפלילי במשטרה כעבור 17 שנים מהיום שניתן גזר הדין. דהיינו, 7 שנות התיישנות ועוד 10 שנים המהוות את תקופת המחיקה.

במקרים הבאים תתאפשר מחיקה בזמן קצר יותר מהמקובל:

  • כאשר העבירה בוצעה בקרב קטין מתחת לגיל 14 – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר העבירה הינה מסוג עוון ובוצעה על ידי קטין בן 14-16 – 3 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר הוטל עונש הכולל פיקוח של קצין מבחן בלבד – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר ההליך הסתיים באי הרשעה אך ניתן עונש של ביצוע עבודות של"צ וכתב התחייבות – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר ההליך כלל מתן צו דרכי טיפול בקטין על פי ס' 26 לחוק הנוער – 5 שנים מיום פסק הדין.

מחיקת רישום פלילי על תיק משטרה סגור

גם כאשר התיק כולל עילת סגירה מפאת "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור", הוא עדיין מופיע ברישום המשטרתי וחשוף לעיני גופים ומוסדות שונים. מאחר ורק עילת סגירת תיקים המכונה "חוסר אשמה פלילית" נמחקת לחלוטין ולא מופיעה עוד ברישומי המטרה, יש לשנות את עילת הסגירה לכדי עילה זו, או להביא את התיק המשטרתי הפעיל/ הממתין לבדיקה לסגירה בעילה זו. הדבר ניתן לביצוע באמצעות מספר דרכים:

  1. פנייה בבקשה לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה פלילית – ניתן לפנות לקצין החקירות ביחידה שבה בוצעה החקירה או לתביעה. אם לא קיימות נגד החשוד ראיות או שאין בהן כל בסיס לחשד, יש לפנות לעורך דין פלילי שישגר בקשה שכזו באופן שלא יותיר רבב במסופי המשטרה. פנייה זו טומנת בחובה שני יתרונות, האחד שעוד טרם מגבש קצין החקירות המלצה ניתן לפנות אליו ולשכנע אותו לסוגר את התיק בעילה של חוסר אשמה, והשני הוא שעדיין נשמרת לך הזכות להגיש ערר וכך למעשה יש לך שתי הזדמנויות לסגירת התיק מחוסר אשמה.
  2. פנייה בבקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק משטרתי סגור לעילה של חוסר אשמה – במצבים שבהם לא קיימות ראיות או קיימות ראיות סותרות המשפיעות על כיוון אחר לחקירה, ניתן לפנות באמצעות עורך דין פלילי מומחה ובסיועו אל ראש האגף לחקירות ולמודיעין על מנת שהעילה תשתנה מ"חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" ל"היעדר אשמה פלילית" המובילה למחיקה מוחלטת.
  3. פנייה בבקשה לביטול רישום תיק משטרתי סגור – ניתן לפנות למדור מידע פלילי במטה המשטרה הארצי על מנת לבטל רישום תיק סגור. זהו סוג של "מסלול מנהלי" שבו המשטרה תבחן את הזמן שעבר מהמקרה שנחקר, מהות וחומרת העבירה, גיל החשוד ונסיבותיו האישיות, עבר פלילי נוסף ועוד.
  4. מחיקת הרשעה משפטית בהליך פלילי – אם יש צורך למחוק הרשעה שניתנה בבית המשפט, ניתן לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה. הנשיא הוא הסמכות שתבחן את מחיקת הרישום הקיים או את קיצור תקופת ההתיישנות על ההרשעה. בקשה זו תעבור תחילה את בדיקת המדור למחלקת חנינות במשרד המשפטים ותעבור לנשיא רק לאחר חתימה של שר המשפטים. בקשה זו צריכה להיות מוגשת מתוך ייעוץ, סיוע וליווי של עורך דין פלילי מומחה ומנוסה בלבד.
  5. בקשה לתיקון טעות ברישום הפלילי – טעויות טכניות ואנושיות ברישום הפלילי יכולות להתרחש ובמידה ונמצאה טעות שכזו בתדפיס הרישום הפלילי האישי, יש לפנות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. הבקשה צריכה להיות מנומקת ומוסברת היטב, מלווה במסמכים רלוונטיים המוכיחים את נפילת הטעות ומגובה בליווי וסיוע של עורך הדין. הבקשה תיבדק לעומק ובמידה ותיענה בחיוב, יש להגיע לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק האם עודכן הרישום, במקביל לבקשה ממדור המידע הפלילי לשלוח הודעת עדכון בדבר הטעות לכל גורם שקיבל את המידע המוטעה/ השגוי.

 

לעורכי דין שלנו ניסיון רב במחיקת רישום פלילי ואנו נשמח לייעץ ולעזור בכל עניין הקשור למחיקת רישום פלילי שלכם. ניתן להשאיר פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני עם עורכי דין 24/7 בטלפון 0547212327.

עורך דין בארי מיסקביץ' ועורך דין שי טייב
לקבלת ייעוץ מעורך דין
עשוי לעניין אותך
העונשים עבור עבירות הימורים

הקדמה כיצד החוק מתייחס לעבירת הימורים?​ מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי? קבלת טיפול למהמרים צור קשר התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר,

הסדר מותנה

אזרחים רבים במדינת ישראל אשר מואשמים בפלילים מופתעים לדעת כי הם קיבלו זימון להתייצב בחקירה להסדר מותנה דרך יחידת התביעות של משטרת ישראל. מרבית האנשים

בלוג

הבלוג המשפטי של משרד עו"ד פלילי מיסקביץ' & טייב

ייצוג בעבירות רצח

אנשים שואלים אותי על בסיס קבוע איך אני מעז. איך אני לא מתבייש. איך אני לא נבוך – לייצג רוצחים. מה שהם לא יודעים זה

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

איך יודעים שמצוטטים לטלפון

אחד מנושאי השיחה העיקריים כיום כמעט בכל מקום זוהי רמת הביטחון והפרטיות האישית שנמצאת בצומת דרכים. לא פעם אנו מגלים כי כמעט כל מילה שאנו

שימוש בטלפון בזמן רכיבה על קורקינט

בסיבוב קצר ברחובות תל אביב תוכלו לראות נהגי קורקינטים רבים שמשתמשים בטלפון בזמן הנהיגה, הנהגים הללו מעמידים את עצמם בסכנה משמעותית, שכן כל פקח או

עורך דין תעבורה

לרוב כאשר אנחנו חושבים על עורך דין תעבורה אנחנו חושבים עליו רק במקרים של עבירות תנועה עם מכונית או אופנוע, אולם בשנים האחרונות ועם עליית

מחיקת רישום פלילי

א' מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה.. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

תקיפה גורמת חבלה

תקיפה גורמת חבלה: ע' שימש לתקופה קצרה כמנכ"ל בחברה מוכרת במשק. אחת מעובדות החברה זומנה לשיחת הבהרה במשרדו של ע' ונערכה לשיחה כשהיא מצוידת במכשיר

זיוף תעודת זהות

עם התקדמות הטכנולוגיה ישנן לא מעט בעיות שרשויות האכיפה בעולם כולו ובמדינת ישראל נאלצות להתמודד מולן. אחת מהסיבות השכיחות ביותר זה זיוף תעודת זהות, דבר

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם

Call Now Button

לשיחת ייעוץ ראשונית: